Протокол засідання колегії 11.08.2016

Протокол засідання колегії 11.08.2016

 

 

Деpжaвне   агентство   водних   ресурсів  України

 

ДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛIННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

   84122,  м. Слов’янськ,  пpов. Соляний, 6,  тел./факс  (06262) 2-09-19  

E-mail: donouvr@sewm.gov.ua   

 

                                ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ

 

 

11.08.2016.                                          м. Слов’янськ                                 № 3

11.00-13.00.

 

      Вів колегію: Голова колегії - начальник облводресурсів Мітницький Ю.В.

 

      У засіданні брали участь члени колегії:

Мельников В.М. – заступник начальника ;

Костіна В.В. –в.о.головного бухгалтера-начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності;

Хлистов В. В.  -   в.о. начальника Донецького   МУВГ;

Овчаренко Я.В.    -   голова профспілки облводресурсів;   

Моненко О.В.- начальник відділу юридичного та кадрового забезпечення -

                           секретар колегії.

 

Від міжрайводгоспів: начальники, заступники начальників, головні інженера, головні бухгалтера, фахівці з охорони праці .

Від гідрогеолого-меліоративної експедиції- начальник експедиції, головний бухгалтер.

Начальники відділів Донецького облводресурсів.

Усього 18 осіб.

Від Маріупольського МУВГ не було нікого.

Порядок денний засідання додається.

 

I.  Про підсумки діяльності водогосподарських організацій Донецького облводресурів за  I півріччя 2016 року та завдання на IIІ квартал 2016 року.


СЛУХАЛИ :

Мітницького Ю.В.- начальника облводресурсів.

  

ВИСТУПИЛИ:

Мельников В.М. –  заступник начальника;

Ебішева О.І. - начальник відділу використання водних ресурсів та моніторингу вод;

Моненко А.В. - начальник відділу юридичного та кадрового забезпечення;

Хлистов В. В.  - в.о. начальника Донецького   МУВГ;

Синельник В.А. –головний інженер Слов’янського міжрайводгоспу;

Балдін Є.А. –  начальник Донецької  ГГМЕ.

 

 ВИРІШИЛИ:

 

          1. Відзначити,  що  протягом І півріччя 2016 року водогосподарськими організаціями області у повному обсязі забезпечено своєчасну підготовку та безперебійну роботу міжгосподарських меліоративних систем та захисних споруд, забезпечено подачу води на полив сільгоспкультур відповідно до укладених договорів із сільгосптоваровиробниками. А також забезпечено захист населених пунктів та територій від підтоплення і затоплення.

          2. Начальникам міжрайонних управлінь водного господарства, гідрогеолого-меліоративної експедиції (Хлистов, Солодов, Мельник, Балдін):

          2.1. До  19.08.2016 року  надати Облводресурсів пропозиції з питань розроблення моделі організаційної структури водогосподарської галузі, необхідної для впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом.

           2.2. Провести всебічний і детальний аналіз виробничої діяльності експлуатаційних підрозділів за 6 місяців поточного року.

 2.3. До кінця року забезпечити безумовне виконання завдань, затверджених наказом Донецького облводресурсів  від 10.02.2016 № 7 «Про основні напрямки роботи та завдання з експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2016 році» та, при необхідності, до 15 листопада поточного року внести пропозиції щодо коригування його завдань.

           2.4. Забезпечити виконання заходів з енергозбереження, передбачених наказом Донецького облводресурсів  від 21.03.2016 № 9 «Про встановлення лімітів споживання паливно-енергетичних ресурсів у 2016році».

           2.5. Вжити вичерпних заходів щодо збереження державного майна та недопущення його розкрадань.

           2.6. Забезпечувати висвітлення інформації про діяльність водогосподарсько-меліоративного комплексу на офіційному веб-сайті Донецького облводресурсів. 

ІІ.Про роботу водогосподарських організацій щодо нарощування обсягів власних надходжень та розширення сфери платних послуг.

 

   СЛУХАЛИ:

 Костіну В.В. – в.о.головного бухгалтера – начальник                

                          відділу бухгалтерського обліку та звітності.

  

ВИРІШИЛИ:  

 1. Звернути увагу на  низький рівень надання платних послуг та акумулювати роботу по наповненню спеціального фонду бюджету.

 2. Забезпечити ефективне використання наявних автотранспортних засобів, машин та механізмів.

 3. Забезпечити збільшення надходження коштів на спеціальний рахунок бюджету від надання платних послуг автотранспортною технікою і механізмами.

 4. Детально проаналізувати стан виконання плану з власних надходжень бюджетних установ, як основного джерела покриття нестачі коштів загального фонду державного бюджету, та вжити заходів до забезпечення його виконання.

 5 Активізувати претензійно-позовну роботу щодо стягнення заборгованості за надані платні послуги.

 

III. Про стан охорони праці і дорожньої безпеки у І півріччі 2016 року та заходи з попередження випадків виробничого травматизму у ІІ півріччі 2016 року.

 

СЛУХАЛИ:

 Рибакову О.С. – провідного інженера з охорони праці.

 

ВИРІШИЛИ:

1.     Керівникам МУВГ, ГГМЕ:

     1.1. Прослухану інформацію прийняти до відома.

     1.2. Надавати звітність та необхідну інформацію з охорони праці в термін в паперовому та електронному вигляді.

     1.3. Не допускати виконання робіт без застосування засобів індивідуального захисту

     1.4. Забезпечити працівників засобами індивідуального захисту відповідно

до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства (НПАОП 0.00-3.08.09) та заборонити виконання робіт без їх застосування.

     1.5. Забезпечити обов'язкове дотримання працівниками вимог своїх інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт.

     1.6. Забезпечити своєчасне проходження попередніх (під час прийняття на роботу), періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та щорічно для осіб віком до 21 року, згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України № 246 від 21.05.2007, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113.

     1.7. Продовжити виконувати плани протиаварійних, протипожежних тренувань та забезпечити їх виконання.

 

Голова колегії –

начальник Донецького облводресурсів               Ю.В. Мітницький                     

Протокол вів секретар                                           О.В.   Моненко

Державне агентство водних ресурсів

Донецька обласна державна адміністрація

Донецька гідрогеолого-меліоративна експедиція

Слов'янський навчально-консультаційний центр НУВГП