Про затвердження Плану заходів на 2013 рік щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки

Про затвердження Плану заходів на 2013 рік щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки

 

ДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛIННЯ

ВОДНИХ РЕСУРСІВ

 

НАКАЗ

 

____29_березня __ 2013 р. м. Донецьк № 24

 

Про затвердження Плану заходів на 2013 рік щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки

З метою систематизації у 2012 році роботи щодо запобігання корупційним і злочинним проявам та забезпечення безумовного виконання заходів, передбачених Державною програмою щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240, плану заходів, затвердженого наказом Державного агентства водних ресурсів України від 18.03.2013 року № 40,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити План заходів Донецького облводресурсів на 2013 рік щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 (додаються).

 2. Заступникам начальника облводресурсів (Чернишов С.М., Суєтов Є.П.), начальникам відділів (Ебішева О.І., Колесникова Н.В., Михайлов О.Г., Моненко О.В., Осадча Л.В., Устенко Ю.А., Кабанова С.А.), начальникам міжрайводгоспів, ГГМЕ, ДРУЕВО «Донецькводексплуатація» (Нежибицька В.Д., Мельник О.М., Мельников В.М., Балдін Е.А., Ковальова Л.В.) забезпечити безумовне виконання затверджених Заходів.

 3. Начальникам водогосподарських організацій:

  1. До 5 квітня 2013 року подати облводресурсів відповідні заходи організацій, затверджені в установленому порядку.

До 15 січня 2014 року проінформувати облводресурсів про стан виконання заходів.

 1. Затвердити у новому складі робочу групу облводресурсів з питань запобігання корупційним та злочинним проявам:

Керівник робочої групи:

 • Чернишов С.М. – заступник начальника

Члени робочої групи:

 • Суєтов Є.П. – заступник начальника по водним ресурсам;

 • Осадча Л.В. – головний бухгалтер – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності;

 • Михайлов О.Г. – начальник відділу енергетики та охорони праці;

 • Моненко О.В. – начальник відділу юридичного та кадрового забезпечення;

 • Устенко Ю.А. – начальник відділу експлуатації меліоративних систем та гідротехнічних споруд;

 • Кабанова С.А. – начальник відділу економіки та фінансів.

5. Робочій групі з питань запобігання корупційним і злочинним проявам (Чернишов):

5.1. Забезпечити щомісячне інформування керівництва облводресурсів та щоквартальну підготовку матеріалів для заслуховування на нарадах про стан роботи щодо запобігання злочинних прояв.

5.2. До 1 лютого 2014 року проінформувати керівництво облводресурсів про виконання зазначеного Плану заходів у 2013 році водогосподарськими організаціями області, та підготувати відповідну інформацію для подання Держводагентству.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

Начальник управління В.М. Панков

ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ Донецького

облводресурсів від 29.03.2013 р. № 24

 

План заходів Донецького облводресурсів на 2013 рік

Щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року №1240

 

з\п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

Відповідальний за виконання

1

2

3

4

5

1.

Забезпечити безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов`язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, передбачених указами Президента України та рішенням Уряду

Постійно

Заступники начальника, начальники відділів та служб облводресурсів, начальники водогосподарських організацій

Чернишов С.М.

2.

Забезпечити впровадження механізмів зменшення рівня корупції в Україні відповідно до положень Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21.10.2011 року № 1001

Протягом року

Заступники начальника, начальники відділів та служб облводресурсів, начальники водогосподарських організацій

Чернишов С.М.

3.

З метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів забезпечити дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм, виконавцем яких є облводресурсів, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм

Протягом року

Заступники начальника, начальники відділів та служб облводресурсів, начальники водогосподарських організацій

Чернишов С.М., Суєтов Є.П., Михайлов О.Г., Устенко Ю.А., Осадча Л.В., Кабанова С.А.

4.

Забезпечити дієвий контроль за безумовним дотриманням вимог чинного законодавства щодо складання договорів на виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей та дієвий контроль за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель. При здійсненні державних закупівель на виконання робіт з будівництва об`єктів та споруд надавати перевагу закупівлям, які здійснюються за процедурою відкритих торгів

Постійно

Заступники начальника, начальники відділів та служб облводресурсів, начальники водогосподарських організацій

Чернишов С.М., Устенко Ю.А.

5.

Забезпечити ефективне та раціональне використання державного майна та безумовне дотримання вимог чинного законодавства щодо оренди державного майна. Передачу майна в оренду здійснювати виключно на конкурсних засадах.

Керівникам водогосподарських організацій забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету

Протягом року

Відділи бухгалтерського обліку та звітності, економіки та фінансів, начальники водогосподарських організацій

Осадча Л.В., Кабанова С.А.

6.

З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечити щодекадний дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками.

Інформувати Держводагентство про стан розрахунків із заробітної плати

 

Протягом року

 

щомісячно

 

Відділи бухгалтерського обліку та звітності, економіки та фінансів, начальники водогосподарських організацій

Осадча Л.В., Кабанова С.А.

7.

Здійснювати контроль за станом використання майна працівниками апарату та водогосподарських організацій з метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків

Постійно

Заступники начальника, начальники відділів та служб облводресурсів, начальники водогосподарських організацій

Заступники начальника, начальники відділів та служб облводресурсів, начальники водогосподарських організацій

8.

Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів неухильно дотримуватись вимог постанови КМ України від 09.10.2006 № 1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»

Постійно

Відділ бухгалтерського обліку та звітності, начальники водогосподарських організацій

Осадча Л.В.

9.

З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг

Протягом року

 

Заступники начальника, начальники відділів та служб облводресурсів, начальники водогосподарських організацій

Чернишов С.М.,

Осадча Л.В.

10.

Забезпечити створення та функціонування робочих місць системи електронного документообігу і автоматизованого обміну даними між адміністраторами та місцевими дозвільними органами

До кінця року

Відділи річок та моніторингу вод, водних ресурсів та ТЕБ, економіки та фінансів

Суєтов Є.П., Осадча Л.В., Кабанова С.А.

11.

Забезпечити обов`язковий періодичний розгляд на засіданнях колегії питань про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами

Не менше ніж 1 раз в півріччя

Відділи юридичного та кадрового забезпечення, економіки та фінансів

Чернишов С.М., Моненко О.В., Осадча Л.В., Кабанова С.А.

12.

Забезпечити детальний розгляд пропозицій і звернень, що надходять від підприємців і громадян у частині протидії корупції у водогосподарському комплексі, та оперативне вжиття заходів, спрямованих на вирішення порушених питань

Протягом року

Заступники начальника, начальники відділів та служб облводресурсів, начальники водогосподарських

Чернишов С.М.

13.

З метою запобігання створенню причин та мов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов`язаним із корупцією, в роботі аппарату облводресурсів, забезпечення відкритості і прозорості у фінансовій діяльності, систематично висвітлювати на веб-сайті діяльність облводресурсів, пов`яз ану з використанням бюджетних коштів, ефективністю їх вкладання у відновлення та розбудову водогосподарського комплексу, роботу щодо запобігання службовим злочинам

Протягом року

Заступники начальника, начальники відділів та служб облводресурсів, начальники водогосподарських

Чернишов С.М.

14.

Передбачити відокремленість приміщень для прийому громадян від приміщень, призначених для роботи з документами

Березень

Заступники начальника

Чернишов С.М., Суєтов Є.П.

15.

Забезпечити безумовне виконання планів проведення внутрішнього аудиту на 2013 рік

Протягом року

Головний ревізор

Ішкова В.М.

16.

Проаналізувати стан виконання посадовими особами вимог статті 12 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 № 16 «Про затвердження порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-неризидента» в частині подання відомостей про доходи та зобов`язання фінансового характеру щодо себе і членів своєї сім`ї за 2012 рік та подати відповідну інформацію:

 • керівництву облвдресурсів;

 • Держводагентству

Квітень

Відділ юридичного та кадрового забезпечення, начальники водогосподарських організацій

Моненко О.В.

17.

Продовжити практику тісної співпраці з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам та крадіжкам державного майна.

Своєчасно інформувати правоохоронні органи про виявлені правопорушення

Постійно

Заступники начальника, начальники відділів та служб облводресурсів, начальники водогосподарських організацій

Чернишов С.М., Моненко О.В.

18.

У процесі проведення за участю громадських (неурядових) організацій науково-методичних та науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, прес-конференцій, зустрічей з представниками органів виконавчої влади та засобів масової інформації порушувати питання, які б сприяли формуванню негативного ставлення громадян, у тому числі молоді, до корупції

Постійно

Заступники начальника, начальники відділів та служб облводресурсів, начальники водогосподарських організацій

Чернишов С.М., Моненко О.В.

19.

У процесі організації навчання працівників галузі в обов`язковому порядку забезпечити проведення навчальних семінарів з питань нового антикорупційного законодавства із залученням фахівців правоохоронних органів та відповідних вищих навчальних закладів.

Забезпечити участь працівників на семінарах, що проводитимуться на базі ДІУЕВР

Протягом року

Відділ юридичного та кадрового забезпечення, начальники водогосподарських організацій

Моненко О.В.

20.

Систематично інформувати керівництво облводресурсів про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції

Щоквартально до 5 числа

Відділи юридичного та кадрового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності, економіки та фінансів, начальники водогосподарських організацій

Моненко О.В.,

Осадча Л.В.,

Кабанова С.А.

 

 

Головний бухгалтер Л.В. Осадча

 

 

Начальник відділу економіки та фінансів С.А. Кабанова

 

 

 

 

Державне агентство водних ресурсів

Донецька обласна державна адміністрація

Донецька гідрогеолого-меліоративна експедиція

Слов'янський навчально-консультаційний центр НУВГП