Звіт про використання коштів Державного бюджету України Донецьким обласним управлінням водних ресурсів у 1 кварталі 2017 року.

Звіт про використання коштів Державного бюджету України Донецьким обласним управлінням водних ресурсів у 1 кварталі 2017 року.

Донецьке облводресурсів, виходячи з положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», заходів з виконання пріоритетів діяльності Державного агентства водних ресурсів у 1 кварталі 2017 році у контексті пріоритетних завдань Уряду з розвитку національної економіки, спрямовувало свою діяльність на забезпечення потреб населення та галузей економіки Донецької області у водних ресурсах і раціональне їх використання, забезпечення працездатності водогосподарських і меліоративних систем, виконання природоохоронних заходів.

З метою забезпечення сталого функціонування водогосподарського комплексу Донецької області у 1 кварталі 2017 році, відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2017 рік, рішень Уряду, затверджених кошторисів, Донецькому обласному управлінню водних ресурсів було виділено із загального фонду бюджету у 1 кварталі поточного року кошти у сумі 5 412,4 тис. гривень. Касові видатки за звітний період склали 5191,8 тис. грн., тобто освоєно 96 % від суми відкритих асигнувань. Не проведено розрахункових операцій за загальним фондом 9,3 т. грн. із причини відсутності даних контрагентів.

Видатки у розрізі економічної класифікації наведені у таблиці, що додається, та мали такі показники.

У 1 кварталі 2017 року Донецьким облводресурсів проводилися видатки за бюджетною програмою 2407050 „Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами”, за рахунок коштів якої здійснюється утримання та експлуатація державного водогосподарського комплексу.

Впродовж відповідного періоду у межах реалізації програми на території області здійснювалась робота Донецьким облводресурсів, до складу якого входять водогосподарські організації:

1. Донецьке міжрайонне управління водного господарства, розташоване в м. Слов’янську, вул. Торська, 35, ЄДРПОУ 01039553, обслуговується в УДКСУ у м. Слов’янську Донецької області;

2. Слов’янське міжрайонне управління водного господарства, розташоване в м. Слов’янськ, пер. Соляний, 6, ідентифікаційний код 05430780, обслуговується в УДКСУ у м. Слов’янську Донецької області;

3. Маріупольське міжрайонне управління водного господарства, розташоване в с. Покровське, Мангушський район, вул. Худолія,1, ЄДРПОУ 01034544, обслуговується в УДКСУ в Мангушського району Донецької області;

4. Донецька ГГМЕ, розташована в смт. Очеретине, Ясинуватського району, м-н Гідробудівельників 11/1, ЄДРПОУ 22028447, обслуговується в УДКСУ м. Ясинувата.

Загальна штатна чисельність водогосподарських організацій 414,25 посад, з яких керівних – 147 посад. Загальний фонд оплати праці за звітний період 2017 року складає 4 026,3 т. грн., середньомісячна заробітна плата 3 197 грн., в т.ч. керівних працівників – 3 819 грн. та робітників – 2 852 грн.

Заборгованість із заробітної плати в управліннях Донецького облводресурсів відсутня.

В умовах стабільного фінансування експлуатаційних заходів у 1 кварталі 2017 року водогосподарські організації мали можливість планомірно здійснювати експлуатаційні заходи за рахунок концентрації коштів для виконання невідкладних робіт на найбільш важливих об’єктах. Загальна сума касових видатків за загальним фондом бюджетної програми склала 5 191,8 тис. гривень.

За цією програмою по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” здійснені касові видатки на суму 23,7 тис. грн. та по КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” - на суму 13,8 тис грн., які, в основному, спрямовані на поточні ремонти насосних станцій, гідроспоруд міжгосподарських зрошувальних систем, придбання пального для зазначених цілей у 5 бюджетних організаціях.

З початку року основні зусилля управлінь були зосереджені на виконанні заходів, передбачених наказом Держводагентства України від 12 грудня 2016р. № 192 «Про підготовку систем та об’єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу до роботи у 2017р.».

Станом на 1 квітня завдання з підготовки зрошувальної мережі до поливного сезону 2017 виконано в повному обсязі. На міжгосподарській мережі до поливу підготовлено - трубопроводів – 24,1км (100%), відремонтовано 21 гідротехнічна споруд (100%) і 20 насосно-силових агрегатів (100%), підготовлено 7 насосних станцій (100%)

На внутрішньогосподарської мережі підготовлено 124,0 км трубопроводів (100%), 45 одиниць дощувальних машин (100%), відремонтовано 37 гідротехнічних споруд (100%), 22 одиниці насосно-силових агрегатів (100%).

По області підготовлено 5,6 тис. га зрошуваних площ (100% до плану) на рівні минулого року.

  • Міжрайонними управліннями підписано протоколів намірів з 16 водокористувачами на подачу 1млн 742,0 тис. м3 води для поливу -559 га.

  • В порівнянні з минулим роком в 2017році передбачається збільшення площ поливу від державних зрошувальних систем на площу – 364 га за рахунок проведення реконструкції, а саме:

  •             - проведена реконструкція внутрішньогосподарської мережі на 14 га зрошуваних площ господарства «Верное Дело» від Краснооскольської ЗС Слов’янського МУВГ (Лиманський район);

  • -в рамках «Програми відновлення внутрішньогосподарських меліоративних систем та дощувальної техніки на період 2016-2020рр. по Мангушському району» проведено реконструкцію внутрішньогосподарської зрошувальної системи АЦ №10 ДП «Ілліч-Агро Донбас» на площі - 350 га від Стародубівський ЗС Маріупольського МУВГ.

  • Станом на 1 квітня управліннями укладено договорів з 7 водокористувачами на подачу 1 млн. 675,0 тис. м3 води для поливу - 503 га. що становить 90% від протоколів намірів. Очікуване відношення укладених договорів до протоколів намірів на подачу води становить -100%.

За січень-березень виконано ремонтних робіт по ремонту міжгосподарської мережі на суму 91,8 тис. грн., в основному за рахунок коштів спеціального фонду бюджету, у тому числі відремонтовано: 14 од. – насосно-силового обладнання,  22од. –гідротехнічних споруд.

 

 ЗВІТ

про використання коштів Державного бюджету України

Донецьким обласним управлінням водних ресурсів за 1 квартал 2017 року

Гривень

Показники

КЕКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період поточного року

Касові видатки за звітний період (рік)

Затверджено на звітний рік

Касові видатки за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

КПКВ 2407050

«Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами»

Видатки – усього

х

19 266 400,00

5 412 400,00

5 191 793,42

2 302 300,00

222 979,76

У тому числі:                    

Поточні видатки

2000

19 266 400,00

 

5 191 793,42

2 020 900,00

222 979,76

Заробітна плата

2111

14 979 900,00

4 103 400,00

4 026 321,31

230 900,00

4 176,91

Нарахування на оплату праці

2120

3 294 800,00

902 500,00

900 268,61

50 900,00

2 872,33

Використання товарів і послуг

2200

 989 700,00

 

263 203,50

 1 623 000

197 153,56

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

137 800 ,00

 

23 664,40

552 900,00

107 115,38

Продукти харчування

2230

200,00

200,00

 200,00

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

85 000,00

 

13 846,79

281 300,00

67 992,30

Видатки на відрядження

2250

25 800,00

 

1 710,83

52 500,00

4 339,42

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

740 900,00

353 300,00

223 781,48

736 300,00

17 706,46

Оплата теплопостачання

2271

51 000,00

 

7 262,32

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

23 600,00

 

1 726,72

1 900,00

102,24

Оплата електроенергії

2273

516 300,00

 

119 843,34

732 200,00

15 564,22

Оплата інших енергоносіїв

2275

150 000,00

 

94 949,10

2 200,00

2 040,00

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

2 000,00

2 000,00

2 000,00

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

2 000,00

 

2 000,00

 

 

Інші поточні видатки

2800

 

 

 

116 100,00

18 776,96

Капітальні видатки

3000

 

 

 

281 400,00

 

Придбання основного капіталу

3100

 

 

 

281 400,00

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

 

 

151 400,00

 

Капітальний ремонт

3130

 

 

 

130 000,00

 

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

 

 

 

130 000,00

 

Реконструкція та реставрація

3140

 

 

 

 

 

Реконструкція та 4реставрація інших об’єктів

3142

 

 

 

 

 

Інші видатки

5000

 

51 000,00

 

 

 

 

Державне агентство водних ресурсів

Донецька обласна державна адміністрація

Донецька гідрогеолого-меліоративна експедиція

Слов'янський навчально-консультаційний центр НУВГП