Табл 8, 9, 10, 11

Табл 8, 9, 10, 11

 

З В I Т          
про виконання водоохоронних робiт на малих рiчках          
Донецької області у 2016 році            
                              Таблиця №8
Показники № рядка ОВ Держлісгосп України Держводагент ство України Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет Інші кошти Всього
план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15
Установлення меж водоохоронних зон 01 км - - - - - - - - - - - 3,2
3,2
тис.грн 191,9   191,9

                               
Залуження земель в прибережних водоохоронних зонах 02 га - - - - - - - - - - - - - -
03 тис.грн
                                 
Залiснення прибережних водоохоронних смуг 04 га - - - - - - - - - - - - - -
05 тис.грн.
                                 
Будiвництво протиерозiйних гiдротехнiчних споруд 06 тис.грн. - - - - - - - - - - - - - -
                                 
Розчистка, днопоглиблення, регулювання русел малих рiчок 07 км              
  356,25 - - -
08 тис.грн     476,5 832,75

                               
Берегоукрiплення гiдротехнiчнi роботи 09 км - - - - - - - - - - - - - -
10 тис.грн.

                               
Будiвництво і реконструкція регулюючих споруд /в-ща,ставки/ 11 тис.м3 - - - - - - - 26,7 - - - - - 26,7
12 тис.грн.

 

З В I Т          
про виконання водоохоронних робiт на рiчках          
в басейнi Сiверського Дінця у 2016 році            
                          Таблиця № 9  
Показники № рядка ОВ Держлісгосп України Держводагент ство України Місцевий бюджет Обласний бюджет Інші кошти Всього
план факт план факт план факт план факт план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Установлення меж водоохоронних зон 01 км - - - - - - - - - 1,1 - 1,1
тис.грн 65,7 65,7

                           
Залуження земель в прибережних водоохоронних зонах 02 га - - - - - - - - - - - -
03 тис.грн
                             
Залiснення прибережних водоохоронних смуг 04 га - - - - - - - - - - - -
05 тис.грн.
                             
Будiвництво протиерозiйних гiдротехнiчних споруд 06 тис.грн. - - - - - - - - - - - -
                             
Розчистка, днопоглиблення, регулювання русел малих рiчок 07 км - - - - -
- 356,25 - - -
08 тис.грн 476,5 832,8

                           
Берегоукрiплення гiдротехнiчнi роботи 09 км - - - - - - - - - - - -
10 тис.грн.

                           
Будiвництво і реконструкція регулюючих споруд /в-ща,ставки/ 11 тис.м3 - - - - - - - - - - - -
12 тис.грн.

 

З В I Т          
про виконання водоохоронних робiт на рiчках          
в басейнi річок Приазов'я у 2016році            
                              Таблиця № 10
Показники № рядка ОВ Держлісгосп України Держводагент ство України Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет Інші кошти Всього
план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Установлення меж водоохоронних зон 01 км - - - - - - - - - - -
-
тис.грн    

                               
Залуження земель в прибережних водоохоронних зонах 02 га - - - - - - - - - - - - - -
03 тис.грн
                                 
Залiснення прибережних водоохоронних смуг 04 га - - - - - - - - - - - - - -
05 тис.грн.
                                 
Будiвництво протиерозiйних гiдротехнiчних споруд 06 тис.грн. - - - - - - - - - - - - - -
                                 
Розчистка, днопоглиблення, регулювання русел малих рiчок 07 км - - - - - - -
- - - - -
08 тис.грн    

                               
Берегоукрiплення гiдротехнiчнi роботи 09 км - - - - - - - - - - - - - -
10 тис.грн.

                               
Будiвництво і реконструкція регулюючих споруд /в-ща,ставки/ 11 тис.м3 - - - - - - - - - - - - - -
12 тис.грн.

 

З В I Т          
про виконання водоохоронних робiт на рiчках          
в басейнi Дніпра у 2016році            
                          Таблиця № 11
Показники № рядка ОВ Держлісгосп України Держводагент ство України Місцевий бюджет Обласний бюджет Інші кошти Всього
план факт план факт план факт план факт план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Установлення меж водоохоронних зон 01 км - - - - - - - - - 2,1 - 2,1
тис.грн 126,2 126,2

                           
Залуження земель в прибережних водоохоронних зонах 02 га - - - - - - - - - - - -
03 тис.грн
                             
Залiснення прибережних водоохоронних смуг 04 га - - - - - - - - - - - -
05 тис.грн.
                             
Будiвництво протиерозiйних гiдротехнiчних споруд 06 тис.грн. - - - - - - - - - - - -
                             
Розчистка, днопоглиблення, регулювання русел малих рiчок 07 км - - - - - - - - - - - -
08 тис.грн

                           
Берегоукрiплення гiдротехнiчнi роботи 09 км - - - - - - - - - - - -
10 тис.грн.

                           
Будiвництво і реконструкція регулюючих споруд /в-ща,ставки/ 11 тис.м3 - - - - - - - - - - - -
12 тис.грн.

Державне агентство водних ресурсів

Донецька обласна державна адміністрація

Донецька гідрогеолого-меліоративна експедиція

Слов'янський навчально-консультаційний центр НУВГП