Звіт про використання коштів Державного бюджету України Донецьким обласним управлінням водних ресурсів у 3 кварталі 2016 року.

сайт под ключ

Донецьке облводресурсів, виходячи з положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», заходів з виконання пріоритетів діяльності Державного агентства водних ресурсів у 3 кварталі 2016 року у контексті пріоритетних завдань Уряду з розвитку національної економіки, спрямовувало свою діяльність на забезпечення потреб населення та галузей економіки Донецької області у водних ресурсах і раціональне їх використання, забезпечення працездатності водогосподарських і меліоративних систем, виконання природоохоронних заходів.

З метою забезпечення сталого функціонування водогосподарського комплексу Донецької області у 3 кварталі 2016 року, відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2016 рік, рішень Уряду, затверджених кошторисів, Донецькому обласному управлінню водних ресурсів було виділено із загального бюджету у 3 кварталі поточного року кошти у сумі 12 893,3 тис. гривень. Касові видатки за звітний період склали 12 646,7 тис. грн., тобто освоєно 98 % від суми відкритих асигнувань. Не проведено розрахункових операцій за загальним фондом 9,3 т. грн. із причини відсутності даних контрагентів.

Видатки у розрізі економічної класифікації наведені у таблиці, що додається, та мали такі показники.

У звітному періоді 2016 року Донецьким облводресурсів проводилися видатки за бюджетною програмою 2407050 „Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами”, за рахунок коштів якої здійснюється утримання та експлуатація державного водогосподарського комплексу.

Впродовж відповідного періоду у межах реалізації програми на території області здійснювалась робота Донецьким облводресурсів, до складу якого входять водогосподарські організації:

1. Донецьке міжрайонне управління водного господарства, розташоване в м. Слов’янську, вул. Комунарів, 35, ЄДРПОУ 01039553, обслуговується в УДКСУ у м. Слов’янську Донецької області;

2. Слов’янське міжрайонне управління водного господарства, розташоване в м. Слов’янськ, пер. Соляний, 6, ідентифікаційний код 05430780, обслуговується в УДКСУ у м. Слов’янську Донецької області;

3. Маріупольське міжрайонне управління водного господарства, розташоване в с. Іллічівське, Першотравневий район, вул. Худолія,1, ЄДРПОУ 01034544, обслуговується в УДКСУ в Першотравневому районі Донецької області;

4. Донецька ГГМЕ, розташована в смт. Очеретине, Ясинуватського району, м-н Гідробудівельників 11/1, ЄДРПОУ 22028447, обслуговується в УДКСУ м. Ясинувата.

Загальна штатна чисельність водогосподарських організацій 529 посад, з яких керівних – 188,75 посад. Загальний фонд оплати праці за звітний період 2016 року складає 9 941,5 т. грн., середньомісячна заробітна плата 2 620,9 грн., в т.ч. керівних працівників – 3 699,8 грн. та робітників – 2 027,6 грн.

Заборгованість із заробітної плати в управліннях Донецького облводресурсів відсутня.

В умовах стабільного фінансування експлуатаційних заходів у поточному році водогосподарські організації мали можливість планомірно здійснювати експлуатаційні заходи за рахунок концентрації коштів для виконання невідкладних робіт на найбільш важливих об’єктах. Загальна сума касових видатків за загальним фондом бюджетної програми склала 12 646,7 тис. гривень.

За цією програмою по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” здійснені касові видатки на суму 91,0 тис. грн. та по КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” - на суму 47,6 тис грн., які, в основному, спрямовані на поточні ремонти насосних станцій, гідроспоруд міжгосподарських зрошувальних систем, придбання пального для зазначених цілей у 5 бюджетних організаціях.

Станом на 1 жовтня по області фактично полито:

фізичної площі – 4,1 тис.га, у т.ч. від державних зрошувальних систем- 0,2 тис.га; проведено гектарополивів – 17,5тис.га, у т.ч. від держсистем – 0,4 тис.га.

Фактичний забір води з джерел зрошення становить 6352,9,0 тис.м³, у т.ч. державними зрошувальними системами 408,2 тис.м³.

Фактична сумарна подача води в точках виділу господарствам – 6182,1 тис.м³, у т.ч. від державних зрошувальних систем – 333,7 тис.м³.

 

Виконано обсягів ремонтних робіт за січень-вересень 2016 року:

Всього – 282,3 тис.грн., загальний фонд – 73,5 тис.грн., спеціальний фонд – 169,6 тис.грн, матеріали – 39,2 тис.грн.

Відремонтовано:

-насосно-силових агрегатів зрошення –21 од.( 140% до плану)

-гідротехнічних споруд 34 од. ( 117 % до плану)

 Очищено міжгосподарської мережі 76,3 га ( 127% до плану)

Гідрогеолого-меліоративної експедицією проведений моніторинг меліорованих земель на площі – 79,0 тис. га.

Фахівцями облводресурсів та підвідомчих організацій виконано 59 спостережень за станом водних об’єктів (у тому числі гідротехнічних споруд).

 

 ЗВІТ

про використання коштів Державного бюджету України

Донецьким обласним управлінням водних ресурсів за 2квартал 2016 року

Гривень

Показники

КЕКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період поточного року

Касові видатки за звітний період (рік)

Затверджено на звітний рік

Касові видатки за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

КПКВ 2407050

«Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами»

Видатки – усього

х

17 349 507,00

12 897 307,00

12 646 734,86

2 029 300,00

910 676,12

У тому числі:                    

Поточні видатки

2000

17 349 507,00

 

12 646 734,86

1 992 600,00

895 826,12

Заробітна плата

2111

13 442 700,00

9 963 500,00

9 941 468,72

122 000,00

11 990,78

Нарахування на оплату праці

2120

2 951 300,00

2 185 800,00

2 134 962,93

26 900,00

2 637,98

Використання товарів і послуг

2200

 932 107,00

 

555 400,06

 1 732 880,00

815 480,71

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

127 000 ,00

 

91 024,25

887 015,00

459 318,32

Продукти харчування

2230

2 500,00

1 900,00

 1 900,00

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

75 900,00

 

47 552,04

223 620,00

65 070,89

Видатки на відрядження

2250

22 000,00

 

13 802,91

55 505,00

26 655,05

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

704 707,00

562 307,00

401 120,86

574 550,00

264 436,45

Оплата теплопостачання

2271

143 707,00

 

14 384,25

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

41 000,00

 

9 288,75

 2 250,00

1,81

Оплата електроенергії

2273

390 000,00

 

277 447,86

570 100,00

263 092,32

Оплата інших енергоносіїв

2275

130 000,00

 

100 000,00

2 200,00

1 342,32

Дослідження і розробки, окремізаходипо реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

23 400,00

16 300,00

14 903,15

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

23 400,00

 

14 903,15

 

 

Інші поточні видатки

2800

 

 

 

103 010,00

65 716,65

Капітальні видатки

3000

 

 

 

36 700,00

14 850,00

Придбання основного капіталу

3100

 

 

 

36 700,00

14 850,00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт

3130

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація

3140

 

 

 

 

 

Реконструкція та 3еставрація інших об’єктів

3142

 

 

 

 

 

Інші видатки

5000

 

167 500,00

 

 

 

 

 

джумла