Гідрогеологічна обстановка в сільських населених пунктах

Гідрогеологічна обстановка в сільських населених пунктах

Донецька гідрогеолого-меліоративна експедиція здійснює контроль за гідрогеологічною обстановкою в сільських населених пунктах, які знаходяться в зоні впливу меліоративних систем та за її межами.

Обстеження сільських населених пунктів проводилось з метою встановлення наявності та масштабу підтоплення, з'ясування його причин.

Обстеження сільських населених пунктів складалось зі збирання первинної інформації в сільських радах про наявність підтоплення. В подальшому обстеження проводилось шляхом замірів рівнів води в індивідуальних та громадських колодязях, підвалах, візуального огляду обстежуваної території та опитування місцевого населення.

Обстеження проводилось у присутності представників сільських рад.

За результатами обстеження складались акти про межі, причини та тип підтоплення з рекомендаціями щодо його ліквідації. Акти обстеження з картами глибин залягання РГВ надавались головам сільських рад.

При наявності колекторно-дренажної мережі в актах вказувались відомості про технічний стан дренажу та необхідні заходи з покращання його роботи.

Організація робіт по обстеженню та оцінці підтоплення сільських населених пунктів виконувалась у відповідності з Водним кодексом України (ст.7 п.3), ВНД 33-5,5-07-99, “Інструкції з організації та здійснення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель” та згідно програми робіт Донецької ГГМЕ на 2016 рік.

За звітний період (період з 1 жовтня 2015 року по 1 жовтня 2016 року) було обстежено 41 сільський населений пункт загальною площею 7,1 тис.га. За результатами обстеження підтоплення виявлено в 30 селах на площі 1,2 тис.га, у тому числі постійне – 0,5 тис.га, тимчасове – 0,7 тис.га.

У 15 селах виявлено підтоплення селітебної зони на площі 0,06 тис.га.

В зоні впливу меліоративних систем знаходиться 3 села загальною площею 1,4 тис.га.

Сума опадів за звітний період по області склала 345 мм, середня температура повітря становила +13,70С.

Під впливом кліматичних факторів рівні ґрунтових вод, у порівнянні з минулим роком, переважно, знизилися у середньому на 0,1 – 0,5 м, максимально в Костянтинівському району на 1,4 – 1,6 м. На півночі спостерігалося підвищення рівня грунтових вод на 0,1 – 0,6 м, максимально на 1,1 – 1,2 м у Лиманському районі.

Основні чинники підтоплення такі:

  • високий РГВ у зниженні рельєфу місцевості;

  • замулення річок та балок;

  • підпір рівня ґрунтових вод ставками і водосховищами;

  • близьке залягання водоупору;

  • незадовільний технічний стан колекторно-дренажної мережі.

Постійне підтоплення селітебної зони виявлено у 15 селах на площі 0,06 тис.га, у т.ч. через високий РГВ у зниженнях рельєфу місцевості – 0,05 тис.га, замулення балок і річок – 0,006 тис.га, підпір РГВ ставками – 0,004 тис.га.

 

Пропозиції

Для ліквідації підтоплення селітебної зони сільських населених пунктів рекомендується провести комплекс заходів:

 

  • ремонт КДМ на площі 19,3 га;

  • будівництво КДМ на площі 26,8 га;

  • зниження рівня води у 5 ставках;

  • розчищення річок та балок загальною протяжністю 10,9 км.

Державне агентство водних ресурсів

Донецька обласна державна адміністрація

Донецька гідрогеолого-меліоративна експедиція

Слов'янський навчально-консультаційний центр НУВГП