Звіт про використання коштів Державного бюджету України Донецьким обласним управлінням водних ресурсів у 1 кварталі 2016 року.

сайт под ключ

Донецьке облводресурсів, виходячи з положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», заходів з виконання пріоритетів діяльності Державного агентства водних ресурсів у 1 кварталі 2016 року  у контексті пріоритетних завдань Уряду з розвитку національної економіки, спрямовувало свою діяльність на забезпечення потреб населення та галузей економіки Донецької області у водних ресурсах і раціональне їх використання, забезпечення працездатності водогосподарських і меліоративних систем, виконання природоохоронних заходів.

З метою забезпечення сталого функціонування водогосподарського комплексу Донецької області у 1 кварталі 2016 року, відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2016 рік, рішень Уряду, затверджених кошторисів, Донецькому обласному управлінню водних ресурсів було виділено із загального бюджету у  1 кварталі поточного року  кошти у сумі 4 364,0 тис. гривень. Касові видатки за звітний період склали 4 096,4 тис. грн., тобто освоєно 99 % від суми відкритих асигнувань. Не проведено розрахункових операцій за загальним фондом 9,3 т. грн. із причини відсутності даних контрагентів. 

Залишок коштів спеціального фонду у сумі 21,2 т. грн., отриманих у попередніх роках як субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів залишився не змінним.

           Видатки у розрізі економічної класифікації наведені у таблиці, що додається, та мали такі показники.

           У 2015 року Донецьким облводресурсів проводилися видатки за бюджетною програмою 2407050 „Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами”, за рахунок коштів якої здійснюється утримання та експлуатація державного водогосподарського комплексу.

          В продовж відповідного періоду  у межах реалізації програми на території області здійснювались роботи 5 водогосподарськими організаціями із загальною штатною чисельністю 529 посад, з яких керівних – 185,75 посад. Загальний фонд оплати праці за 2015 рік складає 3 231,2 т. грн.,  середньомісячна заробітна плата  2 535,70 грн.,  в т.ч. керівних працівників – 3 818,60 грн. та робітників – 1 880,2 грн.

         Заборгованість із заробітної плати в управліннях Донецького облводресурсів відсутня.

         В умовах стабільного фінансування експлуатаційних заходів у поточному році  водогосподарські організації мали можливість планомірно здійснювати експлуатаційні заходи за рахунок концентрації коштів для виконання невідкладних робіт на найбільш важливих об’єктах. Загальна сума касових видатків за загальним фондом бюджетної програми склала 4 096,4 тис. гривень.

          За цією програмою по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” здійснені касові видатки на суму 22,3  тис. грн. та по  КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” - на суму 4,7 тис грн., які, в основному, спрямовані на поточні ремонти насосних станцій, гідроспоруд міжгосподарських зрошувальних систем, придбання пального для зазначених цілей у 5 бюджетних організаціях.

 

           Станом на 1 квітня завдання з підготовки зрошувальної мережі до поливного сезону 2016р. виконано в повному обсязі. На міжгосподарської мережі до  поливу підготовлено трубопроводів - 23,4км ( 145% до завдання ), відремонтовано 18 гідротехнічних споруд (138% до завдання ), 15 насосно-силовох агрегатів (150% до завдання ), підготовлено 7 насосних станції (140% )

          На внутрішньогосподарської мережі підготовлено - 114,6 км. трубопроводів (100%), 42 одиниці дощувальних машини (100%), відремонтовано 23 гідротехнічні споруди ( 100%), 18 насосно-силових агрегати (100%).

             В загалі по  області підготовлено -5,6 тис. га зрошуваних земель(100% до плану).

          Міжрайонними управліннями підписано протоколів – намірів  з 11 водокористувачами на подачу -1270 тис.м3 води для поливу - 310 га.

             На 1 квітня договори укладено з 12 водокористувачами на подачу -780,0 тис. м3. води для поливу 160 га.  На суму 625,2 тис. грн.. у тому числі ел. енергія -373,0 тис. грн..

         За січень-березень  виконано робіт по ремонту міжгосподарської мережі на суму -71,8 тис. грн. в тому числі:   14,1тис. грн.  за рахунок  загального фонду, 24,8 тис. грн. – за рахунок спеціального фонду, 32,9тис. грн.  за рахунок використання  матеріалів минулих років .

        Відремонтовано :  11 НСО з 15 (73% до плану ) і 15 ГТС з 29 (62% до плану )

        Виконано ремонтних робіт на внутрішньогосподарській мережі  на 2,3 тис. грн.

        Гідрогеолого-меліоративною експедицією проведений моніторинг меліорованих земель на площі – 1,4 тис. га.

        Фахівцями облводресурсів та підвідомчих організації виконано 18спостережень за станом водних об’єктів ( у тому числі гідротехнічних споруд )

 

 ЗВІТ

про використання коштів Державного бюджету України

Донецьким обласним управлінням водних ресурсів за  1 квартал  2016 року

Гривень

Показники

КЕКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період поточного року

Касові видатки за звітний період (рік)

Затверджено на звітний рік

Касові видатки за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

КПКВ 2407050

«Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами»

Видатки - усього

х

17 375 300,00

4 364 000,00

4 096 395,14

2 029 300,00

145 241,42

У тому числі:                    

Поточні видатки

2000

17 375 300,00

 

4 096 395,14

1 989 600,00

145 241,42

Заробітна плата

2111

13 402 700,00

 

3 231 193,78

94 940,00

18 490,88

Нарахування на оплату праці

2120

2 948 600,00

719 400,00

 698 105,07

33 000,00

418,02

Використання товарів і послуг

2200

1 002 400,00

 

162 295,24

 1 732 400,00

126 043,02

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

107 000 ,00

 

22 265,00

757 700,00

100 195,43

Продукти харчування

2230

2 500,00

600,00

 600,00

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

75 900,00

 

4 687,21

256 100,00

20 211,55

Видатки на відрядження

2250

22 000,00

 

2 561,43

48 600,00

3 829,68

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

795 000,00

321 900,00

132 181,60

670 000,00

1 806,36

Оплата теплопостачання

2271

190 000,00

 

5 571,34

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

45 000,00

 

2 083,26

 1 700,00

 

Оплата електроенергії

2273

420 000,00

 

80 527,00

666 100,00

486,36

Оплата інших енергоносіїв

2275

140 000,00

 

44 000,00

2 200,00

1 320,00

Дослідження і розробки, окремізаходипо реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

21 600,00

5 900,00

4 801,05

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

21 600,00

 

4 801,05

 

 

Інші поточні видатки

2800

 

 

 

74 200,00

16 880,29

Капітальні видатки

3000

 

 

 

39 700,00

 

Придбання основного капіталу

3100

 

 

 

29 700,00

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт

3130

 

 

 

10 000,00

 

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

 

 

 

10 000,00

 

Реконструкція та реставрація

3140

 

 

 

 

 

Реконструкція та еставрація інших об’єктів

3142

 

 

 

 

 

Інші видатки

5000

 

46 200,00

 

 

 

               

 

 

джумла