Звіт про використання коштів Державного бюджету України Донецьким обласним управлінням водних ресурсів у 3 кварталі 2015 року.

Звіт про використання коштів Державного бюджету України Донецьким обласним управлінням водних ресурсів у 3 кварталі 2015 року.

Донецьке облводресурсів, виходячи з положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», заходів з виконання пріоритетів діяльності Державного агентства водних ресурсів у 3 кварталі 2015 року у контексті пріоритетних завдань Уряду з розвитку національної економіки, спрямовувало свою діяльність на забезпечення потреб населення та галузей економіки Донецької області у водних ресурсах і раціональне їх використання, забезпечення працездатності водогосподарських і меліоративних систем, виконання природоохоронних заходів.

З метою забезпечення сталого функціонування водогосподарського комплексу Донецької області у 3 кварталі 2015 року, відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2015 рік”, рішень Уряду, затверджених кошторисів, Донецькому обласному управлінню водних ресурсів було виділино із загального бюджету у 3 кварталі поточного року кошти у сумі 13 343,1 тис. гривень. Касові видатки за звітний період склали 12 464,5 тис. грн., тобто 93 % до запланованого. Не проведено розрахункових операцій за загальним фондом 4,2 т. грн.

Залишок коштів спеціального фонду, отриманих у попередніх роках як субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів залишився не змінним.

Видатки у розрізі економічної класифікації наведені у таблиці, що додається, та мали такі показники.

У 3 кварталі 2015 року Донецьким облводресурсів проводилися видатки за  бюджетною програмою 2407050 „Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами”, за рахунок коштів якої здійснюється утримання та експлуатація державного водогосподарського комплексу.

В продовж відповідного періоду у межах реалізації програми на території області здійснювались роботи 5 водогосподарськими організаціями із загальною штатною чисельністю 586 посад, з яких керівних – 189,5 посад. Загальний фонд оплати праці за 9 місяців 2015 року складає 8 895,5 т. грн., середньомісячна заробітна плата 1 945 грн., в т.ч. керівних працівників – 2 675 грн. та робітників – 1 585 грн.

Заборгованість із заробітної плати, яка була утворена у минулому році та на початок поточного року складала 95,8 т. грн., на кінець звітного періоду погашена у повному обсязі.

В умовах стабільного фінансування експлуатаційних заходів у 3 кварталі поточного року водогосподарські організації мали можливість планомірно здійснювати експлуатаційні заходи за рахунок концентрації коштів для виконання невідкладних робіт на найбільш важливих об’єктах. Загальна сума касових видатків за загальним фондом бюджетної програми склала 12 464,5 тис. гривень.

За цією програмою за КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” здійснені касові видатки на суму 62,6 тис. грн. та за КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” - на суму 23,0 тис грн., які, в основному, спрямовані на поточні ремонти насосних станцій, гідроспоруд міжгосподарських зрошувальних систем, придбання пального для зазначених цілей у 5 бюджетних організаціях.

 

Станом на 1 жовтня фактично полито:

фізичної площі – 4,1 тис.га, у т.ч. держсистеми- 0,2 тис.га;

гектарополивів – 16,3 тис.га, у т.ч. держсистеми – 0,3 тис.га.

Фактичний забір води з джерел зрошення – 6049,0 тис.м³, у т.ч. держсистеми – 392,3 тис.м³.

Фактична сумарна подача води в точках виділу господарствам – 5872,8 тис.м³,

у т.ч. держсистеми – 311,2 тис.м³.

Виконано обсягів ремонтних робіт за січень-вересень 2015 року:

Всього – 219,8 тис.грн., загальний фонд – 14 тис.грн., спеціальний фонд – 169,7 тис.грн, матеріали – 36,1 тис.грн.

 

Гідрогеолого-меліоративної експедицією проведений моніторинг меліорованих земель на площі – 65,8 тис. га.

Фахівцями облводресурсів та підвідомчих організацій виконано 23 спостережень за станом водних об’єктів (у тому числі гідротехнічних споруд).

 

 ЗВІТ

про використання коштів Державного бюджету України

Донецьким обласним управлінням водних ресурсів за 3 квартал 2015 року

Гривень

Показники

КЕКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період поточного року

Касові видатки за звітний період (рік)

Затверджено на звітний рік

Касові видатки за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

КПКВ 2407050

«Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами»

Видатки - усього

х

18 281 010,00

12 343 080

12 464 514,96

1 805 400,00

694 927,49

У тому числі:                         

Поточні видатки

2000

18 281 010,00

 

12 464 514,96

1 734 612,00

671 639,59

Оплата праці

2110

 

12 790 000,00

9 294 600,00

8 895 495,61

141 400,00

17 403,49

Заробітна плата

2111

12 790 000,00

 

8 895 495,61

141 400,00

12 853,95

Нарахування на оплату праці

2120

4 525 140,00

3 291 520,00

3 123 323,88

47 800,00

12 853,95

Використання товарів і послуг

2200

943 300,00

 

431 292,32

1 456 232,00

598 062,23

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

156 300 ,00

 

62 588,49

705 696,00

308 984,44

Продукти харчування

2230

2 730,00

2 060,00

1 970,00

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

49 470,00

 

23 034,3

238 586,00

67 990,54

Видатки на відрядження

2250

24 100,00

 

15 169,92

45 200,00

20 051,18

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

710 700,00

550 600,00

328 529,61

435 250,00

201 036,07

Оплата теплопостачання

2271

24 100,00

 

 

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

26 600,00

 

4 470,45

1 000,00

 

Оплата електроенергії

2273

500 000,00

 

234 069,16

432 050,00

200 196,07

Оплата інших енергоносіїв

2275

160 000,00

 

89 990,00

2 200,00

840,00

Дослідження і розробки, окремізаходипо реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

31 500,00

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

 

31 500,00

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

22 570,00

16 75000

14 403,15

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

22 570,00

 

14 403,15

 

 

Інші поточні видатки

2800

 

 

 

89 180,00

56 173,87

Капітальні видатки

3000

 

 

 

70 788,00

23 287,90

Придбання основного капіталу

3100

 

 

 

70 788,00

23 287,90

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

 

 

37 500,00

23 287,90

Капітальний ремонт

3130

 

 

 

33 288,00

23 287,90

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

 

 

 

33 288,00

23 287,90

Реконструкція та реставрація

3140

 

 

 

 

 

Реконструкція та 3еставрація інших об’єктів

3142

 

 

 

 

 

Інші видатки

5000

 

187 550,00

 

 

 

 

 

Державне агентство водних ресурсів

Донецька обласна державна адміністрація

Донецька гідрогеолого-меліоративна експедиція

Слов'янський навчально-консультаційний центр НУВГП