Оголошення

Оголошення

06.10.2011 р.

Донецьке обласне управління водних ресурсів оголошує проведення конкурсу на право оренди двох пасажирських ліфтів, розташованих за адресою: 83048 м. Донецьк, пр. Визволення Донбасу, 8б.

Умови конкурсу:

- стартовий розмір місячної орендної плати становить 1 658,42 грн.;

ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням та дотримання вимог щодо експлуатації, ремонту об’єкта;

- компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведеннямнезалежної оцінки об’єкта оренди, опублікуванням оголошення про конкурс у відповідних засобах масової інформації;

- безоплатне користування працівниками Донецького облводресурсів об’єктом оренди.

Конкурс відбудеться 28.10.11 р. в 1400 за адресою: 83048 м. Донецьк, пр. Визволення Донбасу, 8б, 5 поверх, кабінет головного інженера.

Кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів 26.10.11 р. до 1500.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:

1. Заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс.

2. Пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу.

3. Інформацію про засоби зв’язку з ним.

4. Відомості про претендента:

- для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

- для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи - платника єдиного податку.

Державне агентство водних ресурсів

Донецька обласна державна адміністрація

Донецька гідрогеолого-меліоративна експедиція

Слов'янський навчально-консультаційний центр НУВГП