Про підсумки діяльності водогосподарсько-меліоративного комплексу області за 2014 рік та заходи щодо забезпечення сталого функціонування у І кварталі 2015 року

Про підсумки діяльності водогосподарсько-меліоративного комплексу області за 2014 рік та заходи щодо забезпечення сталого функціонування у І кварталі 2015 року

ДОНЕЦЬКЕ    ОБЛАСНЕ      УПРАВЛIННЯ

ВОДНИХ  РЕСУРСІВ

 

НАКАЗ

 

   18.03.2015 р.                            м. Слов’янськ                                    №9

 

 

Про підсумки діяльності водогосподарсько-меліоративного

комплексу області за  2014 рік та заходи щодо забезпечення

сталого функціонування  у І кварталі 2015 року

    

 

НАКАЗУЮ:

1. Відзначити, що протягом 2014 року у складних  умовах, які склалися у зв’язку з проведенням АТО у Донецькій області,  водогосподарськими організаціями області забезпечена стабільна робота систем і об’єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу, що дало можливість своєчасно здійснювати водоподачу на зрошення сільгоспкультур та водопостачання населення і промисловості.

2. Начальникам водогосподарських організацій  Донецького облводресурсів (Якімчук, Радукан, Мельник, Балдін, ) відповідно до компетенції:

2.1. Звернути увагу на недостатню роботу з виконання завдань по надходженню коштів від надання платних послуг, що призвело до падіння обсягів спеціального фонду порівняно з попереднім періодом та невиконання плану у 2014 році;

2.2. Звернути увагу на невиконання у повному обсязі завдань з енергозбереження;

2.3. Звернути увагу на неефективне використання наявної техніки і механізмів;

2.4. Забезпечити своєчасну розробку та встановлення оптимальних режимів роботи водосховищ та ставків, у тому числі тих, що перебувають в оренді, здійснювати постійний моніторинг їх дотримання учасниками водогосподарського комплексу.

2.5. Забезпечити виконання заходів для безпечного пропуску льодоходу, повені та паводків згідно наказу облводресурсів від 26.01.2015 № 4

2.6. Здійснювати щоквартальний аналіз державного обліку водокористування для рибного та сільськогосподарського виробництва та надавати інформацію заінтересованим органам;

2.7. Щоквартально інформувати облводресурсів про стан надходжень до місцевих бюджетів від здачі в оренду водних об’єктів, контроль за виконанням яких покладено на облводресурсів;

2.8. Виконувати заходи щодо відновлення джерел та витоків річок. До 20 березня поточного року проінформувати облводресурсів про уточнені заходи на 2015 рік по відновленню джерел та витоків річок;

2.9. Здійснювати постійний контроль за гідрометеорологічною і водогосподарською обстановкою в зоні діяльності управління, забезпечити ефективні дії диспетчерських центрів щодо інформування про стан водних об’єктів та водогосподарських систем;

2.10. Продовжити співпрацю з науковими та громадськими організаціями з питань збереження, охорони та відтворення водних ресурсів з обов’язковим  залученням їх представників до розгляду проектів природоохоронного спрямування, а також для врахування громадської думки при прийнятті управлінських рішень з питань функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу;

2.11. Забезпечити щоквартальне до 5 числа місяця наступного за звітним періодом подання до облводресурсів інформації про кількість встановлених режимів роботи водосховищ та ставків, наданих у користування на умовах оренди;

2.12. Посилити роботу та проінформувати облводресурсів у термін  до 20 березня поточно року стосовно впровадження заходів щодо передачі гідротехнічних споруд, які не мають господарів, у комунальну власність;

2.13. Продовжити системну роботу щодо висвітлення питань збереження, охорони та відтворення водних ресурсів у засобах масової інформації (у тому числі через інтернет-видання) та на  веб-сайті облводресурсів;

2.14. Забезпечити підготовку та участь у заходах щодо відзначення Всесвітнього дня води та до 26 березня надати до облводресурсів звіт про їх проведення;

2.15. Посилити роботу з місцевими органами влади та суб’єктами господарювання щодо залучення коштів з місцевих бюджетів та інших джерел на реалізацію природоохоронних заходів. Щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним періодом інформувати облводресурсів про проведену роботу за встановленою формою;

2.16. Провести детальний аналіз господарської діяльності за 2014 рік, розробити заходи щодо усунення виявленних недоліків та забезпечення у 2015 році сталої і ефективної роботи державних водогосподарських систем. Копію заходів направити до облводресурсів до 20.03.2015 року;

2.17. Забезпечити виконання завдань з ремонту та підготовки державних меліоративних фондів у терміни  та обсягах, встановлених спільним наказом Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації та облводресурсів від 22.01.2015 № 08/03  «Про підготовку меліоративних систем, поливної техніки та дощувальних машин до роботи у 2015 році» та надавати облводресурсів щомісячну звітність  станом на 1 та 15 число звітного періоду;

2.18. Разом з управлінням агропромислового розвитку провести у лютому- березні наради за участю власників меліоративних систем, на яких розглянути хід підготовки зрошувальних систем до роботи у весняно-літній період та до 1 квітня надати облводресурсів протоколи нарад;

2.19. Організувати роботу з оформлення протоколів-намірів на подачу води у 2015 році для поливу сільгоспкультур. Щосереди інформувати облводресурсів про проведення цієї роботи;

2.20.  Посилити роботу зі збереження об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем із залученням територіальних силових структур та органів самоврядування. Постійно інформувати відділ експлуатації водогосподарських систем, енергозбереження, механізації та охорони праці (Гетман) про виявлені факти розграбування меліоративних фондів за встановленою формою;

2.21.  У місячний термін розробити комплекс заходів щодо забезпечення  раціонального використання коштів державного бюджету. Кошти на експлуатаційні заходи сконцентрувати на виконанні першочергових робіт з підготовки меліоративних систем до роботи у весняно-літній період. У разі їх дефіциту залучати кошти, отримані за рахунок власних надходжень;

2.22. Забезпечити у повному обсязі виконання гідрогеолого-меліоративною експедицією  затверджених програм робіт з ведення контролю за станом зрошуваних і осушуваних земель та прилеглих територій. Щомісячно до 1 числа наступного за звітним періодом інформувати облводресурсів про хід цієї роботи;

2.23. Забезпечити виконання заходів, передбачених  Програмою енергоефективності та енергозбереження на водогосподарських об’єктах області, постійний контроль за дотриманням встановлених питомих норм витрат електроенергії на перекачку води та лімітів паливно-енергетичних ресурсів, активно залучати для цього кошти спеціального фонду та раціонально використовувати енергетичні ресурси у межах встановлених граничних обсягів;

2.24. Розробити заходи щодо ефективного використання наявних автотранспортних засобів, машин і механізмів  та до 25 березня надати облводресурсів відповідні пропозиції;

2.25. Забезпечити належний облік роботи техніки та механізмів, збільшення надходження коштів на спеціальний рахунок бюджету від надання платних послуг автотранспортною технікою і механізмами. Надавати облводресурсів відповідну інформацію щоквартально до 15 числа місяця наступного за звітним кварталом;

2.26. Забезпечити до 20 березня затвердження норм використання паливно-мастильних матеріалів для наявної техніки і механізмів у 2015 році;

2.27.  Здійснювати оперативний контроль за станом охорони праці I-IV ступенів на всіх виробничих ланках, при цьому особливу увагу звертати на забезпечення безпечних умов праці сторожів;

2.28. Проводити в обов’язковому порядку первинні інструктажі з охорони праці до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівниками, що виконують нову для них роботу;

2.29. Залучати кошти спеціального фонду для виконання в повному обсязі зобов’язань колективних договорів за розділом «Охорона праці» та щоквартально до 3 числа наступного за звітним періодом інформувати облводресурсів про хід цієї роботи;

2.30. Забезпечити своєчасне і якісне розслідування нещасних випадків на виробництві, надання в облводресурсів актів за формами Н-5, Н-1 та повідомлень про їх наслідки за формою Н-2 відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, профзахворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року за № 1232;      

2.31. Вжити заходів до забезпечення безумовного виконання результативних показників, передбачених паспортами бюджетних програм на 2015 рік;

2.32. Відновити та посилити роботу щодо нарощування обсягів власних надходжень, забезпечивши безумовне виконання планових показників на 2015 рік з урахуванням вимоги отримання надходжень від надання платних послуг в обсягах не менших, ніж у 2014 році. Забезпечити економне та раціональне використання зазначених надходжень з урахуванням дефіциту коштів загального фонду державного бюджету;

2.33. Посилити роботу з місцевими органами та суб’єктами господарювання щодо залучення коштів з місцевих бюджетів та інших джерел на реалізацію заходів, передбачених Загальнодержавною цільовою програмою розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року;

2.34. Забезпечити дотриманням вимог щодо першочергових у повному обсязі розрахунків з працівниками по заробітній платі, інших соціальних виплатах та з бюджетами усіх рівнів;

2.35. У зв’язку з обмеженням у фінансуванні водогосподарських організацій у 2015 році розглянути можливість перевести на утримання за рахунок спеціального фонду державного бюджету до 10 % працівників від загальної чисельності організації;

2.36. Забеспечити дієвий контроль за дотриманням законодавства про оренду та передачею в користування юридичним та фізичним особам нерухомого майна, виключно у межах укладених договорів оренди;

2.37. Забеспечити виконання Плану заходів з погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів як загального, так і спеціального фондів державного бюджету та зменшення дебіторської заборгованості установ, віднесених до сфери управління Держводагентства України;

2.38. Активізувати претензійно-позовну роботу щодо стягнення заборгованості за надані платні послуги та направити отримані кошти на виконання заходів, передбачених кошторисами та запитами і незабезпечених бюджетним фінансуванням;

2.39. У розрахунках до кошторисів на 2016 рік передбачати кошти на проведення реєстрації прав власності на нерухоме майно та оформлення права володіння (користування) земельними ділянками, на яких розташовані водогосподарські об’єкти;

2.40. Посилити роботу зі зверненнями громадян з дотриманням чинного законодавства України;

2.41. Забезпечити оновлення інформації на веб-сайті облводресурсів;

2.42. Забезпечити щотижневе подання до відділу  юридичного та кадрового забезпечення  тижневих планів заходів, що проводитимуться в зоні діяльності управлінь;

2.43. Залучати кошти спеціального фонду на виконання науково-дослідних робіт для забезпечення наукового супроводу функціонування водогосподарської галузі;

2.44. Для своєчасного подання  Держводагентству України узагальненого звіту за формою №1-торги державної статистичної звітності про проведення процедур закупівель товарів, робіт і  послуг за державні кошти забезпечити подання звіту до облвдресурсів  щоквартально до 1 числа після звітного періоду;

2.45. Активізувати роботу з раціоналізаторської діяльності водогосподарських організацій та забезпечити щоквартально до 5 числа після звітного періоду подання облводресурсів розширеної інформації щодо раціоналізаторських пропозицій, впроваджених у водогосподарських організаціях;

2.46. Організувати до 1 квітня подання посадовими особами водогосподарських організацій за місцем роботи декларації про майно, доходи, втрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік;

2.47.  Забезпечити проведення профорієнтаційної роботи з метою вступу до Національного університету водного господарства та природокористування у 2015 році;

2.48. Забезпечити направлення керівників, фахівців та осіб зарахованих до кадрового резерву на посади керівників, на навчання до Державного інституту управління та економіки водних ресурсів відповідно до затвердженого плану-графіка на 2015 рік;

2.49. Забезпечити навчання працівників робітничих професій у галузевих технічних школах;

2.50. Забезпечити постійну співпрацю з громадськими організаціями щодо врахування громадської думки при прийнятті управлінських рішень з питань функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу.

2.51.  На виконання Указів Президента України від 17.03.2014 № 303/2014, від 06.2014 № 454/2014, від 21.08.2014 № 607/2014, від № 15/2015 «Про часткову мобілізацію» продовжувати протягом 2015 року здійснення мобілізаційних заходів;

2.52. У разі надходження запитів (нарядів) із військових комісаріатів щодо надання автотранспорту, машин та механізмів, які перебувають на балансі водогосподарських організацій, терміново повідомляти про це відділ  експлуатації водогосподарських систем, енергозбереження, механізації та охорони праці Донецького облводресурсів;

 

3. Заступнику начальника (Мельников), заступнику начальника по водних ресурсах (Панкова), начальнику відділу експлуатації водогосподарських систем, енергозбереження, механізації та охорони праці (Гетман) відповідно до компетенції:

3.1. Забезпечити стабільну роботу щодо висвітлення діяльності водогосподарсько-меліоративного комплексу у засобах масової інформації та веб-сайті облводресурсів, у т.ч. інформації щодо підсумків діяльності водогосподарських організацій за 2014 рік і заходів щодо забезпечення сталого функціонування водогосподарських організацій у 1 кварталі 2015 року;

3.2. Забезпечити проведення технічного та авторського нагляду за заходами по захисту від шкідливої дії вод;

3.3.  Забезпечити контроль за ходом підготовки меліоративних систем до роботи у 2015 році, організацію та проведення поливів, виконання водогосподарськими організаціями планів ремонтно-експлуатаційних робіт.

 Регулярно проводити перевірки організацій та підготовку на розгляд колегії облводресурсів матеріалів з цих питань;

3.4. Спільно зі структурними підрозділами облводресурсів надавати експлуатаційним водогосподарським організаціям практичну допомогу в реалізації заходів щодо забезпечення безаварійної роботи державних водогосподарських систем та належного виконання зобов’язань з подачі води на зрошення  сільгоспкультур згідно з умовами договорів;

3.5. Забезпечити постійний контроль за виконанням водогосподарськими організаціями заходів з енергозбереження та дотриманням питомих норм витрат електроенергії на перекачку води і лімітів паливно-енергетичних ресурсів;

3.6. Здійснювати постійний контроль за ефективним використанням автотранспортних засобів, машин та механізмів;

3.7. З метою підвищення ефективності використання наявної техніки і механізмів продовжувати роботу щодо їх перерозподілу між водогосподарськими організаціями  облводресурсів;

3.8. Забезпечити проведення аналізу обставин та причин нещасних випадків на виробництві і доведення результатів аналізу до водогосподарських організацій;

3.9. Організувати проведення у березні наради з керівниками водогосподарських організацій з питань підготовки меліоративних систем до роботи у 2015 році.

4.Заступнику начальника по водних ресурсах (Панкова) разом з відділом водних об`єктів та техногенно-екологічної безпеки (Жадан) та відділом використання водних ресурсів та моніторінгу вод (Ебішева), відповідно до компетенції:

4.1. Забезпечити контроль щодо своєчасної розробки та встановлення оптимальних режимів роботи основних водосховищ, здійснювати постійний моніторинг їх дотримання учасниками водогосподарського комплексу.   Щоквартально інформувати Упрводресурсів Держводагентства про розробку та встановлення оптимальних режимів роботи основних водосховищ;

4.2. Забезпечити виконання заходів для безпечного пропуску льодоходу, повені;

4.3. Забезпечити щоквартальне до 10 числа місяця наступного за звітним періодом подання інформації про кількість встановлених режимів водосховищ та ставків, наданих у користування на умовах оренди;

4.4. Забезпечити подання до Упрводресурсів у термін до 1 квітня звіту щодо проведення Всесвітнього дня води;

4.5. Посилити роботу з місцевими органами влади та суб’єктами господарювання щодо залучення коштів з місцевих бюджетів та інших джерел на реалізацію природоохоронних заходів та заходів пов`язаних з утриманням та розвитком водогосподарського комплексу. Щоквартально до 7 числа місяця наступного за звітним періодом інформувати Держводагентство про проведену роботу за встановленою формою;

4.6. Здійснювати аналіз та узагальнення даних про встановлення режимів роботи водосховищ та ставків, наданих у користування на умовах оренди;

4.7. Спільно з басейновим управлінням водних ресурсів протягом І кварталу забезпечити моніторінг проходження льодоходу та високих повеневих вод, дотримання режимів роботи водосховищ та водогосподарських систем у басейнах річок. При зміні водогосподарської обстановки здійснювати оперативне коригування встановлених режимів;

4.8. Проводити періодичні перевірки стану виконання гідрогеолого-меліоративною експедицією затверджених програм робіт з ведення контролю за станом зрошуваних і осушуваних земель та прилеглих територій, з наданням при необхідності відповідної допомоги з боку підпорядкованих управлінь водного господарства;

4.9. Аналітично-диспетчерському центру облводресурсів здійснювати моніторинг гідрометеорологічної і водогосподарської обстановки на водних об’єктах, забезпечити ефективні і скоординовані дії диспетчерських центрів управлінь.

5. Начальнику відділу експлуатації меліоративних систем, енергозбереження, механізації та охорони праці (Гетман):

5.1.  Надавати Держводагентству щомісячну звітність щодо виконання завдань з ремонту та підготовки державних меліоративних фондів, поливної техніки  станом на 1 та 15 число звітного періоду;

5.2. У термін до 1 березня подати Упрексплуатації  Держводагентства для затвердження переліки предметів довгострокового користування, які планується придбати у 2015  році, титульні списки капітального ремонту з помісячною розбивкою, затверджені помісячні плани виконання поточного ремонту, земляних та доглядових робіт;

 5.3. Щочетверга інформувати Упрексплуатації  Держводагентства  з питань  оформлення протоколів –намірів на подачу води у 2015 році для поливу сільгоспкультур;

5.4. У термін до 24 березня представити  Упрексплуатації Держводагентства технічні звіти про роботу з експлуатації водогосподарських систем та роботу гідрогеолого-меліоративної експедиції  за встановленою формою;

5.5. Забезпечити щоквартально до 5 числа після звітного періоду подання  до відділу науково-технічного та інформаційного забезпечення Держводагентства звіту за формою  № 1-торги;

5.6. Забезпечити щоквартально до 10 числа після звітного періоду подання  до відділу науково-технічного та інформаційного забезпечення Держводагентства  розширеної інформації щодо раціоналізаторських пропозицій, впроваджених у водогосподарських організаціях облводресурсів.

5.7.  У разі надходження запитів (нарядів) із військових комісаріатів щодо надання автотранспорту, машин та механізмів, які перебувають на балансі водогосподарських організацій, терміново повідомляти про це відділ, енергозбереження, механізації та охорони праці упрексплуатації Держводагенства;

 

 

6. В.о. головного бухгалтера - начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності (Костиной):

6.1. Забезпечити контроль за дотриманням вимог щодо першочергових у повному обсязі розрахунків з працівниками по заробітній платі, інших соціальних виплатах та з бюджетами усіх рівнів;

6.2. Забезпечити контроль за виконанням Плану заходів з погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів як загального, так і спеціального фондів державного бюджету та зменшення дебіторської заборгованості;

6.3.  Разом з відділом економіки (Акимовій):

- забезпечити  впродовж року внесення змін до кошторису на 2015 рік у частині видатків, не забезпечених бюджетними призначеннями, на підставі наданих  водогосподарськими організаціями матеріалів  та розрахунків;

- забезпечити систематичний контроль за станом розрахунків  організацій з бюджетами усіх рівнів  та щомісячно інформувати  керівництво облводресурсів про стан зазначених розрахунків;

- спільно з відповідними структурними підрозділами облводресурсів забезпечити контроль за виконанням результативних показників, передбачених паспортами бюджетних програм на 2015 рік, як основного критерію оцінки ефективності використання бюджетних коштів. У місячний строк, після затвердження паспортів бюджетних програм, довести завдання підвідомчим організаціям;

- забезпечити дієвий контроль за станом виконання плану власних надходжень у розрізі видів надходжень та напрямків використання отриманих коштів. Щомісячно до 5 числа місяца наступного за звітним інформувати Держводагентства щодо обсягів власних надходжень у розрізі видів та напрямків їх використання коштів;

- забезпечити постійний контроль щодо нарощування обсягів власних надходжень, виконання планових показників на 2015 рік з урахуванням вимоги отримання надходжень від надання платних послуг в обсягах не менших, ніж у 2014 році. Забезпечити економне та раціональне використання зазначених надходжень з урахуванням дефіциту коштів загального фонду державного бюджету.

 

7.  Начальнику відділу юридичного та кадрового забезпечення (Моненко):

7.1. У триденний строк надати  Держводагентству  плани-графіки проведення підсумкових засідань колегії облводресурсів на 2015 рік;

7.2. Повідомляти Держводагентство про результати проведення атестації у місячний термін після затвердження підсумків атестації.

8. Заступнику начальника (Мельникову), заступнику начальника по водних ресурсах (Панковой), начальникам відділів облводресурсів (Гетман, Костиной, Акимовой, Ебішевій, Жадан, Моненко):

8.1. Забезпечувати безумовне виконання у визначені строки  законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів, рішень засідань колегії Держводагентства та облводресурсів;

8.2. Забезпечити контроль за виконанням документів, за станом виконавчої дисципліни;

8.3. Забезпечити належне висвітлення офіційної інформації облводресурсів через ресурси веб-сайту та у ЗМІ.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Начальник управління                                                  Ю.В. Мітницький

Державне агентство водних ресурсів

Донецька обласна державна адміністрація

Донецька гідрогеолого-меліоративна експедиція

Слов'янський навчально-консультаційний центр НУВГП