Газети

БЕРЕЖІТЬ ВОДУ – ПІКЛУЙТЕСЬСЯ ПРО МАЙБУТНЄ!

У газеті «Зоря» №22 від 22.03.2017 Лиманського району надруковано статтю

БЕРЕЖІТЬ ВОДУ – ПІКЛУЙТЕСЬСЯ ПРО МАЙБУТНЄ!

 

22 березня 2017 року світова спільнота відзначатиме Всесвітній день води, проведення якого у 1992 році започатковано Генеральною Ассамблеєю Організації Об’єднаних Націй з метою привернення уваги до проблем пов’язаних з водним фактором.

Тематика Всесвітнього дня води у 2017 році присвячена стічним водам, а кампанія, що проходитиме під гаслом «Навіщо втрачати воду?» присвячена скороченню обсягів і повторному використанню стічних вод.

Вода є найпоширенішою речовиною на землі, але й потреба у воді значна. Населення землі за добу використовує 7 млрд. т води. Міський мешканець вживає в середньому до 200 л. протягом доби, і ця цифра має тенденцію до зростання. У середній за водністю рік мінімальне споживання води однією людиною – 1000 м. куб. Саме така середня питома водозабезпеченість в Україні. Проте цей рівень у світі дуже різний. Так, у 29 країнах він менший від мінімального, у 19 – не перевищує 500, а в Кувейті становить тільки 10 м. куб. на людину.

Сьогодні 460 млн. людей (понад 8 відсотків населення світу) живуть на територіях недостатнього водозабезпечення. Це переважно в країнах Південної та Північної Африки, Сходу та Південно-Західної Азії. Невтішні й прогнози. Передбачається, що без істотного поліпшення управління водними ресурсами до 2025 року потерпатимуть від нестачі води 365 млн. мешканців планети.

В Україні найбільше свіжої води (48%) споживає промисловість, 40% води йде на потреби сільського господарства, 12% припадає на комунальне господарство міст та інших населених пунктів.

В Україні у рік загальні запаси природної води протягом року складають 94 км. куб., з яких доступні для використання тільки 56 км. куб. Основна частина водних ресурсів припадає на річковий стік, 60% якого формується на території України, а решту води ми отримуємо від наших сусідів. Запаси прісних підземних вод в Україні ще менші і рівні всього 27 км. куб., з яких 9 км. куб. не пов’язані з поверхневим стоком, тобто не можуть відновлюватись. Все це засвідчує, що Україна є однією з найменш забезпечених водою серед країн Європи. Так, на одного жителя України припадає всього 1 тис. м. куб. води, для порівняння в Росії цей показник складає 31 тис., в Німеччині – 2 тис., в Польщі – 1,6 тис.

Збільшення промислового виробництва, розвиток сільського господарства на інтенсивній основі, поліпшення побутових умов життя населення супроводжуються постійно зростаючим споживанням прісної води, скиданням великої кількості стоків у відкриті водойми. Основний напрям охорони природних вод від забруднення – припинення скидання в них стічних вод.

Головними забруднювачами водних ресурсів в Україні є комунальне та сільське господарство, хімічна, металургійна та гірничодобувна промисловість. Десятки тисяч тон забруднювачів потрапляють у водотоки країни. Ці страшні цифри є відображенням реального стану наших водотоків у кожному місті та селищі країни.

Світова практика випробувала багато способів зменшення чи припинення скидання стічних вод у відкриті водойми: впровадження оборотної системи водопостачання, безводних технологій виробництва, випаровування скидних вод, поповнення підземних водоносних горизонтів шляхом їх вбирання у ґрунт на полях фільтрації.

Найбільш простим і вигідним способом утилізації стічних вод є використання їх на ЗПЗ (землеробські поля зрошення). Це – спеціалізовані меліоративні системи, призначені для приймання попередньо очищених стічних вод з метою використання їх для зрошення і удобрення сільськогосподарських угідь, а також доочищення в природних умовах.

Ми будуємо міста й села біля води, ми відпочиваємо біля води, ми використовуємо воду у виробництві. Наша економіка побудована на використанні води і продукція, яку ми купуємо або продаємо, так чи інакше складається з води. Повсякденне наше життя побудовано на воді і створено з води. Без води, що оточує нас – вологості повітря, бурхливої течії річок, струменю води в крані на кухні – наше життя було б неможливим.

Тому кожен з нас повинен зробити якусь маленьку добру справу для збереження, охорони та відтворення водних ресурсів. Хтось з Вас вчасно закриє кран на кухні чи у ванній кімнаті й тим самим збереже десяток літрів чистої води, інший – викине випиту пляшку води не в річку, а в спеціальний сміттєвий контейнер, а дехто навіть очистить джерело, яке повністю замулене і може просто пересохнути спекотним літом. А що саме зробити Вам, хай підкаже Вам серце. Не відмовляйтесь від добрих справ, адже все що Ви зробите повернеться Вам сторицею. Не будьте байдужими, не будьте осторонь.

БЕРЕЖІТЬ ВОДУ – ПІКЛУЙТЕСЬСЯ ПРО МАЙБУТНЄ!

Начальник відділу водних ресурсів

і техногенно-екологічної безпеки

Слов’янського міжрайводгоспу

Катерина Міхунова


 

Інженером-гідротехніком Великоновоселківського району Тимошенко О.І. у газеті «Сельський край», яка вийшла 23 березня 2016 року, підготовлено та опубліковано статтю «Тече річка Вовча»

БЕЗ ВОДЫ НЕ БУДЕТ ЖИЗНИ

          22 марта 2015 года вся мировая общественность отмечает Всемирный День Воды, проведение которого начато в 1992 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций с целью обратить внимание на проблемы, связанные с водным фактором.  2005-2015 годы объявлены международным десятилетием действий „Вода для жизни”.

          Десятилетие „Вода для жизни создает возможности для плодотворного сотрудничества по вопросам рационального использования водных ресурсов.                                     Тематика Всемирного Дня Воды свидетельствует о важной роли воды в жизни человека.

          Несмотря на то, что количество воды на земле остается неизменным, для использования доступно менше 1% водных ресурсов. Деградация водных ресурсов и прежде всего запасов пресной воды отрицательно влияет на социально-экономическое состояние стран и приводит к значительным изменениям в окружающей природной среде и водных экосистемах. В связи со стойкой тенденцией ухудшения качества воды считается, что в ближайшее время половина населения мира почувствует нехватку питьевой воды. В настоящее время 80 стран, где сосредоточено 40% населения мира, чувствуют дефицит   воды. Рост численности населения, изменение характера распределения осадков, как результат климатических изменений могут существенно повлиять на водообеспеченность стран.

          По статистическим данным почти 2,6млд. людей на земле ( 2/5 общества) не имеют доступа к соответствующим санитарным условиям. Ежегодно 1,8 млн. детей умирают из-за болезней, связанных с низким качеством воды. Экономное использование водных ресурсов  и обеспечение адекватных санитарных условий для здоровой жизни- базовые положения   обеспечения прав человека.

          В Украине проблема воды относится к числу наиболее острых, поскольку по запасам  этого стратегически важного ресурса мы принадлежим к наименее обеспеченным странам Европы. В маловодные годы в Украине на 1 человека приходится около 1 тыс.куб.м речного стока, а по определению Европейской экономической комиссии ООН,  государство, водные ресурсы которого не превышают 1,7 тыс.куб.м  на 1 человека считается  водонеобеспеченным.

           Для сравнения, в России этот показатель составляет 31,0 тыс. куб.м на 1 человека, в Германии – 1,9, в США – 7,4. И только  Польша близка к Украине – 1,6 тыс.куб.м .

          Потери  пресной воды происходят вследствие сокращения водоносности рек, обусловленной вырубкой лесов, вспашкой лугов, прибрежных защитных полос, осушением заплавных болот. Кроме того, потери воды происходят вследствие фильтрации воды через стенки каналов; нарушение целостности (порывов) магистральных трубопроводов; нерационального использования воды в жилищных и общественных строениях  вследствие неисправности водопроводных кранов и водосливных канализационных устройств.

          Наряду с проблемой дефицита воды остро стоит проблема чистой воды. Происходит прогрессивное загрязнение пресных водных источников сточными водами. Потому актуальным сегодня является воспитание у людей нового мышления прежде всего уважительного и бережливого отношения к природе, экономного и рационального использования воды, защиты природных источников от загрязнения.

          Украинцы всегда уважительно относились к природе. В наше время из-за игнорирования природоохранных подходов к хозяйствованию  отрицательное влияние человеческой деятельности  проявляется повсеместно. Часто экономические и потребительские подходы к использованию природных ресурсов преобладают над экологическими  и даже над здравым смыслом. Широкий размах ныне приобрело строительство в водоохранных зонах. Речки и озера загрязняются сточными водами, утрачивая способность к самоочищению. Все это влияет на качественное состояние водных ресурсов. Решить проблемы рек бек участия широкой общественности, людей, которые проживают именно на их берегах, невозможно.

          Управление водными ресурсами относится к приоритетным направлениям государственной политики Украины и рассматривается как наиболее важное положение стабильного развития страны. Эффективность мер по поводу улучшения состояния водных ресурсов может быть высокой только при условии усилий интеграции специалистов, потребителей и общественности как на национальном, так и на международном уровне.

          Славянское межрайонное управление водного хозяйства работает в соответствии с Положением об управлении и в  рамках своих полномочий направляет свою деятельность на обеспечение управления и контроля за использованием, охраной вод и воспроизводством водных ресурсов.

          В зоне обслуживания Славянского межрайводхоза (7 районов и 3 города)  в основном протекают реки бассейна реки Северский Донец, которых насчитывается 70. 

На реках и водотоках построено 873 прудов общим объемом 119,5 млн.куб.м. Построены они в основном в 50-70 годах прошлого столетия для орошения и рыборазведения.  В данное время  в аренде 366 прудов. В Славянском районе 110 прудов, из которых 51 в аренде. Пруды объемом более 1 млн. куб.м  - водохранилища. В зоне обслуживания СМУВХ 56, в аренде 28. В Славянском районе 8 водохранилищ, в аренде 2.

         На балансе Славянского межрайводхоза гидротехнические сооружения 3-х водохранилищ: Маячковского, Черкасского, Октябрьского. Целевые назначения этих водохранилищ : Маячковского- регулирование стока рек Кривого и Казенного Торца для защиты от подтопления  крупных промышленных предприятий  и населенных пунктов г. Славянска, г. Краматорска, г. Дружковка, г. Константиновка и др. с попутным использованием для орошения с/х угодий, рыбохозяйственных и культурно- бытовых целей; Черкасского и Октябрьского – орошение и попутно для рыборазведения.

         В 2014 году по инициативе Славянского межрайводхоза силами Андреевского сельского совета был установлен знак на истоке реки Маячка. Специалисты управления заботятся об источнике «Криница», расположенном на территории Малиновского сельского совета.

         Озера сосредоточены  преимущественно в долине Северского Донца. Некоторые террасовые озера питаются  подземными водами. Часть заплавных озер относится к типу временных (заполняются водой при заполнении заплавы). По своему происхождению и бальнеологическому значению заслуживают внимания известные соленые озера,  расположенные в г. Славянск- Рапное, Слепное, Вейсовое. Это единственные соленые озера в Украине, которые расположены на расстоянии от моря. Происхождение их связано с тем, что слои соли в районе г. Славянска подходят близко к поверхности земли. Концентрация соли в этих озерах больше, чем в Азовском и Черном морях. Дно озер покрыто донными отложениями лечебной грязи.

         В зоне обслуживания СМУВХ озер насчитывается 63, в аренде 8, а в Славянском районе озер 8, из которых 2 в аренде.

          Согласно Закона Украины «О Государственном бюджете Украины» Славянский межрайводхоз контролирует  поступление средств  в общий фонд Госбюджета за сданные в аренду пруды, которые расположены в бассейнах рек общегосударственного значения.

В 2014 году  по данным Государственной казначейской службы за аренду водных объектов зоны обслуживания управления  в общий фонд Госбюджета поступило 295,6 тыс.грн. В 2015 году арендная плата  будет поступать в местные советы, на территории которых расположены водные объекты.

           Главными источниками водоснабжения зоны обслуживания Славянского межрайводхоза являются реки Северский Донец, Казенный и Кривой Торец, канал «Северский Донец- Донбасс», водохранилища и подземные водозаборы.

           Славянский межрайводхоз контролирует сдачу сельхозпроизводителями госстатотчета  по форме 2-ТП (водхоз) «Отчет об использовании воды». В 2014 году забор воды на сельхозводоснабжение составил 0,8 млн. куб.м, в т.ч. забрано из скважин и шахтных колодцев 0,33 млн.куб.м.

          Все водные объекты на территории Украины являются национальным богатством народа Украины, одной из природных основ его экономического благосостояния.

          Водные  ресурсы обеспечивают существование людей, животных и растений. Они являются ограниченными и уязвимыми. Об этом должен помнить каждый из нас.

    

Начальник отдела водных ресурсов и техногенно-экологической безопасности Славянского межрайонного управления водных ресурсов Екатерина Михунова 

 

 

газета Вісті 19 березня 2015р. №12

7 июня – День работников водного хозяйства

Этот праздник установлен Указом Президента Украины от 18 марта 2003 года и его празднуют все, кто   связан с водными ресурсами.

          Водное хозяйство Украины тесно связано со всеми отраслями народного хозяйства.    . Оно имеет решающее значение в обеспечении необходимых социальных и бытовых условий жизни населения. Все функции, которые связаны с регулированием водных ресурсов, их сохранением, использованием и отведением использованной воды, а также с предотвращением разрушительного действия вод, тесно переплетены между собой.
           По многолетним наблюдениям потенциальные водные ресурсы речных вод составляют 209,8 куб. километров, из которых 25% формируется в пределах Украины, остальные поступают из Российской Федерации, Беларуси, Румынии. Доступные для широкого использования водные ресурсы формируются в основном в бассейнах Днепра, Днестра, Северского Донца, Южного и Западного Буга, а также малых рек Приазовья и Причерноморья. Устранение неравномерности деления водных ресурсов на Украине осуществляется с помощью 1160 водохранилищ общим объемом почти 55 куб. км, более

28 тысяч прудов, 7 больших каналов.

В зоне обслуживания Донецкого облводресурсов (18 районов и 10 городов), реки на территории области: Северский Донец, Казенный Торец, Лугань, Кальмиус, Миус, Крынка, Самара, Вовча, Мокри Ялы общей протяженность1048 км;

малые реки, в том числе ручьи- 2278, общей протяженностью 10,59 тыс.км.

             Озера 63 шт., общей площадью 501,26 га, объемом 11541,57 тыс.м3

130 водохранилищ общим объемом 865,2 млн.м3 , 2146 прудов.

Канал Северский Донец-Донбасс, протяженность канала-132 км.

                  

          Следует упомянуть, что в Древнем Египте, Индии, Месопотамии значительные площади орошались примерно 5—3 тысяч лет до н. э. Древние владели и техникой осушения земель. Мелиоративные работы — орошение, осушение, кольматаж, регулирование рек — проводились также в Китае, Корее, Алжире, на Аравийском полуострове, в Центральной Африке. Орошению, одному из основных мероприятий мелиорации, уделялось самое большое внимание. Так, к началу 19 века в мире было орошено 8 миллионов гектаров, а к началу 20 века эта цифра увеличилась до 48 миллионов гектаров

          Сейчас в мире орошается 300 млн. га, что составляет 18% общей площади пахотных земель. На этих землях производится 40% всего объема сельскохозяйственной продукции. Это значит, что производительность 1 орошаемого гектара больше, чем в 2 раза превышает производительность неорошаемого.

          В 1917 году в Украине было 17 тыс.га орошаемых земель. Наибольшую площадь (2,6 млн.га) орошаемые земли в Украине занимали на начало 90-х годов прошлого столетия. В этот период благодаря высокому уровню их использования (почти на 80% фактическая урожайность отвечала проектному уровню, а производство сельхозпродукции составляло до 20% валового ее производства в Украине) орошаемые земли выполняли роль своеобразного страхового фонда в продовольственном обеспечении государства, особенно в засушливые годы. А таких, согласно статистическим данным, в 20 столетии было 49 из 100, а в два последние десятилетия - три года из каждых пяти.

         Общая площадь земель на Украине, которые нуждаются в орошении, составляет 15 млн. гектаров, а орошается 2,5 млн. гектаров, что составляет 7% от общей площади сельхозугодий. Донецкое областное управление водного хозяйства в пределах своих полномочий обеспечивает на территории восемнадцати районов и десяти городов Донецкой области решения вопросов эксплуатации мелиоративных систем, использования, сохранения и воспроизводства поверхностных водных ресурсов и мелиорации земель.

По состоянию на 01.01.2015 г. в зоне обслуживания Донецкого облводресурсов  числится  121824 га мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения.

На балансе управлений находятся двадцать восемь государственных оросительных систем, на общую площадь44221 га,

Также на балансе межрайонных управлений водного хозяйства находится 69 насосных станций, которые укомплектованы  327 насосными агрегатами.

В составе Донецкого областного управления водных ресурсов находятся Донецкое, Мариупольское, Славянское межрайонные управления водного хозяйства, Донецкая гидрогеолого-мелиоративная экспедиция. В системе водохозяйственно - мелиоративного комплекса Донецкой области на сегодняшний день работает 509 человек

 

.

          Донецкое областное управление водных ресурсов искренне поздравляет всех работников водного хозяйства с профессиональным праздником. Желаем, чтобы ваши профессионализм и компетентность всегда служили во благо сохранения  и улучшения природных водных ресурсов.

 

 

Начальник Донецкого облводресурсов  Митницкий Юрий Владимирович. 

 

 

4 червня 2015р.

 

Вісті №23

Взаимосвязь воды и энергии

 

22 марта 2014 года - Всемирный день водных ресурсов- посвящен  взаимосвязи воды и энергии

          Еще один весенний праздник — Всемирный день водных ресурсов, который отмечают 22 марта, появился в календаре недавно — в 1993 году. И объявила об этом Генеральная Ассамблея ООН. А задача у праздника предельно простая — привлечь внимание всего человечества к вопросам освоения и сбережения водных ресурсов.
Отмечаемый ежегодно 22 марта Всемирный день водных ресурсов ООН будет посвящен в этом году теме взаимосвязи воды и энергии.

          Вода – источник жизни на земле. Это одно из самых уникальных и удивительных явлений на нашей планете, обладающее множеством уникальных свойств, использование которых может быть очень выгодно и полезно для человека.

          Энергия воды, ровно как и энергия солнца или воздуха, является возобновляемым источником энергии, так необходимым в сложившихся условиях. Все прекрасно понимают, что внутренние Земные ресурсы не безграничны и рано или поздно они закончатся. Поэтому проблема поиска альтернативных источников энергии так важна сегодня, а вода предлагает нам одно из решений этой проблемы.

          Итак, энергия воды, пожалуй, одна из первых энергий, которую люди научились использовать в своих целях. Вспомнить хотя бы первые речные мельницы. Принцип их работы прост и в то же время гениален: движущийся поток воды вращает колесо, преобразуя кинетическую энергию воды в механическую работу колеса. По сути все современные гидроэлектростанции работают именно так же. С одним важным дополнением: далее механическая энергия преобразуется в электрическую.
Энергию воды грубо можно разделить на три типа по ее виду, в котором она преобразовывается:
      1. Энергия приливов/отливов.  2. Энергия морских волн.
 3. Гидроэлектростанции.

          В 2003 году ООН объявила 2005-2015 годы — Международным десятилетием действий «Вода для жизни». Выставки, лекции, экскурсии, конференции, проводимые организаторами действий, направлены на пропаганду рационального использования

водных ресурсов.

          Славянское межрайонное управление водного хозяйства ежегодно принимает активное участие в праздновании Всемирного дня водных ресурсов. Сотрудниками управления проводятся беседы, лекции среди учеников школ и студентов. В 2013 году в школе №16 г. Славянска проводились конкурсы на лучший рисунок, лучшее стихотворение, посвященные воде. Победителям были вручены призы и грамоты. В 2014 году традиционно праздник воды повторился.

          Славянский межрайводхоз входит в состав Государственного агентства  водных ресурсов Украины, одной из основных задач которого является    
обеспечение управления и контроля за использованием и охраной вод и воспроизводством водных ресурсов. Специалисты управления принимают ежеквартальный отчет 2-ТП(водхоз) от водопользователей (сельхозпроизводителей, арендаторов прудов) семи районов и трех городов севера Донецкой области, а также ведут контроль за поступлением платежей за сданные в аренду водные объекты,  за проведением водоохранных мероприятий. В 2013 году продолжалось выполнение «Программы очистки русла Сухой Торец Славянского района Донецкой области на 2010-2014 г.г.», начатое в 2012 году по инициативе Славянской райгосадминистрации. На выполнение программы профинансировано 13,85 млн.грн. , освоено 7,7 млн. грн . (7,1 млн.грн. - из госбюджета , 0,6 млн.грн. - местный бюджет). В 2013 году расчищено 2,8 км русла на сумму 2,7 млн.грн.
         На работы по расчистке 0,8 км русла дренажного канала в селе Селезневка, поселке Райгородок Славянского района профинансировано 712,2 тыс.грн. из местного бюджета

( Райгородокский  поселковый совет).
          Наше управление принимает участие в восстановлении источников. За период 2007-2013 годы работниками СМУВХ восстанавливались и приводились в надлежащее состояние 4 источника. Также Славянский межрайводхоз заботится об источнике

 « Криница », расположенном на территории Малиновского с /с Славянского района. Материалы об этом источнике были предоставлены на ежегодный Всеукраинский конкурс «До чистых джерел», за что управление получило Почетную грамоту.

Реки, озёра, моря, океаны,
Ручьи, родники, болота и пруды,
Бежит из земли, бежит из-под крана,
Жизнь невозможна, увы, без воды.

Ресурсы планеты — совсем не бездонны,
И водный ресурс будем мы охранять,
Использовать воду с умом и законно,
Использовать так, чтобы не отравлять.

Чтоб в чистой, зеркальной, прохладной водице,
Плескались детишки, на радость себе.
Улыбка и счастье, чтоб были на лицах,
А отражались в кристальной воде!

Начальник отдела водных ресурсов  Екатерина Михунова

 

  

Газета :Славянская правда  №13 от 27 марта 2014г.

Державне агентство водних ресурсів

Донецька обласна державна адміністрація

Донецька гідрогеолого-меліоративна експедиція

Слов'янський навчально-консультаційний центр НУВГП