Звіт про використання коштів Державного бюджету України Донецьким обласним управлінням водних ресурсів у 3 кварталі 2017 року.

Звіт про використання коштів Державного бюджету України Донецьким обласним управлінням водних ресурсів у 3 кварталі 2017 року.

 

Донецьке облводресурсів, виходячи з положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», заходів з виконання пріоритетів діяльності Державного агентства водних ресурсів у 3 кварталі 2017 році у контексті пріоритетних завдань Уряду з розвитку національної економіки, спрямовувало свою діяльність на забезпечення потреб населення та галузей економіки Донецької області у водних ресурсах і раціональне їх використання, забезпечення працездатності водогосподарських і меліоративних систем, виконання природоохоронних заходів.

З метою забезпечення сталого функціонування водогосподарського комплексу Донецької області у 3 кварталі 2017 році, відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2017 рік, рішень Уряду, затверджених кошторисів, Донецькому обласному управлінню водних ресурсів було виділено із загального фонду бюджету кошти у сумі 15 216,4 тис. гривень. Касові видатки за звітний період склали 15 099,3 тис. грн., тобто освоєно 99 % від суми відкритих асигнувань. Не проведено розрахункових операцій за загальним фондом на суму 191,0 т. грн. З них 9,3 т. грн. із причини відсутності даних контрагентів , 181,2 т. грн. - недостатньо фінансування для виплати заробітної плати згідно до чинного законодавства

Видатки у розрізі економічної класифікації наведені у таблиці, що додається, та мали такі показники.

У 3 кварталі 2017 року Донецьким облводресурсів проводилися видатки за бюджетною програмою 2407050 „Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами”, за рахунок коштів якої здійснюється утримання та експлуатація державного водогосподарського комплексу.

Впродовж відповідного періоду у межах реалізації програми на території області здійснювалась робота Донецьким облводресурсів, до складу якого входять водогосподарські організації:

1. Донецьке міжрайонне управління водного господарства, розташоване в м. Слов’янську, вул. Торська, 35, ЄДРПОУ 01039553, обслуговується в УДКСУ у м. Слов’янську Донецької області;

2. Слов’янське міжрайонне управління водного господарства, розташоване в м. Слов’янськ, пер. Соляний, 6, ідентифікаційний код 05430780, обслуговується в УДКСУ у м. Слов’янську Донецької області;

3. Маріупольське міжрайонне управління водного господарства, розташоване в с. Покровське, Мангушський район, вул. Худолія,1, ЄДРПОУ 01034544, обслуговується в УДКСУ в Мангушського району Донецької області;

4. Донецька ГГМЕ, розташована в смт. Очеретине, Ясинуватського району, м-н Гідробудівельників 11/1, ЄДРПОУ 22028447, обслуговується в УДКСУ м. Ясинувата.

Загальна штатна чисельність водогосподарських організацій 358 посад, з яких керівних – 147 посад. Загальний фонд оплати праці за звітний період 2017 року складає 11 770,0 т. грн., середньомісячна заробітна плата 3 353 грн., в т.ч. керівних працівників – 3 692 грн. та робітників – 3 150 грн.

Заборгованість із нарахування заробітної плати в управліннях Донецького облводресурсів відсутня.

В умовах стабільного фінансування експлуатаційних заходів у 3 кварталі 2017 року водогосподарські організації мали можливість планомірно здійснювати експлуатаційні заходи за рахунок концентрації коштів для виконання невідкладних робіт на найбільш важливих об’єктах. Загальна сума касових видатків за загальним фондом бюджетної програми склала 15 099,3 тис. гривень.

За цією програмою по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” здійснені касові видатки на суму 75,4 тис. грн. та по КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” - на суму 42,8 тис грн., які, в основному, спрямовані на поточні ремонти насосних станцій, гідроспоруд міжгосподарських зрошувальних систем, придбання пального для зазначених цілей у 5 бюджетних організаціях.

Станом на 1 жовтня по Донецькій області   фактично полито

фізичної площі – 4,6 тис. га, у т.ч. з державних зрошувальних систем – 0,6 тис. га, проведено гектарополивів – 16,2 тис. га, у т.ч. з державних зрошувальних систем – 1,2 тис. га.

Фактичний забір води з джерел зрошення – 5678,2 тис. м³, 

у т.ч. державними зрошувальними системами – 1229,6 тис. м³.

Фактична сумарна подача води в точках виділу господарствам – 5369,7 тис. м³, у т.ч. державними зрошувальними системами – 997,3 тис. м³.

Виконано обсягів ремонтних робіт за січень-вересень 2017 року на 301,7 тис. грн., в тому числі за рахунок:

загального фонду – 32,7 тис. грн.,

спеціального фонду – 251,1 тис. грн.,

залишків матеріалів – 17,9 тис. грн.

Відремонтовано:

-насосно-силових агрегатів зрошення –23 од.( 115% до плану)

- гідротехнічних споруд 31 од. ( 107 % до плану)

  Очищено міжгосподарської мережі 67,9 га ( 109% до плану)

       Гідрогеолого-меліоративною експедицією проведено моніторинг меліорованих земель на площі – 80,8 тис. га.
ЗВІТ

про використання коштів Державного бюджету України

Донецьким обласним управлінням водних ресурсів за 3 квартал 2017 року

Гривень

Показники

КЕКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період поточного року

Касові видатки за звітний період (рік)

Затверджено на звітний рік

Касові видатки за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

КПКВ 2407050

«Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами»

Видатки – усього

х

19 545 500,00

15 216 400,00

15 099 282,52

2 302 300,00

1 701 641,87

У тому числі:                    

Поточні видатки

2000

19 435 500,00

 

14 300 904,36

2 196 136,00

1 649 961,70

Заробітна плата

2111

15 039 900,00

11 714 400,00

11 713 592,70

259 200,00

200 333,93

Нарахування на оплату праці

2120

3 350 400,00

2 609 000,00

2 587 311,66

57 160,00

50 832,24

Використання товарів і послуг

2200

 1 139 700,00

 

782 878,16

 1 654 326,00

1 239 838,46

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

137 800 ,00

 

75 399,25

506 164,00

377 509,99

Продукти харчування

2230

200,00

200,00

 200,00

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

85 000,00

 

42 809,79

192 096,00

109 763,78

Видатки на відрядження

2250

25 800,00

 

10 145,00

42 500,00

18 324,08

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

890 900,00

732  300,00

654 324,12

913 566,00

734 240,61

Оплата теплопостачання

2271

51 000,00

 

19 025,80

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

23 600,00

 

9 602,58

1 766,00

0,62

Оплата електроенергії

2273

666 300,00

 

530 746,64

908 600,00

731 462,65

Оплата інших енергоносіїв

2275

150 000,00

 

94 949,10

3 200,00

2 777,34

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

15 500,00

15 500,00

15 500,00

7 150,00

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

15 500,00

 

15 500,00

7 150,00

2 333,15

Інші поточні видатки

2800

 

 

 

218 300,00

156 623,92

Капітальні видатки

3000

 

 

 

106 164,00

51 680,17

Придбання основного капіталу

3100

 

 

 

106 164,00

51 680,17

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

 

 

19 900,00

 

Капітальний ремонт

3130

 

 

 

86 264,00

51 680,17

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

 

 

 

86 264,00

51 680,17

Реконструкція та реставрація

3140

 

 

 

 

 

Реконструкція та 4реставрація інших об’єктів

3142

 

 

 

 

 

Інші видатки

5000

 

145 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне агентство водних ресурсів

Донецька обласна державна адміністрація

Донецька гідрогеолого-меліоративна експедиція

Слов'янський навчально-консультаційний центр НУВГП