СХЕМА 2тп 2015

СХЕМА 2тп 2015

СХЕМА № 1
 об’єм води, що використовується для рибогосподарських потреб без вилучення із водного об’єкта, має дорівнювати максимальному фізичному (з початку року) об’єму водного об’єкта, який використовується для рибогосподарських потреб
.

СХЕМА № 2

якщо вилов риби здійснюється з частковим або повним скидом води із водного об’єкта, додатково до підпункту 1 цього пункту зазначений об’єм вказується:

Розрахунок ліміту здійснюється на підставі:

          ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» - для господарського – питних потреб .

          Галузевих норм водоспоживання і водовідведення -  для виробничих потреб.

          ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень» - для сільського господарських потреб

 

 

 

 

 

СХЕМА № 3

 

якщо здійснюється поповнення водного об’єкта, що пов’язано з втратами води на фільтрацію та випаровування, додатково до підпунктів 1 і 2 цього пункту зазначений об’єм вказується

Перелік документів

для постановки на державний облік водокористування  та присвоєння коду водокористувача :

           1. Лист на ім’я начальника управління з клопотанням щодо постановки на державний облік за формою 2ТП(водгосп) та інформацією про водокористувача (юридична та поштова адреса, контактні номера телефонів, ел. адреса; Ф.І.П відповідальної особи за водогосподарську діяльність на підприємстві  та контактний телефон.

           2.  Код згідно з ЄДРПОУ (копія довідки), або реєстраційний номер облікової картки платника податків.

           3.  Код основного виду економічної діяльності (за КВЕД ДК 009:2010) (копію довідки).

           4. Копію дозволу на спеціальне водокористування (в разі наявності), які здійснюють діяльність, пов’язану із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин, копії договорів для вторинних водокористувачів (п. 1.5. розд. І Порядку)  

 

           5. Розрахунок потреби у воді та водобалансову схему для підприємств, які не мають дозволів на спец водокористування, але за критерієм охоплення підпадають під постановку на облік.


Державне агентство водних ресурсів

Донецька обласна державна адміністрація

Донецька гідрогеолого-меліоративна експедиція

Слов'янський навчально-консультаційний центр НУВГП