Звіт про використання коштів Державного бюджету України Донецьким обласним управлінням водних ресурсів у 2 кварталі 2016 року

сайт под ключ

           Донецьке облводресурсів, виходячи з положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», заходів з виконання пріоритетів діяльності Державного агентства водних ресурсів у 2 кварталі 2016 року  у контексті пріоритетних завдань Уряду з розвитку національної економіки, спрямовувало свою діяльність на забезпечення потреб населення та галузей економіки Донецької області у водних ресурсах і раціональне їх використання, забезпечення працездатності водогосподарських і меліоративних систем, виконання природоохоронних заходів.

З метою забезпечення сталого функціонування водогосподарського комплексу Донецької області у 2 кварталі 2016 року, відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2016 рік, рішень Уряду, затверджених кошторисів, Донецькому обласному управлінню водних ресурсів було виділено із загального бюджету у  2 кварталі поточного року  кошти у сумі 8 633,1 тис. гривень. Касові видатки за звітний період склали 8 372,7 тис. грн., тобто освоєно 99 % від суми відкритих асигнувань. Не проведено розрахункових операцій за загальним фондом 9,3 т. грн. із причини відсутності даних контрагентів. 

           Видатки у розрізі економічної класифікації наведені у таблиці, що додається, та мали такі показники.

           У звітному періоді 2016 року Донецьким облводресурсів проводилися видатки за бюджетною програмою 2407050 „Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами”, за рахунок коштів якої здійснюється утримання та експлуатація державного водогосподарського комплексу.

          В продовж відповідного періоду  у межах реалізації програми на території області здійснювались роботи 5 водогосподарськими організаціями із загальною штатною чисельністю 529 посад, з яких керівних – 186,25 посад. Загальний фонд оплати праці за звітний період  2016 року складає 6 563,0 т. грн.,  середньомісячна заробітна плата  2 597 грн.,  в т.ч. керівних працівників – 3 591 грн. та робітників – 2 065 грн.

         Заборгованість із заробітної плати в управліннях Донецького облводресурсів відсутня.

         В умовах стабільного фінансування експлуатаційних заходів у поточному році  водогосподарські організації мали можливість планомірно здійснювати експлуатаційні заходи за рахунок концентрації коштів для виконання невідкладних робіт на найбільш важливих об’єктах. Загальна сума касових видатків за загальним фондом бюджетної програми склала 8 372,7 тис. гривень.

          За цією програмою по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” здійснені касові видатки на суму 52,2  тис. грн. та по  КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” - на суму 31,3 тис грн., які, в основному, спрямовані на поточні ремонти насосних станцій, гідроспоруд міжгосподарських зрошувальних систем, придбання пального для зазначених цілей у 5 бюджетних організаціях.

          Станом на 1 липня по Донецькій області   фактично полито:

фізичної площі – 2,75 тис. га, у т.ч. з державних  систем - 0,2 тис. га;

проведено гектарополивів – 5,83 тис. га, у т.ч. державних  систем – 0,2 тис. га.

          Фактичний забір води з джерел зрошення – 2095,0 тис. м³,  у т.ч. державних системи – 162,2 тис. м³.

Фактична сумарна подача води в точках виділу господарствам – 2023,0 тис. м³,

                                                                 у т.ч. державних системи – 119,6 тис. м³.

        Виконано обсягів ремонтних робіт за січень-червень 2016 року – 148,5 тис. грн., у т.ч. загальний фонд – 39,5 тис. грн., спеціальний фонд – 70,4 тис. грн, залишки матеріалів – 38,6 тис. грн.

         Гідрогеолого-меліоративною експедицією проведений моніторинг меліорованих земель на площі – 30,4 тис. га.

         Фахівцями облводресурсів та підвідомчих організацій виконано    26 спостережень за станом водних об’єктів (у тому числі гідротехнічних споруд).

 

 

 ЗВІТ

про використання коштів Державного бюджету України

Донецьким обласним управлінням водних ресурсів за  2квартал  2016 року

Гривень

Показники

КЕКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період поточного року

Касові видатки за звітний період (рік)

Затверджено на звітний рік

Касові видатки за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

КПКВ 2407050

«Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами»

Видатки - усього

х

17 379 007,00

8 633 107,00

8  372 676,67

2 029 300,00

145 241,42

У тому числі:                    

Поточні видатки

2000

17 379 007,00

 

8 372 676,67

1 965 300,00

145 241,42

Заробітна плата

2111

13 402 700,00

6 601 400,00

6 562 967,88

122 000,00

18 490,88

Нарахування на оплату праці

2120

2 948 600,00

1 452 300,00

 1 410 950,88

26 900,00

418,02

Використання товарів і послуг

2200

1 002 400,00

 

389 156,66

 1 732 880,00

126 043,02

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

127 000 ,00

 

52 517,60

780 380,00

100 195,43

Продукти харчування

2230

2 500,00

1 300,00

 1300,00

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

75 900,00

 

31 316,57

224 900,00

20 211,55

Видатки на відрядження

2250

22 000,00

 

9 132,22

48 600,00

3 829,68

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

778 707,00

461 307,00

294 890,27

670 000,00

1 806,36

Оплата теплопостачання

2271

173 707,00

 

14 384,25

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

45 000,00

 

4 648,67

 1 700,00

 

Оплата електроенергії

2273

420 000,00

 

175 857,35

666 100,00

486,36

Оплата інших енергоносіїв

2275

140 000,00

 

100 000,00

2 200,00

1 320,00

Дослідження і розробки, окремізаходипо реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

21 600,00

10 900,00

9 602,10

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

21 600,00

 

9 602,10

 

 

Інші поточні видатки

2800

 

 

 

95 520,00

41 402,33

Капітальні видатки

3000

 

 

 

64 000,00

14 850,00

Придбання основного капіталу

3100

 

 

 

64 000,00

14 850,00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт

3130

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація

3140

 

 

 

 

 

Реконструкція та еставрація інших об’єктів

3142

 

 

 

 

 

Інші видатки

5000

 

105 900,00

 

 

 

               

 

 

джумла