Звіт про використання коштів Державного бюджету України Донецьким обласним управлінням водних ресурсів у 2015 році

Звіт про використання коштів Державного бюджету України Донецьким обласним управлінням водних ресурсів у 2015 році

           Донецьке облводресурсів, виходячи з положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», заходів з виконання пріоритетів діяльності Державного агентства водних ресурсів у 2015 року  у контексті пріоритетних завдань Уряду з розвитку національної економіки, спрямовувало свою діяльність на забезпечення потреб населення та галузей економіки Донецької області у водних ресурсах і раціональне їх використання, забезпечення працездатності водогосподарських і меліоративних систем, виконання природоохоронних заходів.

 

З метою забезпечення сталого функціонування водогосподарського комплексу Донецької області у 2015 році, відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2015 рік, рішень Уряду, затверджених кошторисів, Донецькому обласному управлінню водних ресурсів було виділено із загального бюджету у  поточному році  кошти у сумі 18 715,0 тис. гривень. Касові видатки за звітний період склали 18 635,2 тис. грн., тобто освоєно 99 % від суми відкритих асигнувань. Не проведено розрахункових операцій за загальним фондом 9,3 т. грн. із причини відсутності даних контрагентів. 

Залишок коштів спеціального фонду у сумі 21,2 т. грн., отриманих у попередніх роках як субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів залишився не змінним.

           Видатки у розрізі економічної класифікації наведені у таблиці, що додається, та мали такі показники.

           У 2015 року Донецьким облводресурсів проводилися видатки за  бюджетною програмою 2407050 „Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами”, за рахунок коштів якої здійснюється утримання та експлуатація державного водогосподарського комплексу.

          В продовж відповідного періоду  у межах реалізації програми на території області здійснювались роботи 5 водогосподарськими організаціями із загальною штатною чисельністю 586 посад, з яких керівних – 189,5 посад. Загальний фонд оплати праці за 2015 рік складає 13 174,0 т. грн.,  середньомісячна заробітна плата  2 222,4 грн.,  в т.ч. керівних працівників – 3 366,8 грн. та робітників – 1 710,3 грн.

         Заборгованість із заробітної плати, яка була утворена у минулому році та на початок поточного року складала 95,8 т. грн., на кінець звітного періоду погашена у повному обсязі.

         В умовах стабільного фінансування експлуатаційних заходів у поточному році  водогосподарські організації мали можливість планомірно здійснювати експлуатаційні заходи за рахунок концентрації коштів для виконання невідкладних робіт на найбільш важливих об’єктах. Загальна сума касових видатків за загальним фондом бюджетної програми склала 18 635,2 тис. гривень.

За цією програмою за КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” здійснені касові видатки на суму 161,3 тис. грн. та за КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” - на суму 38,8 тис грн., які, в основному, спрямовані на поточні ремонти насосних станцій, гідроспоруд міжгосподарських зрошувальних систем, придбання пального для зазначених цілей у 5 бюджетних організаціях.

 

За поточний рік  фактично полито:

фізичної площі – 4,1 тис.га, у т.ч. держсистеми- 0,2 тис.га;

гектарополивів – 19,79 тис.га, у т.ч. держсистеми – 0,4 тис.га.

Фактичний забір води з джерел зрошення – 6860,9 тис.м³,  у т.ч. держсистеми – 407,5  тис.м³.

Фактична сумарна подача води в точках виділу господарствам – 6 663,4 тис.м³,у т.ч. держсистеми – 322,3 тис.м³.

Виконано обсягів ремонтних робіт у 2015 році:

Всього –323,4 тис.грн., загальний фонд – 41,7 тис.грн., спеціальний фонд – 242,5 тис.грн, матеріали – 39,2 тис.грн.

 

         Гідрогеолого-меліоративної експедицією проведений моніторинг меліорованих земель на площі – 70,8 тис. га.

        Фахівцями облводресурсів та підвідомчих організацій виконано 29 спостережень за станом водних об’єктів (у тому числі гідротехнічних споруд).

 

 ЗВІТ

про використання коштів Державного бюджету України

Донецьким обласним управлінням водних ресурсів за  2015 рік

Гривень

Показники

КЕКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період поточного року

Касові видатки за звітний період (рік)

Затверджено на звітний рік

Касові видатки за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

КПКВ 2407050

«Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами»

Видатки - усього

х

18 715 030,00

18 715 030,00

18 635 154,64

1 148 631,00

901 355,02

У тому числі:                         

Поточні видатки

2000

18 715 030,00

 

18 635 154,64

1 115 343,00

878 067,12

Оплата праці

2110

 

13 174 000,00

13 174 000,00

13 173 999,33

94 940,00

18 490,88

Заробітна плата

2111

13 174 000,00

 

13 173 999,33

94 940,00

18 490,88

Нарахування на оплату праці

2120

4 661 460,00

4 661 460,00

4 628 137,47

30 987,00

6 595,74

Використання товарів і послуг

2200

857 000,00

 

813 812,88

 913 344,00

783 262,30

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

161 300 ,00

 

161 294,14

510 760,00

462 052,18

Продукти харчування

2230

2 730,00

2 730,00

2 730,00

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

49 470,00

 

38 758,50

121 859,00

84 720,66

Видатки на відрядження

2250

26 100,00

 

24 893,88

30 450,00

26692,78

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

617 400,00

617 400,00

586 136,36

250 275,00

209 796,68

Оплата теплопостачання

2271

29 100,00

 

28 228,49

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

18 700,00

 

9 262,90

 500,00

 

Оплата електроенергії

2273

404 600,00

 

383 664,73

247 575,00

208 296,68

Оплата інших енергоносіїв

2275

165 000,00

 

164 981,00

2 200,00

1500,00

Дослідження і розробки, окремізаходипо реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

22 570,00

22 570,00

19 204,20

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

22 570,00

 

19 204,20

 

 

Інші поточні видатки

2800

 

 

 

76 072,00

69 718,20

Капітальні видатки

3000

 

 

 

33 288,00

23 287,90

Придбання основного капіталу

3100

 

 

 

33 288,00

23 287,90

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт

3130

 

 

 

33 288,00

23 287,90

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

 

 

 

33 288,00

23 287,90

Реконструкція та реставрація

3140

 

 

 

 

 

Реконструкція та еставрація інших об’єктів

3142

 

 

 

 

 

Інші видатки

5000

 

236 870,00

 

 

 

               

 

Державне агентство водних ресурсів

Донецька обласна державна адміністрація

Донецька гідрогеолого-меліоративна експедиція

Слов'янський навчально-консультаційний центр НУВГП