ПРОТОКОЛ засідання обласної комісії щодо розгляду питань з надання водних об'єктів для риборозведення, виробництва сільськогосподарської продукції, а також у оздоровчих цілях від 01.07.2011р.

ПРОТОКОЛ засідання обласної комісії щодо розгляду питань з надання водних об'єктів для риборозведення, виробництва сільськогосподарської продукції, а також у оздоровчих цілях від 01.07.2011р.

 Затверджую      

                                                                      

заступник голови облдержадміністрації,

                                                                      голова обласної комісії щодо розгляду

питання з надання водних об’єктів для

риборозведення, виробництва сільськогоспо-    

дарської продукції, а також у оздоровчих цілях

                                                            _________________________К.С. Берестовий

                "  01 "   липня    2011р.

 

ПРОТОКОЛ

засідання обласної  комісії щодо розгляду  питань з надання водних об'єктів для  риборозведення, виробництва сільськогосподарської продукції,

а також у оздоровчих цілях

м. Донецьк                                                                                                       01 липня 2011р.

 

ПРИСУТНІ

 

Панков

Валерій Михайлович

 

начальник Донецького обласного виробничого управління меліорації і водного господарства, заступник голови комісії

Колесникова

Наталя Василівна

 

начальник відділу водних ресурсів Донецького обласного виробничого управління меліорації і водного господарства,

секретар комісії

Члени комісії

 

 

Бухало

Віталій Миколайович

 

перший заступник начальника головного управління Держкомзему у Донецькій області

Голік

Ігор Георгійович

 

заступник начальника управління захисту населення та територій головного управління з питань надзвичайних ситуацій,  мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації

Каліущенко

Микола Дмитрович

 

заступник начальника державного управління охорони навколишнього природного середовища у Донецькій області

Мітницький

Юрій Володимирович

 

 

 

начальник Головного державного управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у Донецькій області

Родина

Роман Анатолійович

 

заступник головного державного санітарного лікаря Донецької області

Стороженко

Віктор Іванович

 

начальник Донецького обласного управління

лісового та мисливського господарства

Хмелевський

Олександр Іванович

 

начальник відділу державної ветеринарної інспекції і ветсанекспертизи головного управління ветеринарної медицини в Донецькій області

Запрошені

 

 

П’явка

Володимир Іванович

 

Директор Донецької філії ДРПІ інституту «Дніпродіпроводгосп»

Відсутні:

Суєтов

Євген Павлович

 

заступник начальника Донецького обласного виробничого управління меліорації і водного господарства  - у відпустці

 

Порядок денний:

1. Подовження  терміну дії договору оренди водосховища «Трудове» площею водного дзеркала 97 га, розташованого на території Успенівської сільської ради Мар’їнського району СТОВ «ЛАНН».

2. Передачу в оренду Первомайського водосховища площею 84 га, розташованого на території Тарасівської сільської ради Костянтинівського району  на підставі раніше оформленого режиму.

            3. Розгляд пропозицій Макіївської міської ради щодо розірвання договорів оренди:

            - з ФОП  Дудіним Д.І. (розпорядження голови облдержадміністрації від 31.12.2009 № 691);

            -   з ФОП Письменським С.О. (розпорядження голови облдержадміністрації              від 17.09.2009 № 491);

- з ПП «СГТ» (розпорядження голови облдержадміністрації від 26.02.2008       № 62).

4. Про ситуацію, що склалась на водосховищі «Широке-5» (на запит Донецької міської ради).

            5. Про внесення змін у розпорядження голови облдержадміністрації від 15.04.2009 № 163 «Про Тимчасовий порядок щодо підготовки правових актів з надання водних об'єктів загальнодержавного значення у тимчасове користування на умовах оренди».

 

            1. СЛУХАЛИ: Заступника  голови комісії  Панкова  Валерія Михайловича.

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 15.04.2009 № 163 «Про Тимчасовий порядок щодо підготовки правових актів з надання водних об'єктів загальнодержавного значення у тимчасове користування на умовах оренди» передбачено, що при умові наданні орендарем клопотання про подовження терміну дії договору комісія,  створена  орендодавцем,  проводить  перевірку  ефективності  використання і технічного стану водних об`єктів з наданням висновків та вносить пропозиції щодо доцільності  подовження терміну дії договору, за результатами яких приймається відповідне рішення.

Водосховище Трудове площею водного дзеркала 97 га ємністю 2,6 млн.м3, розташоване на території Успенської сільської ради Мар’їнського району було передано в оренду на підставі розпорядження голови облдержадміністрації від 14.05.2010 № 250 СТОВ «ЛАНН»  для риборозведення  терміном на  термін дії Режиму рибогосподарської експлуатації.

В установлений термін  СТОВ «ЛАНН» було подано заяву на подовження терміну дії договору оренди на водосховище Трудове площею водного дзеркала 97 га ємністю 2,6 млн.м3, розташованого на території Успенської сільської ради Мар’їнського району (договір оренди від 18.05.201 № 133/2010).

 За даними Головного державного управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у Донецькій області (лист від 16.06.2011 № 401) СТОВ «ЛАНН» умови ведення Режиму рибогосподарської експлуатації виконуються в повному обсязі.

            Крім того, комісією було проведено обстеження технічного стану водосховища Трудове. Гідротехнічні споруди безхазяйні, розпочата процедура визнання власника. В теперішній час Донецькою філією ДРПІ інституту «Дніпрогіпроводгосп» розробляється технічний паспорт гідротехнічних споруд. Гідротехнічні споруди (шахтний водоскид) знаходяться в незадовільному стані. Засувки на донному водоскиді потребують заміни, шахтний водоскид потребує ремонту.

       По правому берегу водосховища побудована захисна дамба  с. Трудове.

Прибережна захисна смуга (50м) витримана частково, з правого берегу городи розорані до дамби.  На лівому березі розташована будівля насосної станції зрошення.

Водосховище є гідродинамічно-небезпечним об'єктом, в разі прориву його може бути частково підтоплене с.Успенівка.        

            За  результатами  обговорення та голосування комісія  прийшла до висновку:

 1. Подовжити  термін дії договору оренди водосховища Трудове площею водного дзеркала 97 га ємністю 2,6 млн.м3, розташованого на території Успенської сільської ради Мар’їнського району СТОВ «ЛАНН»  для риборозведення  терміном на 10 років і встановлюється орендна плата 50,0 грн. за 1 га площі водного дзеркала, що становить   4850,0 (чотири тисячі вісімсот п’ятдесят) гривень  за рік оренди;

2. Успенській сільській раді в термін до 01 жовтня 2011 року виготовити   технічний паспорт та взяти на баланс гідротехнічні споруди з подальшим укладанням договору на сумісну експлуатацію, технічне обслуговування та пропуск паводку зі СТОВ «ЛАНН».

 Результати голосування:

- за – 8

- проти –  немає

- утримались - 1.

 

2. СЛУХАЛИ: Заступника  голови комісії Панкова Валерія Михайловича.

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 15.04.2009 № 163 «Про Тимчасовий порядок щодо підготовки правових актів з надання водних об'єктів загальнодержавного значення у тимчасове користування на умовах оренди» передбачено, що фізичні особи – підприємці, яким раніш оформлено Режим ведення товарного рибного господарства і який виконується без порушень, зобов’язані оформити договір оренди водного дзеркала без проведення конкурсу.

Первомайське водосховище, розташоване на річці Бичок, права притока           р. Клебан-Бик,  басейн річки Казенний Торець, площею водного дзеркала 84,0га, ємністю 2,9 млн.м3, на території Тарасівської сільської ради Костянтинівського району.

     У 2001 році між Костянтинівською районною радою та громадянином Мамедовим Ехтірамом Тофіком Огли було укладено договір оренди водного дзеркала (від 31.05.2001року терміном  до 31.05.2026 року) на площу 38,5 га.  У 2005 році на Первомайське водосховище було оформлено Режим рибогосподарської експлуатації на цю ж площу.

При проведенні інвентаризації було виявлено, що площа водного дзеркала даного водосховища складає 84,0 га з ємністю 2,9 млн.м3.Листом від 28.12.2010 року            № 05/2125 орендареві було запропоновано всі документи на водний об’єкт привести у відповідність до розпорядження голови облдержадміністрації від 15.04.2009 № 163.  Мамедовим Е.Т.О  у  2010 році було розроблено новий Режим (на площу 84,0 га).

       За даними Головного державного управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у Донецькій області  (лист від 26.05.2011 № 331) Мамедовим Е.Т.О. умови  ведення Режиму рибогосподарської експлуатації, починаючи з 2005 року, виконуються в повному обсязі.

            Водосховище  побудовано  у 1965  році за проектом Донецької експедиції Запорізької філіалу інституту «Укргідропроект» для зрошення, рекреації.

            Крім того, комісією було проведено обстеження технічного стану водосховища. В результаті обстеження встановлено:           

            Гідротехнічні споруди  знаходяться на балансі Тарасівської сільської ради. Між сільською радою та Мамедовим Е.Т.О. укладено договір на сумісну експлуатацію гідротехнічних споруд (від 01.12.2010№ 45). За час експлуатації водосховища орендарем було виконано заміну засувки на донному водовипуску.

Водосховище розташовано на півдні  села Новооленівка Костянтинівського району.   Землі водного фонду належать Костянтинівській райдержадміністрації. Отримано погодження  землекористувача.

            Ширина прибережної захисної смуги  витримана,  джерел забруднення, звалищ сміття, розорювання не спостерігається.

Данні дослідження води санітарно-епідеміологічною станцією відповідають вимогам нормативної  документації по бактеріологічним  та хімічним показникам.

Водосховище  є гідродинамічно - небезпечним об'єктом. При прориві греблі буде затоплено с. Новооленівка, Яблунівка  Костянтинівського району.

            За  результатами  обговорення та голосування комісія  прийшла до висновку, що Первомайське водосховище, розташоване на річці Бичок, права притока                 р. Клебан-Бик,  басейн річки Казенний Торець, площею водного дзеркала 84,0га, ємністю 2,9 млн.м3, на території Тарасівської сільської ради Костянтинівського району передається фізичній особі-підприємцю Мамедову Ехтіраму Тофіку Огли у тимчасове користування на умовах оренди для риборозведення  терміном на 10 років і встановлюється орендна плата 60,0 грн. за 1 га площі водного дзеркала, що становить п’ять тисяч сорок) 5040,0 гривень  за рік оренди.

Результати голосування:

- за – 9

- проти – немає.

 

3.  СЛУХАЛИ: Заступника  голови комісії Панкова Валерія Михайловича.

Від Макіївської міської ради надійшли листи  на ім’я заступника голови облдержадміністрації Берестового К.С. з пропозиціями розглянути на засіданні обласної комісії питання щодо визнання такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації щодо надання в оренду водних  об’єктів загального значення та розірвання договорів з нижче означеними орендарями:

3.1 З фізичною особою-підприємцем  Дудіним Д.І. (п.1.9 розпорядження голови облдержадміністрації від 31.12.2009  № 691);

Договір оренди (від 01.02.2010 № 125/2010) на ставок, площею водного дзеркала 1,5 га ,  ємністю 22,0 тис.м3, розташованого на балці без назви, басейн річки Нижня Кринка, на території  м. Макіївка укладено між облдержадміністрацією та ФОП Дудіним Д.І.

Листом від 24.06.2011 № 06/890 Дудіна Д.І.  було запрошено на засідання обласної комісії щодо розгляду пропозицій Макіївської міської ради. Орендар не з’явився.

На теперішній не оформлені документи:

- науково-біологічне обґрунтування рибогосподарської експлуатації;

- дозвіл на спеціальне водокористування;

-  на земельну ділянку водного фонду під орендованим об’єктом.

Після обміну думками комісія прийшла до висновку:

- визнати таким, що втратив чинність пункт 1.9 розпорядження голови облдержадміністрації від 31.12.2009  № 691;

- вжити заходів щодо  розірвання договору оренди від 01.02.2010 № 125/2010) на ставок, площею водного дзеркала 1,5 га ,  ємністю    22,0 тис.м3, розташованого на балці без назви, басейн річки Нижня Кринка, на території  м. Макіївка укладено між облдержадміністрацією та ФОП Дудіним Д.І.

 

Результати голосування:

За – 9

Проти – немає.

 

 

3.2 З фізичною особою-підприємцем Письменським С.О. (п. 1.17 розпорядження голови  облдержадміністрації  від 17.09.2009 № 491).

Договір оренди (від 12.10.2009 № 112/2009) на частину  ставку, площею водного дзеркала 6,2 га ,  ємністю 179,5 тис.м3, розташованого на балці без назви, басейн річки Грузька, на території м. Макіївка, укладеного між облдержадміністрацією та приватним підприємцем Письменським С.О.

            На теперішній час всі документи, крім проекту відводу земель водного фонду, знаходяться на погодженні у відповідних організаціях. Проект відводу земель водного фонду буде розроблено після затвердження Держуправлінням екології дозволу на спецводокористування.

Після обміну думками комісія прийшла до висновку:

- в термін до 01.10.2011 року  затвердити науково-біологічне обґрунтування рибогосподарської експлуатації та  дозвіл на спеціальне водокористування. Після оформлення вище означених документів розпочати розробку проекту відводу земель водного фонду.

Результати голосування:

За – 9

Проти – немає.

 

3.3 З приватним підприємтсвом «СГТ» (розпорядження голови облдержадміністрації від 26.02.2008 № 62;

Договори оренди від 01.03.2008 № 64/2008 та 01.03.2008 № 65/2008)  на  ставки площею водного дзеркала 24,4 га ,  ємністю 874,0 тис.м3 та  площею водного дзеркала  5,19 га,  ємністю 116,0 тис.м3, розташовані на території Совєтського району укладених між облдержадміністрацією та  приватним підприємством «СГТ».

            На теперішній час розроблено дозвіл на спеціальне водокористування, науково-біологічне обґрунтування та Режим рибогосподарської експлуатації - в стадії погодження.     

Після обміну думками комісія прийшла до висновку:

Завершити затвердження науково-біологічного обґрунтування та Режиму рибогосподарської експлуатації.          

В термін до 01.01.2012 року  розпочати розробку проекту відводу земель водного фонду.

Результати голосування:

За – 9

Проти – немає.

 

4. СЛУХАЛИ: Заступника  голови комісії Панкова Валерія Михайловича.

Про ситуацію, що склалась на водосховищі «Кірша» (на запит Донецької міської ради).

До обласної комісії звернулася Донецька міська рада з проханням розглянути питання виконання умов договору на предмет підтримання нормального гідрологічного та санітарного режиму на водосховищі  Широке -5  («Кірша») площею водного дзеркала 48 га та ємністю 1,27 млн.м3,  розташованого на б. Широка, басейн річки Кальміус на території Ленінського району м. Донецьк.

 Дане водосховище було передано в оренду ТОВ «Інтерхолод»  на підставі розпорядження голови облдержадміністрації від 07.02.2005 № 42, договір оренди від 31.03.2005 № 1.

У зв’язку з інформацією, яка надійшла на адресу Донецької міської ради, відбувся масовий замор риби на водосховищі.  В результаті візуального обстеження було відмічено частковий замор риби, було проведено  відбір проб води. За результатами аналізів вода не відповідає вимогам СанПІН «Охорона поверхневих вод від забруднення» № 4630-88, а саме:

- наднормативне забруднення по нафтопродуктах (що є притаманним усім водоймам м. Донецьк);

- значне бактеріальне забруднення, що є наслідком високого ступеню замулення водойми і, можливо, потрапляння в балку каналізаційних стоків.

Після обміну думками комісія прийшла до висновку:

1. Міській раді м. Донецька, з залученням відповідних контролюючих органів,  встановити причини бактеріологічного забруднення та ліквідувати їх.

2. Зобов’язати орендаря 1 раз на квартал забезпечити проведення лабораторного контролю якості води.

3. У разі невідповідності якості води санітарним нормам - заборонити купання.

 

Результати голосування:

За – 9

Проти – немає.

 

5.  СЛУХАЛИ: Заступника  голови комісії Панкова Валерія Михайловича.

 

Про внесення змін у розпорядження голови облдержадміністрації від 15.04.2009 № 163 «Про Тимчасовий порядок щодо підготовки правових актів з надання водних об'єктів загальнодержавного значення у тимчасове користування на умовах оренди».

            Була підготовлена порівняльна таблиця щодо внесення змін, та всім членам комісії  надані матеріали для вивчення.

            Після обміну думками вирішили  розглянути це питання 19.07.2011 року після ретельного вивчення.

 

                                                                                 

                                                                                              Панков В.М.

 

                                                                                              Колесникова Н.В.

 

                                                                                              Бухало В.М.

 

Голік І. Г.

 

                                                                                              Каліущенко М.Д.

 

                                                                                              Мітницький Ю.В.                          

                                                                                              Родина Р.А.

 

                                                                                              Стороженко В.І.

 

                                                                                              Хмелевський О.І.

Державне агентство водних ресурсів

Донецька обласна державна адміністрація

Донецька гідрогеолого-меліоративна експедиція

Слов'янський навчально-консультаційний центр НУВГП