Було проведено семінар на тему: «Планування, облік та аналіз використання бюджетних коштів і державного майна галузі в умовах реформування державного сектору економіки»

Було проведено семінар на тему: «Планування, облік та аналіз використання бюджетних коштів і державного майна галузі в умовах реформування державного сектору економіки»

21-22 вересня 2017 року під егідою Держводагентства було проведено семінар на тему: «Планування, облік та аналіз використання бюджетних коштів і державного майна галузі в умовах реформування державного сектору економіки» (м. Хмельницький).

Від Донецького облводресурсів на семінарі брали участь головний бухгалтер –Хорова Олена Олександрівна та начальник відділу економіки – Акімова Лариса Юріївна.

 

21 вересня – перший день семінару проходив у м.Хмельницькому на місці розташування Хмельницького облводресурсів. Присутніх на семінарі привітав перший заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації В.Кальниченко та начальник Хмельницького ОВР Ю.Димінський розповів про діяльність Хмельницького управління.

Керівники структурних підрозділів апарату Держводагентства доповідали про заходи, які були спрямовані на надання практичної допомоги працівникам з метою вирішення актуальних питань, пов’язаних із забезпеченням ефективного та раціонального використання бюджетних коштів у процесі реалізації водогосподарськими організаціями бюджетних програм.

Також було приділено особливу увагу таким питанням:

- нове у нормативно-правовій базі з бухгалтерського обліку;

- перехід до середньострокового планування видатків державного бюджету та шляхи зміцнення фінансового стану організацій в умовах діючої нормативно-правової бази;

-основні проблемні питання, які виникають у процесі перевірок органами Державної аудиторської служби.

Крім цього, учасниками під час проведення семінару було обговорено ряд інших питань, зокрема, щодо: компетентнісногопідходу у професійній підготовці фахівців з обліку та аудиту; калькулювання вартості платних послуг, що надаються на замовлення юридичних та фізичних осіб, зокрема послуг з подачі води на зрошення; практичних підходів до обліку використання цільових коштів в умовах реформування облікової системи суб’єктів державного сектору.

Особливу увагу було приділено питанням зростання частки власних надходжень у загальному обсязі видатків на утримання бюджетних установ; роботи з коштами інвесторів та місцевих бюджетів; посилення співпраці з Фондом державного майна щодо здачі в оренду вільних площ водогосподарських організацій.

22 вресня – другий день семінару,фахівців водогосподарських організацій обмінялисядосвідом щодо вирішення нагальних проблем, пов’язаних із взаємодією із місцевими органами влади у вирішенні питань розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу; веденням бухгалтерського обліку в умовах оптимізації водогосподарської галузі; фінансово-економічною роботою в системі управління водогосподарськими організаціями та ін.

Також був організований переїзд та ознайомлення з роботою фінансово-економічної служби Кам’янець-Подільського МУВГ.

Після знайомства з роботою Кам’янець-Подільського МУВГ було підведено підсумки роботи семінару.

 

 

Державне агентство водних ресурсів

Донецька обласна державна адміністрація

Донецька гідрогеолого-меліоративна експедиція

Слов'янський навчально-консультаційний центр НУВГП