Протокол засідання колегії 17.03.2016

Протокол засідання колегії 17.03.2016

 

 

Деpжaвне   агентство   водних   ресурсів  України

 

ДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛIННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

   84122,  м. Слов’янськ,  пpов. Соляний, 6,  тел./факс  (06262) 2-09-19  

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.    

 

                                ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ

 

 

17.03.2015.                                          м. Слов’янськ                                 № 1

11.00-13.

 

      Вів колегію: Голова колегії - начальник облводресурсів Мітницький Ю.В.

 

      У засіданні брали участь члени колегії:

Мельников В.М. – заступник начальника ;

Костіна В.В. –в.о.головного бухгалтера-начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності;

Гетман Л.Ю.- начальник відділу експлуатації водогосподарських систем,енергозбереження, механізації та охорони праці;

 Моненко О.В.- начальник відділу юридичного та кадрового забезпечення -

                           секретар колегії.

 Овчаренко Я.В. – голова профспілки облводресурсів.

Від міжрайводгоспів: начальники, заступники начальників, головні бухгалтера, фахівці з охорони праці.

Від гідрогеолого-меліоративної експедиції- начальник експедиції, головний бухгалтер

Начальники відділів Донецького облводресурсів.

Усього 26 осіб.

Порядок денний засідання додається.

 

I.  Про підсумки діяльності водогосподарських організацій Донецького облводресурів за 2015рік та завдання на I квартал 2016року.

  

 СЛУХАЛИ :

Мітницького Ю.В.- начальника облводресурсів ;

Гетман Л.Ю.- начальник відділу експлуатації водогосподарських систем, енергозбереження, механізації та охорони праці;

Костіна В.В. –в.о.головного бухгалтера-начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності;

Жадан О.В. – начальник відділу водних об’єктів та техногенно-екологічної безпеки.

 ВИСТУПИЛИ:

Мельник О.М. – начальник Маріупольського міжрайводгоспу;

Волинський А.О   – заступник  начальник Донецького міжрайводгоспу;

Солодов В.И.   – начальник Слов’янського міжрайводгоспу;

Балдін Є.А.      –  начальник Донецької  ГГМЕ.

 ВИРІШИЛИ:

             1.Провести детальний аналіз господарської діяльності водогосподарських організацій Донецького облводресурсів за 2015 рік, розробити заходи для недопущення виявлених недоліків і забеспечення у 2016 році стабільної роботи державних водогосподарських систем.

     2. Забезпечити виконання завдань з ремонту і підготовки державних меліоративних фондів у строки та в обсягах згідно наказу Донецького облводресурсів від 10.02.2016 року № 7 «Про основні напрямки роботи та завдання з експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2016 році».

     3. Вжити заходів для забезпечення цільового та раціонального використання коштів державного бюджету. Кошти на експлуатаційні заходи сконцентрувати на виконання першочергових робіт для підготовки меліоративних систем до роботи у весняно-літній період.

     4. Забезпечити раціональне використання енергетичних ресурсів і безумовне виконання всіх запланованих організаційно-технічних заходів щодо економії паливно-енергетичних ресурсів та коштів на їх оплату.

     5. Забезпечити своєчасні розрахунки з енергопостачальними організаціями за спожиті енергоносії з метою недопущення заборгованості по загальному та спеціальному фонду держбюджету.

     6. З метою економії енергоресурсів та ефективного використання бюджетних коштів забезпечити економію коштів на оплату електроенергії за рахунок використання багато тарифного обліку.

      7. Посилити контроль за виконанням норм витрат паливно-мастильних матеріалів машинами та механізмами.

      8. З метою забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами на протязі 2016 року, з урахуванням гідрометеорологічної та водогосподарської обстановки, забезпечити своєчасну розробку і встановлення оптимальних режимів роботи основних водосховищ і водогосподарських систем, здійснюючи постійний моніторинг їх дотримання всіма учасниками водогосподарського комплексу області.

      9. Здійснювати аналіз статистичної звітності за формою 2ТП-водгосп та надавати інформацію зацікавленим органам.

     10.  З метою упорядкування використання водних об’єктів на умовах оренди, активізувати роботу з органами місцевого самоврядування щодо укладання тристоронніх угод про внесення змін до діючих договорів оренди водних об’єктів, укладених до 01.07.2013.

     11. Проводити контроль за надходження до місцевого бюджету плати за орендовані водні об’єкти, активно співпрацювати з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями щодо укладення угод про співробітництво в галузі використання і охорони водних ресурсів.

     12.Створити робочу группу під керівництвом начальника Маріупольського МУВХ Мельник О.М., якій доручити розробку плану роботи по збільшенню надходжень коштів до спеціального фонду.

     13. Забезпечити збереження державного майна.

 

 ІІ. Про стан охорони праці і дорожньої безпеки у 2015 році та заходи з попередження випадків виробничого травматизму у 2016 році.

 

СЛУХАЛИ:

Урайчик В.Д. – провідного інженера з охорони праці (довідка додається).

 

ВИСТУПИЛИ:

Мітницький Ю.В. – начальник облводресурсів

Мельников В.М. – заступник начальника

 

ВИРІШИЛИ:

Керівникам МУВГ, ГГМЕ:

Розробити та затвердити на 2016 рік заходи з попередження виробничого травматизму, аварій, пожеж та ДТП в підвідомчих організаціях.

Забезпечити обов’язкове проведення первинних інструктажів з     охорони     праці до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівниками, які будуть виконувати нову для них роботу.

Проводити цільові інструктажі з охорони праці з працівниками, які будуть задіяні у роботах з пропуску льоду, паводкових вод, повеневих та робот на висоті.

Не допускати виконання робіт без застосування засобів індивідуального захисту.

Забезпечити обов’язкове проходження водіями передрейсових медичних оглядів. Не допускати до роботи осіб без права на керування транспортним засобом відповідної категорії, які не пройшли у встановлений термін медичний огляд або перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Забезпечити своєчасне обов’язкове проведення попередніх і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також щорічного обов’язкового медичного огляду працівників віком до 21 року відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій.

Забезпечити  придбання спецодягу, спецвзуття та ЗІЗ, а також первинних засобів пожежогасіння відповідно до норм їх забезпечення, в т.ч. за рахунок коштів спецфонду.

У місячний термін розробити плани протиаварійних, протипожежних тренувань та забезпечити їх виконання.

Організувати та провести навчання та перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки у відповідної категорії працівників (на роботах з підвищеною небезпекою, з підвищеною пожежонебезпекою та там, де необхідний професійний відбір), а серед водіїв – і з питань дорожнього руху.

На протязі І-ІІ кварталу 2016 року провести перегляд всіх інструкцій з охорони праці з урахуванням вимог Типового положення про розробку інструкцій з охорони праці.

Удосконалювати проведення оперативного контролю за станом охорони праці на всіх рівнях, при цьому особливу увагу звернути на забезпечення безпечних умов праці при виконанні робіт підвищеної небезпеки.

Вжити заходів щодо виконання «Заходів із забезпечення пожежної безпеки на об’єктах водогосподарсько-меліоративного комплексу Держводагентства» на 2016 рік.

Посадовим особам облводресурсів під час відряджень і виїздів в підвідомчі організації перевіряти виконання рішення справжньої колегії, а також виконання заходів з попередження виробничого травматизму на 2016 рік.

 

ІІІ. Про стан виконавчої дисципліни в облводресурсів за 2015рік.

 

СЛУХАЛИ:

Мельникова В.М. – заступник начальника (довідка додається).

ВИРІШИЛИ:

Інформацію про стан виконавчої дисципліни за 2015 рік взяти до відома.

Начальникам структурних підрозділів облводресурсів, міжрайонних управлінь водного господарства та гідрогеолого-меліоративної експедиції:

         2.1 Підвищити вимогливість фахівців за якісне та своєчасне виконання                доручень та вказівок.

       2.2  Постійно надавати інформацію для оновлення веб – сайту для Донецького облводресурсів. 

 

Голова колегії –

начальник Донецького облводресурсів               Ю.В. Мітницький                     

 

Протокол вів секретар                                           О.В.   Моненко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

   

 

 

Державне агентство водних ресурсів

Донецька обласна державна адміністрація

Донецька гідрогеолого-меліоративна експедиція

Слов'янський навчально-консультаційний центр НУВГП