Завдання з експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу

Завдання з експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу

Донецьке обласне управління водних ресурсів створено 1  січня 1978 року.

 

Основні завдання:

— Забезпечення на території Донецької області вирішення питань щодо експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель.

— Вирішення в установленому порядку разом з органами виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами.

 

— Здійснення від імені Держводагентства виробничих функцій з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об’єктами, що перебувають у державній власності.

— Реалізація у межах області державної політики щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, експлуатації державних меліоративних систем, забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами.

— Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповіневих водогосподарських споруд та інших об'єктів міжгосподарського значення, водосховищ і забезпечення раціонального використання водних ресурсів.

— Організація виконання загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних угідь, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та інших об’єктів.

 

— Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, будівництво сільських водопроводів, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об’єкти.

 

ГНС СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ЗС СЛОВ'ЯНСЬКОГО МУВГ

Машинний зал Краснооскольської-1 НС-1 Слов’янського МУВГ

Широкозахватна душувальна машина в роботі 


Державне агентство водних ресурсів

Донецька обласна державна адміністрація

Донецька гідрогеолого-меліоративна експедиція

Слов'янський навчально-консультаційний центр НУВГП