Звіт про використання коштів Державного бюджету України Донецьким обласним управлінням водних ресурсів у 2 кварталі 2017 року.

Звіт про використання коштів Державного бюджету України Донецьким обласним управлінням водних ресурсів у 2 кварталі 2017 року.

 

Донецьке облводресурсів, виходячи з положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», заходів з виконання пріоритетів діяльності Державного агентства водних ресурсів у 2 кварталі 2017 році у контексті пріоритетних завдань Уряду з розвитку національної економіки, спрямовувало свою діяльність на забезпечення потреб населення та галузей економіки Донецької області у водних ресурсах і раціональне їх використання, забезпечення працездатності водогосподарських і меліоративних систем, виконання природоохоронних заходів.

З метою забезпечення сталого функціонування водогосподарського комплексу Донецької області у 2 кварталі 2017 році, відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2017 рік, рішень Уряду, затверджених кошторисів, Донецькому обласному управлінню водних ресурсів було виділено із загального фонду бюджету кошти у сумі 10396,2 тис. гривень. Касові видатки за звітний період склали 10329,6 тис. грн., тобто освоєно 99 % від суми відкритих асигнувань. Не проведено розрахункових операцій за загальним фондом на суму 179 ,0 т. грн. З них 9,3 т. грн. із причини відсутності даних контрагентів , 168,3 т. грн. - недостатньо фінансування для виплати заробітної плати згідно до чинного законодавства , 1,4т. грн. - поточна заборгованість,яка виникла в останній день звітного місяця та буде погашена з 1 числа наступного місяця.

Видатки у розрізі економічної класифікації наведені у таблиці, що додається, та мали такі показники.

У 2 кварталі 2017 року Донецьким облводресурсів проводилися видатки за бюджетною програмою 2407050 „Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами”, за рахунок коштів якої здійснюється утримання та експлуатація державного водогосподарського комплексу.

Впродовж відповідного періоду у межах реалізації програми на території області здійснювалась робота Донецьким облводресурсів, до складу якого входять водогосподарські організації:

1. Донецьке міжрайонне управління водного господарства, розташоване в м. Слов’янську, вул. Торська, 35, ЄДРПОУ 01039553, обслуговується в УДКСУ у м. Слов’янську Донецької області;

2. Слов’янське міжрайонне управління водного господарства, розташоване в м. Слов’янськ, пер. Соляний, 6, ідентифікаційний код 05430780, обслуговується в УДКСУ у м. Слов’янську Донецької області;

3. Маріупольське міжрайонне управління водного господарства, розташоване в с. Покровське, Мангушський район, вул. Худолія,1, ЄДРПОУ 01034544, обслуговується в УДКСУ в Мангушського району Донецької області;

4. Донецька ГГМЕ, розташована в смт. Очеретине, Ясинуватського району, м-н Гідробудівельників 11/1, ЄДРПОУ 22028447, обслуговується в УДКСУ м. Ясинувата.

Загальна штатна чисельність водогосподарських організацій 529 посад, з яких керівних – 147 посад. Загальний фонд оплати праці за звітний період 2017 року складає 7 988,9 т. грн., середньомісячна заробітна плата 3 328 грн., в т.ч. керівних працівників – 3 835 грн. та робітників – 3 044 грн.

Заборгованість із нарахування заробітної плати в управліннях Донецького облводресурсів відсутня.

В умовах стабільного фінансування експлуатаційних заходів у 2 кварталі 2017 року водогосподарські організації мали можливість планомірно здійснювати експлуатаційні заходи за рахунок концентрації коштів для виконання невідкладних робіт на найбільш важливих об’єктах. Загальна сума касових видатків за загальним фондом бюджетної програми склала 10 329,6 тис. гривень.

За цією програмою по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” здійснені касові видатки на суму 50,6 тис. грн. та по КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” - на суму 27,6 тис грн., які, в основному, спрямовані на поточні ремонти насосних станцій, гідроспоруд міжгосподарських зрошувальних систем, придбання пального для зазначених цілей у 5 бюджетних організаціях.

Станом на 1 липня по Донецькій області   фактично полито:

фізичної площі – 3,4 тис. га, у т.ч. з держ. систем – 0,6 тис. га;

проведено гектаро поливів – 5,6 тис. га, у т.ч. держ. систем – 0,7 тис. га.

Фактичний забір води з джерел зрошення – 1573,9 тис. м³, 

у т.ч. держ. системи – 488,3 тис. м³.

Фактична сумарна подача води в точках виділу господарствам – 1436,6 тис. м³, у т.ч. держ. системи – 369,6 тис. м³.

Виконано обсягів ремонтних робіт за січень-червень 2017 року:

 Всього – 170,7 тис. грн., загальний фонд – 21,7 тис. грн., спеціальний фонд – 132,1 тис. грн, залишки матеріалів – 16,9 тис. грн.

       Гідрогеолого-меліоративною експедицією проведений моніторинг меліорованих земель на площі – 42,6 тис. га.

       Станом на 01.07.2017 року встановлено режимів роботи на 12 водосховищах та 34 ставках по Донецькій області.

        Проведена реконструкція внутрішньогосподарської мережі на 14 га зрошуваних площ господарства «Верное Дело» від Краснооскольської ЗС Слов’янського МУВГ (Лиманський район);

В рамках «Програми відновлення внутрішньогосподарських меліоративних систем та дощувальної техніки на період 2016-2020рр. по Мангушському району» проведено реконструкцію внутрішньогосподарської зрошувальної системи АЦ №10 ДП «Ілліч-Агро Донбас» на площі - 350 га від Стародубівський ЗС Маріупольського МУВГ.
ЗВІТ

про використання коштів Державного бюджету України

Донецьким обласним управлінням водних ресурсів за 2 квартал 2017 року

Гривень

Показники

КЕКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період поточного року

Касові видатки за звітний період (рік)

Затверджено на звітний рік

Касові видатки за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

КПКВ 2407050

«Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами»

Видатки – усього

х

19 435 500,00

10 396 200,00

10 329 573,11

2 302 300,00

780 560,27

У тому числі:                    

Поточні видатки

2000

19 435 500,00

 

10 329 573,11

2 065 715,00

780 560,27

Заробітна плата

2111

15 039 900,00

7 988 900,00

7 964 247,89

230 900,00

92 335,20

Нарахування на оплату праці

2120

3 340 400,00

1 779 500,00

1 775 683,08

50 900,00

24 647,36

Використання товарів і послуг

2200

 1 039 700,00

 

576 610,04

 1 667 815,00

614 062,25

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

137 800 ,00

 

50 601,12

557 450,00

216 815,12

Продукти харчування

2230

200,00

200,00

 200,00

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

85 000,00

 

27 621,54

321 565,00

91 635,88

Видатки на відрядження

2250

25 800,00

 

5 985,00

51 634,00

10 273,11

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

790 900,00

511 300,00

492 202,38

737 166,00

295 338,14

Оплата теплопостачання

2271

51 000,00

 

19 025,80

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

23 600,00

 

4 945,17

1 766,00

32,58

Оплата електроенергії

2273

566 300,00

 

373 282,31

732 200,00

292 528,22

Оплата інших енергоносіїв

2275

150 000,00

 

94 949,10

3 200,00

2 777,34

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

15 500,00

15 500,00

13 032,10

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

15 500,00

 

13 032,10

 

 

Інші поточні видатки

2800

 

 

 

116 100,00

49 515,46

Капітальні видатки

3000

 

 

 

236 585,00

 

Придбання основного капіталу

3100

 

 

 

236 585,00

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

 

 

123 900,00

 

Капітальний ремонт

3130

 

 

 

112 685,00

 

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

 

 

 

112 685,00

 

Реконструкція та реставрація

3140

 

 

 

 

 

Реконструкція та 5реставрація інших об’єктів

3142

 

 

 

 

 

Інші видатки

5000

 

100 800,00

 

 

 

 

Державне агентство водних ресурсів

Донецька обласна державна адміністрація

Донецька гідрогеолого-меліоративна експедиція

Слов'янський навчально-консультаційний центр НУВГП