СХЕМА 2тп 2015

сайт под ключ

СХЕМА № 1
 об’єм води, що використовується для рибогосподарських потреб без вилучення із водного об’єкта, має дорівнювати максимальному фізичному (з початку року) об’єму водного об’єкта, який використовується для рибогосподарських потреб
.

СХЕМА № 2

якщо вилов риби здійснюється з частковим або повним скидом води із водного об’єкта, додатково до підпункту 1 цього пункту зазначений об’єм вказується:

Розрахунок ліміту здійснюється на підставі:

          ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» - для господарського – питних потреб .

          Галузевих норм водоспоживання і водовідведення -  для виробничих потреб.

          ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень» - для сільського господарських потреб

 

 

 

 

 

СХЕМА № 3

 

якщо здійснюється поповнення водного об’єкта, що пов’язано з втратами води на фільтрацію та випаровування, додатково до підпунктів 1 і 2 цього пункту зазначений об’єм вказується

Перелік документів

для постановки на державний облік водокористування  та присвоєння коду водокористувача :

           1. Лист на ім’я начальника управління з клопотанням щодо постановки на державний облік за формою 2ТП(водгосп) та інформацією про водокористувача (юридична та поштова адреса, контактні номера телефонів, ел. адреса; Ф.І.П відповідальної особи за водогосподарську діяльність на підприємстві  та контактний телефон.

           2.  Код згідно з ЄДРПОУ (копія довідки), або реєстраційний номер облікової картки платника податків.

           3.  Код основного виду економічної діяльності (за КВЕД ДК 009:2010) (копію довідки).

           4. Копію дозволу на спеціальне водокористування (в разі наявності), які здійснюють діяльність, пов’язану із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин, копії договорів для вторинних водокористувачів (п. 1.5. розд. І Порядку)  

 

           5. Розрахунок потреби у воді та водобалансову схему для підприємств, які не мають дозволів на спец водокористування, але за критерієм охоплення підпадають під постановку на облік.


джумла