Звіт про використання коштів Державного бюджету України Донецьким обласним управлінням водних ресурсів у 2013 році

сайт под ключ

Донецьке облводресурсів, виходячи з положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», заходів з виконання пріоритетів діяльності Державного агентства водних ресурсів на 2013 рік у контексті пріоритетних завдань Уряду з розвитку національної економіки, спрямовувало свою діяльність на забезпечення потреб населення та галузей економіки Донецької області у водних ресурсах і раціональне їх використання, забезпечення працездатності водогосподарських і меліоративних систем, виконання природоохоронних заходів.

З метою забезпечення сталого функціонування водогосподарського комплексу Донецької області у 2013 році, відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2013 рік”, рішень Уряду, затверджених кошторисів, Донецькому обласному управлінню водних ресурсів передбачалось виділити із загального та спеціального фондів (крім власних надходжень) кошти у сумі 21 627,4 тис. гривень. Касові видатки за звітний період склали 21 533,3 тис. грн., тобто 99,6 % до запланованого. Не проведено розрахункових операцій та відкликано до державного бюджету по закінченні фінансового року 62,6 тис. гривень.

Із спеціального фонду державного бюджету, який формується за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, було передбачено виділити асигнувань на суму 54,7 тис. грн., які профінансовано у повному обсязі.

У 2013 році за рахунок залишку коштів спеціального фонду, отриманих як субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі 682,3 тис.грн. на підставі Розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 28.04.2012 № 254 «Про затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, що фінансуються в межах залишків коштів обласного фонду у 2012 році» (із змінами) були виконані роботи по об’єкту «Реконструкція гідровузла Клебан-Бикського водосховища» на загальну суму 506,1 тис.грн.

Видатки у розрізі економічної класифікації наведені у таблиці, що додається, та мали такі показники.

У 2013 році Донецьким облводресурсів проводилися видатки за  бюджетною програмою 2407050 „Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами”, за рахунок коштів якої здійснюється утримання та експлуатація державного водогосподарського комплексу. У межах реалізації програми на території області здійснювались роботи 6 водогосподарськими організаціями із загальною чисельністю 713,5 працівників.

Основною метою цієї бюджетної програми є забезпечення потреб населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, проведення їх міжбасейнового перерозподілу, своєчасне водовідведення надлишкових вод з осушених земель, захист територій та населених пунктів від підтоплення і затоплення, створення сприятливого водно-повітряного режиму для забезпечення гарантованого виробництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних та осушених землях. Крім того, за рахунок коштів програми виконувався комплекс заходів щодо забезпечення функціонування системи спостережень, збирання, обробки, передавання, збереження та аналізу інформації про стан поверхневих вод річок, водосховищ, зрошувальних систем та водойм у межах водогосподарських систем комплексного призначення. Також виконувались завдання зі збору інформації про стан забезпечення обліку використання вод та контролю за охороною та раціональним використанням водних ресурсів, управління водними ресурсами.

Необхідно відмітити, що водоресурсний потенціал області дозволив повністю забезпечити водою потреби населення та галузей економіки.

В умовах стабільного, хоча й обмеженого фінансування експлуатаційних заходів у 2013 році водогосподарські організації мали можливість планомірно здійснювати експлуатаційні заходи за рахунок концентрації коштів для виконання невідкладних робіт на найбільш важливих об’єктах. Загальна сума касових видатків за загальним фондом бюджетної програми склала 21 494,5 тис. гривень.

За цією програмою за КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” здійснені касові видатки на суму 81,8 тис. грн. та за КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” - на суму 36,8 тис грн., які, в основному, спрямовані на поточні ремонти насосних станцій, гідроспоруд міжгосподарських зрошувальних систем, придбання пального для зазначених цілей у 6 бюджетних організаціях.

Для зрошення сільгоспкультур державними насосними станціями у 2013 році було подано 978,2 тис. куб. м води, що становить 82% до 2012 року.

Готовність державних зрошувальних систем дала можливість сільгосптоваровиробникам здійснювати поливи на площі 11,1 тис. га.: по Донецькому міжрайводгоспу було підготовлено 3,5 тис. га., по Маріупольському – 2,4 тис. га., по Слов`янському – 5,2 тис. га.

Разом з підготовчими роботами експлуатаційними підрозділами виконується комплекс заходів з покращення технічного та естетичного стану систем і об`єктів міжгосподарського меліоративного комплексу. Аналіз виконання ремонтно-експлуатаційних заходів свідчить, що водогосподарські організації їх планують і здійснюють за рахунок спеціального фонду.

Протягом 2013 року було відремонтовано 52 гідротехнічні споруди. Площа обкошування навколо водогосподарських об`єктів склала 100,3 га, або 125% річного завдання. Також повністю було виконано завдання з ремонту насосно-силових агрегатів, всього було відремонтовано 29 од.  

Здійснювався моніторинг гідрогеолого-меліоративного стану територій та населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем на площі 150,0 тис. гектарів, обстежено 434 сільських населених пунктів загальною площею 55,5 тис. га. З них у 293 населених пунктах на загальній площі 10,8 тис. га виявлено підтоплення 16 468 житлових будинків. Також за рахунок коштів програми виконано 23,5 тис. вимірювань показників якості води та ґрунту, на основі яких проводився аналіз екологічного стану. Фахівцями облводресурсів та підвідомчих організацій виконано 60 спостережень за станом водних об’єктів (у тому числі гідротехнічних споруд).

 

 

ЗВІТ

про використання коштів Державного бюджету України

Донецьким обласним управлінням водних ресурсів за 2013 рік

Гривень

Показники

КЕКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Затверджено на звітний рік

Касові видатки за звітний період (рік)

Затверджено на звітний рік

Касові видатки за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

КПКВ 2407050

«Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами»

Видатки - усього

х

21 572 730,00

21 494 453,24

3 532 877,00

3 071 275,14

у тому числі:                               Поточні видатки

2000

21 572 730,00

21 494 453,24

2 123 534,00

1 770 943,55

Оплата праці

2110

15 215 000,00

15 215 000,00

192 487,00

63 309,82

Заробітна плата

2111

15 215 000,00

15 215 000,00

192 487,00

63 309,82

Нарахування на оплату праці

2120

5 420 400,00

5 391 563,90

66 117,00

20 813,70

Використання товарів і послуг

2200

920 230,00

870 789,34

1 688 597,00

1 516 516,92

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

98 900,00

81 800,00

810 732,00

699 096,29

Продукти харчування

2230

3 300,00

3 299,79

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

48 900,00

36 830,00

354 187,00

307 075,71

Видатки на відрядження

2250

20 300,00

16 348,76

53 896,00

43 331,68

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

748 830,00

732 510,79

451 902,00

449 133,24

Оплата теплопостачання

2271

60 000,00

43 796,52

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

26 050,00

25 942,55

96,00

95,02

Оплата електроенергії

2273

445 000,00

444 992,76

450 717,00

447 950,02

Оплата інших енергоносіїв

2275

217 780,00

217 778,96

1 089,00

1 088,20

Дослідження і розробки, окремі заходипо реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

17 880,00

17 880,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

15 000,00

15 000,00

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

2 880,00

2 880,00

Соціальне забезпечення

2700

17 100,00

17 100,00

7 062,00

7 061,65

Виплата пенсій і допомоги

2710

17 100,00

17 100,00

7 062,00

7 061,65

Інші поточні видатки

2800

 

 

169 271,00

163 241,46

Капітальні видатки

3000

 

 

1 409 343,00

1 300 331,59

Придбання основного капіталу

3100

 

 

1 409 343,00

1 300 331,59

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

 

83 459,00

75 297,00

Капітальний ремонт

3130

 

 

643 549,00

643 549,00

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

 

 

643 549,00

643 549,00

Реконструкція та реставрація

3140

 

 

682 335,00

581 485,59

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

 

 

682 335,00

581 485,59

 

 

джумла