табл. 5-д правила експлуатації

табл. 5-д правила експлуатації

 

В  I  Д  О  М  О  С  Т  I

про    складання  правил  експлуатацiї  водосховищ

                                                                                                                               Таблиця 5-д

№№

пп

Найменування

водосховищ

обсяг  водосховища

Відомство- власник

ваодопідпірних споруд

Стадія  розробки правил/ розроб-лен.,затверджені/

Організація   - розробник правил

Дата  затвердження  і організація затвердивша правила

1

2

3

4

5

6

7

1

Ольховське 

 -  "  -    перероблено    

21,6

22,39

к.п."Вода Донбасу"

Затвержено

Центральна контрольно- дослiдна i проектно-вишукувальна водна лабораторiя    

21.05.79 р.  Мiнводгосп УРСР

10.11.04 р.  С.Д.БВУ

2

Волинцевське 

-  "  -   перероблено.  

13,6

12,7

       -"-  

   -"-  

21.06.79 р. Мiнводгосп УРСР

17.02.04 р.  С.Д.БВУ

3

Ханжонкiвське

 -  "  -    перероблено    

14,9

13,94

       -"-  

   -"-  

- " -

27.03.95 р. С.Д.БВУ

17.02.04 р. С.Д.БВУ

4

Зуївське

 - " – перероблено       

5,9

4,74

       -"-  

   -"-  

- " -

21.05.79 р.  Мiнводгосп УРСР

10.11.04р.  С.Д.БВУ

5

Старо-Кримське

    -"-    перероблено

    -"-    перероблено

45,2

-"-

41,39

       -"-  

   -"-  

- " -

14.03.83р. С.Д БВУ

9.04.92 р.  С.Д БВУ

4.09.02 р.  С.Д.БВУ

6

Клебан-Бикське  

27,8

       -"-  

   -"-  

- " -

1987г.Мiнводгосп УРСР

7

Павлопільське  

    -"-    перероблено

76,2

64,2

       -"-  

   -"-  

- " -

-          "  -

4.09.02 р. С.Д.БВУ

8

Грабiвське

    -"-    перероблено     

13,8

12,75

       -"-  

   -"-  

- " -

9.04.79 р     Мiнводгосп УРСР

10.11.04 р    С.Д.БВУ

9

Маячкiвське

7,85

       -"-  

   -"-  

- " -

3.08.88 р.        -"- 

10

Краматорське   

    -"-    перероблено 

0,81

0,81

       -"-  

   -"-  

- " -

20.12.90 р.      -"- 

27.04.02 р.     - " -

11

Костянтинiвське

1,16

       -"-  

   -"-  

- " -

9.04.92  р.      - " –

12

Артемівське

2,73

       -"-  

   -"-  

- " -

10.12.04 р.     –" - 

13

Горлівське

5,57

       -"-  

   -"-  

-"-

12.06.07 р. С.Д БВУ

14

Макіївське

9,79

       -"-   

   -"-  

-"-

03.03.08 р. С.Д БВУ

15

В Кальміуське

14,8

       -"-  

   -"-  

-"-

03.03.08 р. С.Д БВУ

16

Карлівське

10,62

       -"-  

   -"-  

-"-

20.09.08 р. С.Д БВУ

17

Старобешiвське  

44,0

в.о."Донбасенерго"

   -"-  

Старобешiвська ТЕС

29.12.93р.ОВГ 

18

Вуглегірське   

162,0

       -"-  

   -"-  

Вуглегiрська ТЕС

1984 р   .   - " -

19

Курахiвське  

62,5

 

   -"-  

Курахiвська ТЕС

1.10.84р  .  - " -

20

Слов’янське №1

18,8

СЕ ОАО."Донбасенерго"

 

Слов’янська ТЕС

10.11.2006р.Донецьке РУВР

21

Комишуваське

7,3

в.о."Укрпiвденруда

   -"-  

Iн-т"Пiвгiпроруд"

12.11.86р.  - " -

22

Миколаївське

18,8     

      - " -          

   -"-  

  - " -          

11.05.89р.  - " -

 

 

Державне агентство водних ресурсів

Донецька обласна державна адміністрація

Донецька гідрогеолого-меліоративна експедиція

Слов'янський навчально-консультаційний центр НУВГП