Інформація про стам фінансування програми 2407050

Інформація про стам фінансування програми 2407050

В 2014 роцінаутримання, експлуатаціюдержавнихзрошувальнихсистемзабюджетною програмою 2407050 зарахунокзагальногофондубюджетузаплановано 20 143 тис. грн. асигнувань. Станомна 01.10.2014 р. іззагальногофондубюджетуотриманофінансуваннявсумі 15 370 тис. грн, (76,3 % відпризначеньпоточногороку), фінансуваннядев'ятимісяцівздійсненона

Інформація про стам фінансування програми

 

2407050

 

Віднаданняплатнихпослугіззапланованихна 2014 рік 1 234,4тис. грн. обсягинадходженьскладають 894,2 тис. грн. Заробленікошти направляютьсянапокриттядефіцитузагальногофонду, впершучергуна ремонттаексплуатаціюдержавнихмеліоративнихфондівтаінші невідкладніпотреби.

Державне агентство водних ресурсів

Донецька обласна державна адміністрація

Донецька гідрогеолого-меліоративна експедиція

Слов'янський навчально-консультаційний центр НУВГП