Звіт про використання коштів Державного бюджету України Донецьким обласним управлінням водних ресурсів у 2 кварталі 2015 року

сайт под ключ

           Донецьке облводресурсів, виходячи з положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», заходів з виконання пріоритетів діяльності Державного агентства водних ресурсів у 2 кварталі 2015 року  у контексті пріоритетних завдань Уряду з розвитку національної економіки, спрямовувало свою діяльність на забезпечення потреб населення та галузей економіки Донецької області у водних ресурсах і раціональне їх використання, забезпечення працездатності водогосподарських і меліоративних систем, виконання природоохоронних заходів.

З метою забезпечення сталого функціонування водогосподарського комплексу Донецької області у 2 кварталі 2015 року, відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2015 рік”, рішень Уряду, затверджених кошторисів, Донецькому обласному управлінню водних ресурсів передбачалось виділити із загального бюджету у 2 кварталі поточного року  кошти у сумі 8 851,0 тис. гривень. Касові видатки за звітний період склали 7 924,4 тис. грн., тобто 89,5 % до запланованого. Не проведено розрахункових операцій за загальним фондом 2,6 т. грн. та по спеціальному фонду бюджету на суму 32,4 т. грн.

Залишок коштів спеціального фонду, отриманих у попередніх роках як субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів залишився не змінним.

           Видатки у розрізі економічної класифікації наведені у таблиці, що додається, та мали такі показники.

           У 2 кварталі 2015 року Донецьким облводресурсів проводилися видатки за  бюджетною програмою 2407050 „Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами”, за рахунок коштів якої здійснюється утримання та експлуатація державного водогосподарського комплексу.

          В продовж відповідного періоду  у межах реалізації програми на території області здійснювались роботи 5 водогосподарськими організаціями із загальною штатною чисельністю 586 посад, з яких керівних – 189,5 посад. Загальний фонд оплати праці за 1 півріччя 2015 року складає 5 644,2 т. грн.,  середньомісячна заробітна плата  1 824 грн.,  в т.ч. керівних працівників – 2 555 грн. та робітників – 1 467 грн.

         Заборгованість із заробітної плати, яка була утворена у минулому році та на початок поточного року складала 95,8 т. грн., на кінець звітного періоду погашена у повному обсязі.

         В умовах стабільного фінансування експлуатаційних заходів у 2 кварталі поточного року  водогосподарські організації мали можливість планомірно здійснювати експлуатаційні заходи за рахунок концентрації коштів для виконання невідкладних робіт на найбільш важливих об’єктах. Загальна сума касових видатків за загальним фондом бюджетної програми склала 7 924,4 тис. гривень.

За цією програмою за КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” здійснені касові видатки на суму 42,3 тис. грн. та за КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” - на суму 12,9 тис грн., які, в основному, спрямовані на поточні ремонти насосних станцій, гідроспоруд міжгосподарських зрошувальних систем, придбання пального для зазначених цілей у 5 бюджетних організаціях.

 

Станом на 1 липня  фактично полито:

фізичної площі – 2,57 тис.га, у т.ч. держсистеми- 0,16 тис.га;

гектарополивів – 6,26 тис.га, у т.ч. держсистеми – 0,17 тис.га.

Фактичний забір води з джерел зрошення – 2284,2 тис.м³,  у т.ч. держсистеми – 202,1 тис.м³.

Фактична сумарна подача води в точках виділу господарствам - 2201,3 тис.м³,

                                                        у т.ч. держсистеми – 146,9 тис.м³.

Виконано обсягів ремонтних робіт за січень-червень 2015 року:

 Всього – 104,7 тис.грн., загальний фонд – 10,3 тис.грн., спеціальний фонд – 73,8 тис.грн, матеріали – 20,6 тис.грн.

 

         Гідрогеолого-меліоративної експедицією проведений моніторинг меліорованих земель на площі – 33,4 тис. га.

         Фахівцями облводресурсів та підвідомчих організацій виконано    6 спостережень за станом водних об’єктів (у тому числі гідротехнічних споруд).

 

 ЗВІТ

про використання коштів Державного бюджету України

Донецьким обласним управлінням водних ресурсів за 2 квартал 2015 року

Гривень

Показники

КЕКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період поточного року

Касові видатки за звітний період (рік)

Затверджено на звітний рік

Касові видатки за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

КПКВ 2407050

«Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами»

Видатки - усього

х

18 424 310,00

8 850 990,00

7 924 421,38

1 805 400,00

438 166,10

У тому числі:                         

Поточні видатки

2000

18 424 310,00

 

7 924 421,38

1 734 612,00

414 878,20

Оплата праці

2110

12 880 000,00

6 125 600,00

5 644 234,34

141 400,00

10 994,13

Заробітна плата

2111

12 880 000,00

 

5 644 234,34

141 400,00

10 994,13

Нарахування на оплату праці

2120

4 557 000,00

2 172 780,00

932 455,58

47 800,00

3 874,54

Використання товарів і послуг

2200

963 300,00

 

298 303,34

1 482 712,00

355 122,02

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

156 300 ,00

 

42 312,39

668 012,00

199 366,06

Продукти харчування

2230

2 730,00

1 230,00

1 213,89

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

49 470,00

 

12 872,55

253 800,00

49 217,61

Видатки на відрядження

2250

24 100,00

 

7 826,04

43 200,00

15 267,25

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

730 700,00

443 400,00

234 078,47

517 700,00

91 271,10

Оплата теплопостачання

2271

24 100,00

 

 

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

26 600,00

 

1 371,43

1 000,00

 

Оплата електроенергії

2273

520 000,00

 

142 717,04

514 500,00

91 271,10

Оплата інших енергоносіїв

2275

160 000,00

 

89 990,00

2 200,00

 

Дослідження і розробки, окремізаходипо реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

24 010,00

11800,00

8 350,00

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

24 010,00

 

8 350,00

 

 

Інші поточні видатки

2800

 

 

 

62 700,00

44 887,21

Капітальні видатки

3000

 

 

 

70 788,00

23 287,90

Придбання основного капіталу

3100

 

 

 

70 788,00

23 287,90

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

 

 

33 288,00

23 287,90

Капітальний ремонт

3130

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

 

 

 

33 288,00

23 287,90

Реконструкція та реставрація

3140

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

 

 

 

 

 

Інші видатки

5000

 

96 180,00

 

 

 

               

 

 

джумла