Звіт про використання коштів Державного бюджету України Донецьким обласним управлінням водних ресурсів у 2012 році

сайт под ключ

Звіт про використання коштів Державного бюджету України Донецьким обласним управлінням водних ресурсів у 2012 році

З метою забезпечення сталого функціонування водогосподарського комплексу Донецької області у 2012 році, відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік”, рішень Уряду, затверджених кошторисів, Донецькому обласному управлінню водних ресурсів передбачалось виділити із загального та спеціального фондів (крім власних надходжень) кошти у сумі 21 518, 1 тис. гривень. Касові видатки за звітний період склали 20 750,6 тис. грн., тобто 96,4 % до запланованого. Відкликано до державного бюджету по закінченні фінансового року 68,9 тис. гривень.

Із спеціального фонду державного бюджету, який формується за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, було передбачено виділити асигнувань на суму 34,5 тис. грн., які профінансовано у повному обсязі.

         Видатки у розрізі економічної класифікації наведені у таблиці, що додається, та мали такі показники.

У 2012 році Донецьким облводресурсів проводилися видатки за  бюджетною програмою 2407050 „Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами”, за рахунок коштів якої здійснюється утримання та експлуатація державного водогосподарського комплексу.

Основною метою цієї бюджетної програми є забезпечення потреб населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, проведення їх міжбасейнового перерозподілу, своєчасне водовідведення надлишкових вод з осушених земель, захист територій та населених пунктів від підтоплення і затоплення, створення сприятливого водно-повітряного режиму для забезпечення гарантованого виробництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних та осушених землях. Крім того, за рахунок коштів програми виконувався комплекс заходів щодо забезпечення функціонування системи спостережень, збирання, обробки, передавання, збереження та аналізу інформації про стан поверхневих вод річок, водосховищ, зрошувальних систем та водойм у межах водогосподарських систем комплексного призначення, систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання, водойм у місцях їх інтенсивного виробничо-господарського використання. Також виконувались завдання зі збору інформації про стан забезпечення обліку використання вод та контролю за охороною та раціональним використанням водних ресурсів, складання паспортів малих річок та управління водними ресурсами.

Стабільне, хоча й обмежене, фінансування експлуатаційних заходів у 2012 році дало можливість планомірно здійснювати експлуатаційні заходи за рахунок концентрації коштів для виконання невідкладних робіт на найбільш важливих об’єктах. Загальна сума касових видатків за загальним фондом бюджетної програми склала 20 750,6 тис. гривень.

За цією програмою за КЕКВ 1131 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування” здійснені касові видатки на суму 133,2 тис. грн. та за КЕКВ 1134 „Оплата послуг (крім комунальних)” - на суму 13,6 тис грн., які, в основному, спрямовані на поточні ремонти насосних станцій, гідроспоруд міжгосподарських зрошувальних систем, придбання пального для зазначених цілей у 6 бюджетних організаціях.

У 2012 році за рахунок коштів програми було подано 1 199,6 тис. куб. м води, підготовлено для поливу 11,1 тис. га зрошуваних земель, виконано ремонтних робіт на суму 840,6 тис. грн. (відремонтована 41 гідротехнічна споруда, 35 насосно-силових агрегатів, обкошування в обсязі 97,1 га).

Здійснювався моніторинг гідрогеолого-меліоративного стану територій та населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем на площі 150,0 тис. гектарів, обстежено 508 сільських населених пунктів загальною площею 62,34 тис. га. З них у 355 населених пунктах на загальній площі 12,35 тис. га виявлено підтоплення 17 547 житлових будинків. Фахівцями облводресурсів та підвідомчих організацій виконано 80 спостережень за станом водних об’єктів (у тому числі гідротехнічних споруд) та 540 вимірювань показників якості води.

 

ЗВІТ

про використання коштів Державного бюджету України

Донецьким обласним управлінням водних ресурсів за 2012 рік

за економічною структурою бюджетної класифікації за КПКВК 2407050

«Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами»

 

 

 

 

 

гривень

Показники

КЕКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Затверджено на звітний рік

Касові видатки за звітний період (рік)

Затверджено на звітний рік

Касові видатки за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

Видатки - усього

х

20 801 260,00

20 750 628,17

3 529 279,00

2 494 930,73

у тому числі:                               Поточні видатки

1000

20 801 260,00

20 750 628,17

2 422 921,00

2 120 813,99

Видатки на товари і послуги

1100

20 787 140,00

20 737 396,17

2 422 921,00

2 120 813,99

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

14 581 600,00

14 581 600,00

236 060,00

207 173,65

Заробітна плата

1111

14 581 600,00

14 581 600,00

236 060,00

207 173,65

Нарахування на заробітну плату

1120

5 159 440,00

5 157 921,72

83 245,00

72 398,02

Придбання товарів і послуг

1130

194 600,00

149 455,97

1 426 477,00

1 191 077,75

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування

1131

176 700,00

133 199,81

914 362,00

783 182,75

Продукти харчування

1133

2 700,00

2 696,89

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

1134

15 200,00

13 559,27

368 086,00

273 154,92

Інші видатки

1135

 

 

144 029,00

134 740,08

Видатки на відрядження

1140

18 500,00

15 453,09

79 280,00

61 874,59

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

833 000,00

832 965,39

590 359,00

580 789,98

Оплата теплопостачання

1161

54 000,00

54 000,00

500,00

 

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

25 000,00

24 988,26

2 032,00

1 545,63

Оплата електроенергії

1163

560 000,00

559 999,10

559 327,00

551 119,28

Оплата інших комунальних послуг

1165

33 000,00

32 978,03

500,00

164,47

Оплата інших енергоносіїв

1166

161 000,00

161 000,00

28 000,00

27 960,60

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

1170

0,00

0,00

7 500,00

7 500,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

1171

 

 

7 500,00

7 500,00

Субсидії і поточні трансферти

1300

14 120,00

13 232,00

0,00

0,00

Поточні трансферти населенню

1340

14 120,00

13 232,00

0,00

0,00

Виплата пенсій і допомоги

1341

14 120,00

13 232,00

 

 

Капітальні видатки

2000

0,00

0,00

1 106 358,00

374 116,74

Придбання основного капіталу

2100

0,00

0,00

1 106 358,00

374 116,74

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

 

 

74 147,00

24 246,31

Капітальний ремонт

2130

0,00

0,00

349 876,00

349 870,43

Капітальний ремонт інших об’єктів

2133

 

 

349 876,00

349 870,43

Реконструкція та реставрація

2140

0,00

0,00

682 335,00

0,00

Реконструкція інших об’єктів

2143

 

 

682 335,00

 

 

джумла