табл.13 водоохоронні заходи

табл.13 водоохоронні заходи

                                                                             

Звіт про виконання водоохоронних заходів на річках Донецької області за  2015 рік

 
                                                               

       Таблиця № 13

 

Адміністративна   область

Встановлення
меж
прибережних смуг

Залуження земель
 в прибережних
 захисних смугах

Заліснення
прибережних захисних
смуг

Упорядкування
річищ малих річок

Берегоукріплювальні гідротехнічні роботи

Будівництво водойм, ставків

Всього за весь період виконання
робіт з 1985 року

 

Виконанно,км

фінансування

Виконанно,га

фінансування

Виконанно,га

фінансування

Виконанно,км

фінансування

Виконанно,км

фінансування

Виконанно,тис.м3

фінансування

 

Держбюджет, тис.грн

Місцевий бюджет,тис.грн

Інші джерела,тис.грн

Разом,тис.грн

Держбюджет, тис.грн

Місцевий бюджет,тис.грн

Інші джерела,тис.грн

Разом,тис.грн

Держбюджет, тис.грн

Місцевий бюджет,

Інші джерела,тис.грн

Разом,тис.грн

Держбюджет, тис.грн

Місцевий бюджет,

Інші джерела,тис.грн

Разом,тис.грн

Держбюджет, тис.грн

Місцевий бюджет,

Інші джерела,тис.грн

Разом,тис.грн

Держбюджет, тис.грн

Місцевий бюджет,

Інші джерела,тис.грн

Разом,тис.грн

Встановлення меж ПЗС,км

Залуження земель в ПЗС,га

Заліснення ПЗС,га

встановлено водоохоронних зон,га,
 у т.ч.2009р.

Упорядкувааня річищ малих рік,км

Береукріплення,км

Будівництво водойм, ставків,тис.м3

 
 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214,2365
217,2365

 

 

 

 

Донецька

11,40

 -

 -

270,00

270,00

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

97,30

97,30

1,10

 -

19899,40

 -

19899,40

 -

 -

 -

 -

 -

461,30

41,30

8201,70

339,30

229,80

11,80

21444,00

 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                             
                                                               

 

 

Державне агентство водних ресурсів

Донецька обласна державна адміністрація

Донецька гідрогеолого-меліоративна експедиція

Слов'янський навчально-консультаційний центр НУВГП