Звіт про використання коштів Державного бюджету України Донецьким обласним управлінням водних ресурсів у 2016 році.

Звіт про використання коштів Державного бюджету України Донецьким обласним управлінням водних ресурсів у 2016 році.

Донецьке облводресурсів, виходячи з положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», заходів з виконання пріоритетів діяльності Державного агентства водних ресурсів у 2016 році у контексті пріоритетних завдань Уряду з розвитку національної економіки, спрямовувало свою діяльність на забезпечення потреб населення та галузей економіки Донецької області у водних ресурсах і раціональне їх використання, забезпечення працездатності водогосподарських і меліоративних систем, виконання природоохоронних заходів.

З метою забезпечення сталого функціонування водогосподарського комплексу Донецької області у 2016 році, відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2016 рік, рішень Уряду, затверджених кошторисів, Донецькому обласному управлінню водних ресурсів було виділено із загального фонду бюджету звітному році кошти у сумі 17 320,6 тис. гривень. Касові видатки за звітний період склали 17 174,6 тис. грн., тобто освоєно 99 % від суми відкритих асигнувань. Не проведено розрахункових операцій за загальним фондом 9,3 т. грн. із причини відсутності даних контрагентів.

Видатки у розрізі економічної класифікації наведені у таблиці, що додається, та мали такі показники.

У звітному 2016 році Донецьким облводресурсів проводилися видатки за бюджетною програмою 2407050 „Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами”, за рахунок коштів якої здійснюється утримання та експлуатація державного водогосподарського комплексу.

Впродовж відповідного періоду у межах реалізації програми на території області здійснювалась робота Донецьким облводресурсів, до складу якого входять водогосподарські організації:

1. Донецьке міжрайонне управління водного господарства, розташоване в м. Слов’янську, вул. Комунарів, 35, ЄДРПОУ 01039553, обслуговується в УДКСУ у м. Слов’янську Донецької області;

2. Слов’янське міжрайонне управління водного господарства, розташоване в м. Слов’янськ, пер. Соляний, 6, ідентифікаційний код 05430780, обслуговується в УДКСУ у м. Слов’янську Донецької області;

3. Маріупольське міжрайонне управління водного господарства, розташоване в с. Іллічівське, Першотравневий район, вул. Худолія,1, ЄДРПОУ 01034544, обслуговується в УДКСУ в Першотравневому районі Донецької області;

4. Донецька ГГМЕ, розташована в смт. Очеретине, Ясинуватського району, м-н Гідробудівельників 11/1, ЄДРПОУ 22028447, обслуговується в УДКСУ м. Ясинувата.

Загальна штатна чисельність водогосподарських організацій 529 посад, з яких керівних – 187,75 посад. Загальний фонд оплати праці за звітний період 2016 року складає 13 442,7 т. грн., середньомісячна заробітна плата 2 681,5 грн., в т.ч. керівних працівників – 3 874,4 грн. та робітників – 2 040,2 грн.

Заборгованість із заробітної плати в управліннях Донецького облводресурсів відсутня.

В умовах стабільного фінансування експлуатаційних заходів у звітному році водогосподарські організації мали можливість планомірно здійснювати експлуатаційні заходи за рахунок концентрації коштів для виконання невідкладних робіт на найбільш важливих об’єктах. Загальна сума касових видатків за загальним фондом бюджетної програми склала 17 174,6 тис. гривень.

За цією програмою по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” здійснені касові видатки на суму 127,0 тис. грн. та по КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” - на суму 75,8 тис грн., які, в основному, спрямовані на поточні ремонти насосних станцій, гідроспоруд міжгосподарських зрошувальних систем, придбання пального для зазначених цілей у 5 бюджетних організаціях.

У 2016 році по області фактично полито:

фізичної площі – 4,2 тис.га, у т.ч. від державних зрошувальних систем- 0,2 тис.га;

проведено гектарополивів – 18,7 тис.га, у т.ч. від держсистем – 0,4 тис.га.

Фактичний забір води з джерел зрошення становить 6777,5 тис.м³, у т.ч. державними зрошувальними системами 430,0 тис.м³.

Фактична сумарна подача води в точках виділу господарствам – 6582,5 тис.м³,

у т.ч. від державних зрошувальних систем – 339,0 тис.м³.

 

Виконано обсягів ремонтних робіт за січень- грудень 2016 року:

Всього – 370,2 тис.грн., загальний фонд – 94,3 тис.грн., спеціальний фонд – 233,7 тис.грн, матеріали – 42,2 тис.грн.

Відремонтовано:

-насосно-силових агрегатів зрошення –22 од.( 147% до плану)

-гідротехнічних споруд 35 од. ( 121 % до плану)

  Очищено міжгосподарської мережі 76,3 га ( 127% до плану)

Гідрогеолого-меліоративної експедицією проведений моніторинг меліорованих земель на площі – 93,9 тис. га.

Фахівцями облводресурсів та підвідомчих організацій виконано 59 спостережень за станом водних об’єктів (у тому числі гідротехнічних споруд).

 

 ЗВІТ

про використання коштів Державного бюджету України

Донецьким обласним управлінням водних ресурсів за 2016 рік

Гривень

Показники

КЕКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період поточного року

Касові видатки за звітний період (рік)

Затверджено на звітний рік

Касові видатки за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

КПКВ 2407050

«Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами»

Видатки – усього

х

17 320 607,00

17 320 607,00

17 174 630,31

1 302 902,00

1 147 604,69

У тому числі:                    

Поточні видатки

2000

17 30 607,00

 

17 174 630,31

1 288 052,00

1 132 754,69

Заробітна плата

2111

13 442 700,00

13 442 700,00

13 442 700,00

47 869,00

30 416,80

Нарахування на оплату праці

2120

2 951 300,00

2951300,00

2 904 089,14

10 542,00

6 688,03

Використання товарів і послуг

2200

 903 207,00

 

805 836,97

 1 133 988,00

1 006 819,16

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

127 000 ,00

 

126 974,92

638 110,00

589 286,29

Продукти харчування

2230

2 500,00

2 500,00

 2 500,00

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

75 900,00

 

75 821,60

99 446,00

86 794,31

Видатки на відрядження

2250

22 000,00

 

21 906,48

47 138,00

36 853,67

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

676 807,00

675 807,00

578 633,97

349 294,00

293 884,89

Оплата теплопостачання

2271

120 807,00

 

39 826,18

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

35 000,00

 

18 816,68

10,00

8,10

Оплата електроенергії

2273

390 000,00

 

389 995,71

347 084,00

292 534,47

Оплата інших енергоносіїв

2275

130 000,00

 

129 995,40

2 200,00

1 342,32

Дослідження і розробки, окремізаходипо реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

23 400,00

23 400,00

22 004,20

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

23 400,00

 

22 004,20

 

 

Інші поточні видатки

2800

 

 

 

95 653,00

88 830,70

Капітальні видатки

3000

 

 

 

14 850,00

14 850,00

Придбання основного капіталу

3100

 

 

 

14 850,00

14 850,00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

 

 

14 850,00

14 850,00

Капітальний ремонт

3130

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація

3140

 

 

 

 

 

Реконструкція та 3еставрація інших об’єктів

3142

 

 

 

 

 

Інші видатки

5000

 

224 900,00

 

 

 

 

 

Державне агентство водних ресурсів

Донецька обласна державна адміністрація

Донецька гідрогеолого-меліоративна експедиція

Слов'янський навчально-консультаційний центр НУВГП