Додаток 1 за 9 місяців 16 рік

Додаток 1 за 9 місяців 16 рік

  Додаток 1 Довідка щодо роботи із зверненнями громадян       ЗВГ ЕФ-1.1
  назва органу виконавчої влади 04.10.16 13:30
  ДОВІДКА        
  щодо роботи із зверненнями громадян,        
  що надійшли        
      за період з дата початку періоду звіту 01.01.2016 по дата закінчення періоду звіту 30.09.2016                    
Звідки надійшли звернення Кількість звернень З них Кількість громадян, що звернулися
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Від громадян поштою 12 0 0 0 0 0 6 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
2 Від громадян на особистому прийомі 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3 Через уповноважену особу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Через органи влади 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 з них від КМУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Через засоби масової інформації 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Від інших органів, установ організацій 17 0 0 0 0 0 11 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
  Разом 34 0 0 0 0 0 20 0 6 0 7 0 0 0 0 0 0
  1. Колективних; 2. Повторних; 3. Від героїв, інвалідів ВВВ; 4. Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки; 5. Пропозиції; 6. Заяви, клопотання; 7. Скарги; 8. Вирішено позитивно; 9. Відмовлено у задоволенні; 10. Дано роз'яснення; 11. Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України "Про звернення громадян"; 12. Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України "Про звернення громадян"; 13. Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України "Про звернення громадян»; 14. Розглянуто, надано відповідь з порушенням термінів; 15. У стадії розгляду.
  Назва посади керівника установи місце для підпису керівника _______________ прізвище, ініціали керівника установи                

Державне агентство водних ресурсів

Донецька обласна державна адміністрація

Донецька гідрогеолого-меліоративна експедиція

Слов'янський навчально-консультаційний центр НУВГП