Форма 2 тп

сайт под ключ

 


ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК ВОДОКОРИСТУВАННЯ

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про використання води

за 20__ рік

 

Подають

Терміни подання

Форма № 2ТП-водгосп

(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства екології

та природних ресурсів України

16 березня 2015 року № 78

 

за погодженням з Держстатом

Водокористувачі, діяльність яких пов’язана із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин

 

оригінал – організаціям, що належать до сфери управління Держводагентства,

за місцем здійснення водокористування

Не пізніше 01 лютого наступного за звітним року

Платники рентної плати за спеціальне використання води разом з податковими деклараціями із зазначеної плати

 

копію з відміткою про одержання (штампом організації, що прийняла оригінал звіту, датою) – до територіального органу ДФС за місцем податкової реєстрації

У строки, визначені податковим законодавством для подання податкових декларацій з рентної плати за спеціальне використання води за IV квартал

 

Респондент:

Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: _______________________________________________________

Місцезнаходження/місце проживання: __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок/площа тощо,

____________________________________________________________________________________________

№ будинку/корпусу, № квартири/офіса)

 

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер* ______________________________________________________

Код водокористувача __________________________________________________________________________

КВЕД _______________________________________________________________________________________

Код приналежності до платника єдиного податку четвертої групи ____________________________________

Місце здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності ___________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

Кількість заповнених рядків таблиці 1

 

 

Відмітка про одержання

(штамп організації, що прийняла Звіт, дата)

Кількість заповнених рядків таблиці 2

 

 

Кількість бланків, на яких складено Звіт

 

 

Бланк №

 

 

 

* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.


Таблиця 1. Забір, використання, передача та втрати води

тис. куб. м

№ рядка

Назва джерела водопостачання або водокористу-вача

КОДИ

Відстань від гирла,

км

Забрано або одержано води за рік

 

усього

у тому числі за місяцями

 

типу джерела та водокористувача, що передає

поверхневого водного об’єкта (джерела постачання)

категорії якості води

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 
 

А

Б

В

Г

Д

Е

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

1

 

          /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

          /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

          /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

          /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

          /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тис. куб. м

№ рядка

Ліміт викори-стання

Фактично використано води за рік

Передано іншим водокористувачам за рік

Втрати води за рік

усього

у тому числі на потреби

на інші потреби

без використання

після використання

питні і санітарно-гігієнічні

виробничі (техноло-гічні)

зрошен-ня

питні і санітарно-гігієнічні користувачів, що не звітують

код виду викори-стання

об’єм

код категорії якості води

об’єм

код категорії якості води

об’єм

А

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблиця 2. Водовідведення

 

№ рядка

Назва приймача зворотних (стічних) та інших вод

КОДИ

Відстань від гирла, км

Відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м

типу приймача

поверхневого водного об’єкта

категорії якості

усього

забруднених

норма-тивно-чистих (без очистки)

нормативно-очищених на очисних спорудах

без очистки

недостат-ньо очищених

біологічної очистки

фізико-хімічної очистки

механічної очистки

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ рядка

Вміст основних забруднюючих речовин у зворотних (стічних) водах

А

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

5

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 


Таблиця 3. Додаткові показники використання води

 

 

№ рядка

Назва показника

Одиниця виміру

Кількість (за рік)

А

Б

В

1

1

Об’єм води у системах оборотного водопостачання

тис. куб. м

 

2

Об’єм води у системах повторного водопостачання

тис. куб. м

 

3

Об’єм води, пропущеної через турбіни ГЕС та ГАЕС для вироблення електроенергії

млн куб. м

 

4

Річний ліміт забору води з водних об’єктів

тис. куб. м

 

5

У тому числі підземних вод

тис. куб. м

 

6

Кількість днів роботи водокористувача, що звітує

днів

 

7

Середня кількість годин роботи за добу

годин

 

8

Потужність очисних споруд, після очищення якими зворотні (стічні) води скидаються у водні об’єкти

тис. куб. м

 

9

У тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку

тис. куб. м

 

10

Потужність очисних споруд, після очищення якими зворотні (стічні) води відводяться на поля зрошення, рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби

тис. куб. м

 

11

Об’єм води, забраної із водного об’єкта, що врахований засобами вимірювальної техніки первинних водокористувачів

тис. куб. м

 

12

Об’єм зворотної (стічної) води, що врахований засобами вимірювальної техніки на спорудах кінцевої очистки

тис. куб. м

 

 

 

Виконавець: __________________________________________               ____________________________________________

                                                       (підпис)                                                                                               (П. І. Б.)

Телефон: ___________________  факс: ____________________ електронна пошта: __________________________________

 

 

Водокористувач

(уповноважена особа водокористувача) _____________________________________________               ____________________________________________

                                                                                                        (підпис)                                                                                               (П. І. Б.)

 

 

                М. П. (за наявності)

 

 

 

джумла