Звіт про використання коштів Державного бюджету України Донецьким обласним управлінням водних ресурсів за 2017 рік

Звіт про використання коштів Державного бюджету України Донецьким обласним управлінням водних ресурсів за 2017 рік

 

Донецьке облводресурсів, виходячи з положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», заходів з виконання пріоритетів діяльності Державного агентства водних ресурсів у 2017 році у контексті пріоритетних завдань Уряду з розвитку національної економіки, спрямовувало свою діяльність на забезпечення потреб населення та галузей економіки Донецької області у водних ресурсах і раціональне їх використання, забезпечення працездатності водогосподарських і меліоративних систем, виконання природоохоронних заходів.

З метою забезпечення сталого функціонування водогосподарського комплексу Донецької області у 2017 році, відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2017 рік, рішень Уряду, затверджених кошторисів, Донецькому обласному управлінню водних ресурсів було виділено із загального фонду бюджету кошти у сумі 19 920,6 тис. гривень. Касові видатки за звітний період склали 19889,5 тис. грн., тобто освоєно 99,8 % від суми відкритих асигнувань. Не проведено розрахункових операцій за загальним фондом на суму

10,0 т. грн. із причини відсутності даних контрагентів

У 2017 році Донецьким облводресурсів проводилися видатки за бюджетною програмою 2407050 „Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами”, за рахунок коштів якої здійснюється утримання та експлуатація державного водогосподарського комплексу.

Впродовж відповідного періоду у межах реалізації програми на території області здійснювалась робота Донецьким облводресурсів, до складу якого входять водогосподарські організації:

1. Донецьке міжрайонне управління водного господарства, розташоване в м. Слов’янську, вул. Торська, 35, ЄДРПОУ 01039553, обслуговується в УДКСУ у м. Слов’янську Донецької області;

 

2. Слов’янське міжрайонне управління водного господарства, розташоване в м. Слов’янськ, пер. Соляний, 6, ідентифікаційний код 05430780, обслуговується в УДКСУ у м. Слов’янську Донецької області;

 

3. Маріупольське міжрайонне управління водного господарства, розташоване в с. Покровське, Мангушський район, вул. Худолія,1, ЄДРПОУ 01034544, обслуговується в УДКСУ в Мангушського району Донецької області;


4. Донецька ГГМЕ, розташована в смт. Очеретине, Ясинуватського району, м-н Гідробудівельників 11/1, ЄДРПОУ 22028447, обслуговується в УДКСУ м. Ясинувата.


Загальна штатна чисельність водогосподарських організацій 379 посад, з яких керівних – 148 посад. Загальний фонд оплати праці за 2017 рік складає 15 339,900 т. грн., середньомісячна заробітна плата 3 334 грн., в т.ч. керівних працівників – 3 642 грн. та робітників – 3 148 грн.


Заборгованість із нарахування заробітної плати в управліннях Донецького облводресурсів відсутня.


В умовах стабільного фінансування експлуатаційних заходів у 2017 році водогосподарські організації мали можливість планомірно здійснювати експлуатаційні заходи за рахунок концентрації коштів для виконання невідкладних робіт на найбільш важливих об’єктах. Загальна сума касових видатків за загальним фондом бюджетної програми склала 19 889,5 тис. гривень.


За цією програмою по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” здійснені касові видатки на суму 143,9 тис. грн. та по КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” - на суму 86,4 тис грн., які, в основному, спрямовані на поточні ремонти насосних станцій, гідроспоруд міжгосподарських зрошувальних систем, придбання пального для зазначених цілей у 5 бюджетних організаціях.


У 2017 році по області фактично полито:

фізичної площі  4,7 тис.га,

у т.ч. від державних зрошувальних систем 0,6 тис. га;

проведено гектарополивів 17,4 тис. га,

у т.ч. від держсистем 1,3 тис. га.

Фактичний забір води з джерел зрошення становить 6557,1 тис. м³,

у т.ч. державними зрошувальними системами 1446,9 тис. м³.

Фактична сумарна подача води в точках виділу господарствам становить 6605,5 тис. м³,у т.ч. від державних зрошувальних систем – 1182,5 тис. м³.

 

Виконано обсягів ремонтних робіт за січень - грудень 2017 року:

Всього: 372,6 тис. грн., у т.ч:

- загальний фонд 58,1 тис. грн.,

- спеціальний фонд 293,5 тис.грн.,

- матеріали минулих років 21,0 тис.грн.

Відремонтовано:

- насосно-силових агрегатів зрошення 23 од.( 115% до плану);

- гідротехнічних споруд 31 од. ( 107 % до плану).

Встановлення приладів прямого обліку води на закритій мережі 2 од.

Очищено міжгосподарської мережі 67,9 га ( 110% до плану).

Гідрогеолого-меліоративної експедицією проведений моніторинг

меліорованих земель на площі – 95,0 тис. га.

Фахівцями облводресурсів та підвідомчих організацій виконано 31

спостережень за станом водних об’єктів (у тому числі гідротехнічних

споруд).

 


Видатки у розрізі економічної класифікації наведені у таблиці, що додається, та мали такі показники.

 

 

Звіт

про використання коштів Державного бюджету України

Донецьким обласним управлінням водних ресурсів за 2017 рік

 

Показники

КЕКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період поточного року

Касові видатки за звітний період (рік)

Затверджено на звітний рік

Касові видатки за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

КПКВ 2407050

«Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами»

Видатки – усього

х

19 920 600,00

19 920 600,00

19 889 457,23

2 256 139,00

2 170 568,07

У тому числі:                    

Поточні видатки

2000

19 920 600,00

 

 

18 734 789,33

2 204 458,00

2 118 887,90

Заробітна плата

2111

15 339 900,00

15 339 900,00

15 339 900,00

303 991,00

298 305,84

Нарахування на оплату праці

2120

3 416 400,00

3 416 400,00

3 394 889,33

76 446,00

71 744,26

Використання товарів і послуг

2200

1 148 800,00

 

 1 139 167,90

 1 619 142,00

1 564 661,44

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

143 900,00

 

143 883,31

504 118,00

481 986,16

Продукти харчування

2230

200,00

200,00

200,00

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

87 000,00

 

86 432,92

148 960,00

133 309,89

Видатки на відрядження

2250

25 800,00

 

25 785,00

29 500,00

21 634,89

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

891 900,00

891 900,00

882 866,67

936 564,00

927 729,71

Оплата теплопостачання

2271

51 000,00

 

47 452,84

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

20 600,00

 

15 850,46

267,00

0,16

Оплата електроенергії

2273

670 300,00

 

669 565,87

931 097,00

902 832,15

Оплата інших енергоносіїв

2275

150 000,00

 

149 997,50

5 200,00

4 897,40

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

15 500,00

15 500,00

15 500,00

6 115,00

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

15 500,00

 

15 500,00

6 115,00

6114,45

Інші поточні видатки

2800

 

 

 

198 764,00

178061,91

Капітальні видатки

3000

 

 

 

51 681,00

51 680,17

Придбання основного капіталу

3100

 

 

 

51 681,00

51 680,17

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт

3130

 

 

 

51 681,00

51 680,17

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

 

 

 

51 681,00

51 680,17

Реконструкція та реставрація

3140

 

 

 

 

 

Реконструкція та 4реставрація інших об’єктів

3142

 

 

 

 

 

Інші видатки

5000

 

256 700,00

 

 

 

Гривень

 

Державне агентство водних ресурсів

Донецька обласна державна адміністрація

Донецька гідрогеолого-меліоративна експедиція

Слов'янський навчально-консультаційний центр НУВГП