Бюджетна програма 2407050

Бюджетна програма 2407050

Бюджетна програма 2407050 "Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами"

        Мета програми:

Забезпечення потреби населення та галузей національної економіки у водних ресурсах, проведення їх міжбасейнового перерозподілу, своєчасне водовідведення надлишкових вод з осушених земель, захист територій і населених пунктів від підтоплення та затоплення, створення сприятливого водно-повітряного режиму для забезпечення гарантованого виробництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних та осушених землях, здійснення спостережень за станом водних об'єктів та гідротехнічних споруд.

Донецька область займає площу 26,5 тис.км2 (4,4% території Украіни). Вона розміщена в межах басейнів річки Дніпро (28% території області), річки Дон (30,2%), й річок Приазовя (41,8%). Донецька область – одна з тих областей України, яки менше всього забезпечені природною водою. Водозабезпеченість місцевим природним річковим стоком на одного жителя області у 5 разів менше, ніж в середньому по Україні. Гідрографічна мережа представлена р. Сіверський Донець з притоками, річками Приазовя (Кальміус, Міус) та Дніпро (Самара). В області існує проблема водопостачання, зокрема 130 сільських населених пунктів користуються привізною питною водою, 36 з них частково використовують воду місцевих підземних джерел, якість якої не відповідає вимогам чинного законодавства. Стан багатьох водоохоронних об’єктів залишається незадовільним. Кількість неочищених та недостатньо очищених стічних вод збільшується. Донецька область займає перше місце в Україні по скиданню забруднених стічних вод. Більшість річок області належить до категорії задовільних і брудних та потребує екологічного оздоровлення.

В Донецькій області налічується 126,5 тис. га меліорованих земель, що складає 6% сільгоспугідь області, з них 121,8 тис. га зрошуваних та 4,7 тис. га осушуваних земель. На 43,7 тис. га (36% від загальної площі) вода подається з державної міжрайонної мережі.

Площа зрошуваних земель з колекторно-дренажною мережею (горизонтальним дренажем) складає 13,3 тис. га, або 11%. Вартістьосновних меліоративних фондів складає 350,3 млн. грн., у тому числі на балансі водогосподарських організацій – 304,5 млн. грн. (83 %). Експлуатацію міжгосподарських державних меліоративних систем здійснюють три міжрайонних управління водного господарства: Донецьке, Маріупольське й Слов’янське. На полив зрошуваних земель воду подають 146 насосних станцій, з них 69 насосних станцій, загальною продуктивністю 94,9 м3/с, знаходяться на балансі водогосподарських організацій. Водогосподарський комплекс включає також 3 313 гідротехнічних споруд, у тому числі 499на балансі водогосподарських організацій.

В 2014 році на утримання, експлуатацію державних зрошувальних систем за бюджетною програмою 2407050 за рахунок загального фонду бюджету заплановано 20 143  тис. грн. асигнувань. Станом на 01.10.2014 р. із загального фонду бюджету отримано фінансування в сумі 15 370 тис. грн. (76,3 % від призначень поточного року), фінансування дев’яти місяців здійснено на 99,9 %.

 

Від надання платних послуг із запланованих на 2014 рік 3 360,8 тис. грн. обсяги надходжень складають 842,2 тис. грн. Зароблені кошти направляються на покриття дефіциту загального фонду, в першу чергу на ремонт та експлуатацію державних меліоративних фондів та інші невідкладні потреби. 

Державне агентство водних ресурсів

Донецька обласна державна адміністрація

Донецька гідрогеолого-меліоративна експедиція

Слов'янський навчально-консультаційний центр НУВГП