ДГГМЕ

ДГГМЕ

Донецька гідрогеолого-меліоративна експедиція
Начальник – Балдін Євген Аркадійович
Головний бухгалтер – Жигалова Галина Іванівна

Мікрорайон Гідробудівників, 11/1 смт. Очеретине

Донецької області, 86020

(06236) 7-25-22

Загальні відомості

Донецька гідрогеолого-меліоративна експедиція створена наказом Мінводгоспу УРСР від 26 грудня 1979 року №630, є бюджетною неприбутковою організацією. Згідно наказу Державного комітету України по водному господарству від 07.04.2006 року №62 «Про перепідпорядкування Донецької гідрогеолого-меліоративної експедиції» належить до сфери управління Донецького управління водних ресурсів. Експедиція є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства України, печатку зі своїм найменуванням, штампи та інші реквізити.

Станом на 01.01.2016 облікова кількість штатних працівників становила 51,5 одиниць.

У своїй діяльності експедиція керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, наказами Донецького управління водних ресурсів та Положенням про Донецьку гідрогеолого-меліоративну експедицію.

Основними завданнями Донецької ГГМЕ є:

- оцінка еколого-меліоративного стану зрошуваних та осушуваних земель і виявлення причин та тенденцій його змін;

- оцінка ефективності меліоративних заходів;

- оцінка якості поливних, дренажних та скидних вод;

- оцінка впливу меліорації на якість та родючість ґрунтів;

- оцінка технічного стану меліоративних систем та його впливу на еколого-меліоративний стан зрошуваних, осушуваних угідь, прилеглих територій і підтоплення сільських населених пунктів;

- розробка пропозицій з покращення еколого-меліоративного стану та лiквiдацiї підтоплення;

 

- ведення обліку та оцiнки еколого-мелiоративного стану зрошуваних та осушуваних земель i технiчного стану мелiоративних систем.

 

Основними завданнями Донецької ГГМЕ є:

-         оцінка меліоративного стану зрошуваних та осушуваних земель і виявлення причин та тенденцій його змін;

-         оцінка ефективності меліоративних заходів;

-         оцінка якості поливних, дренажних та скидних вод;

-         оцінка впливу меліорації на якість та родючість ґрунтів;

-         оцінка технічного стану меліоративних систем та його впливу на меліоративний стан зрошуваних, осушуваних угідь, прилеглих територій і підтоплення сільських населених пунктів;

-         розробка пропозицій з покращення меліоративного стану та лiквiдацiї підтоплення;

-         ведення обліку та оцiнки мелiоративного стану зрошуваних та осушуваних земель i технiчного стану мелiоративних систем.

 

Виробнича діяльність

 

Донецька гідрогеолого-меліоративна експедиція здійснює контроль за еколого-меліоративним станом зрошуваних та осушуваних земель, хімічним складом грунтових вод, якістю поливних, дренажних вод, технічним станом дренажних систем, підтопленням сільських населених пунктів в зоні впливу меліоративних систем та за ії межами у 15 адміністративних районах та 3 містах області.

Під наглядом Донецької гідрогеолого-меліоративної експедиції знаходиться 82,3 тис. га зрошуваних земель, 10,1 тис. га прилеглих, 4,7 тис. га осушуваних земель, 9,4 тис. га земель, захищених колекторно-дренажною мережею. Контроль за підтопленням здійснюється в усіх сільських населених пунктах області.

Спостереження за рівнем ґрунтових вод здійснюється по 456 режимно-спостережним свердловинам, (745 – на балансі) розташованих у підконтрольних районах і містах області.

Спостереження за змінами гідрохімічного стану та поживного режиму ґрунтів проводяться на 26 грунтово-сольових стаціонарах.

За даними спостережень Донецької ГГМЕ еколого-меліоративний стан зрошуваних земель на кінець поливного періоду 2015 року склався наступним чином:

 - сприятливий - 29,4 тис.га (35,7%, від загальної площі зрошуваних земель);

 - задовільний - 46,5 тис.га (56,5%;

 - незадовільний - 6,4 тис.га (7,8%).

У формуванні несприятливого еколого-меліоративного стану земель у цей період основним чинником (85%) є солонцюватість грунтів з підвищеним вмістом натрію й магнію у верхніх шарах у вбирному комплексі грунту, 14% - засоленість грунтів, 1% - високий рівень грунтових вод.

Еколого-меліоративний стан осушуваних земель на середину вегетаційного періоду 2015 року оцінювався як:

 - сприятливий - 0,1 тис. га (2,1%, від загальної площі осушуваних земель);

 - задовільний - 0,9 тис. га (19,1%);

 - незадовільний - 3,7 тис. га (78,8%).

Незадовільний еколого-меліоративний стан склався через незадовільну роботу гідротехнічних споруд на осушуваних землях у заплавах річок Вовча та Кривий Торець.

Якість зрошувальної води є найбільш суттєвим чинником впливу на еколого-меліоративний стан зрошуваних земель. На кінець поливного періоду 2015 року водою І классу забезпечено 1,2 % від земель, охоплених спостереженнями, водою ІІ класу (обмежено придатною для зрошення) - 66,8 % та непридатною - 32,0 %.

Найбільш напруженими, з точки зору якості зрошувальної води у звітному періоді є Великоновосілківський, Костянтинівський, Новоазовський, Мар’їнський райони та міста Маріуполь і Краматорськ.

Для оцінки забрудненості іригаційної води за екологічними критеріями визначались вміст:

- мінерального азоту;

- мікроелементів – заліза загального і фтору;

- поліфосфатів (РО43-).

Хлоридне забруднення визначалось за вмістом хлоридів.

За результатами лабораторних аналізів виявлено забруднення хлоридами, амоній-іонами і залізом загальним.

Незабрудненою водою забезпечено 7,9 тис.га (14,4% від охоплених спостереженнями), умовно забрудненою – 40,0 тис.га (72,8%), у тому числі хлоридами – 6,0 тис.га, амоній-іонами – 34,0 тис.га; забрудненою хлоридами 7,0 тис.га (12,8%).

Умовне забруднення води хлоридами в межах 354,5-582,3 мг/дм3 виявлено в Артемівському (ст. б. Чубарівський), Великоновосілківському (р. Мокрі Яли), Костянтинівському (ст. Садовий, р. Казенний Торець, ст. б. Лозова), Красноармійському (ст. б. Лозова, ст. б. Дубова, Курахівське в-ще), Мар’їнському (Курахівське в-ще), Першотравневому (ст. р. Каратиш), Слов’янському (Маячківське в-ще) районах та місті Краматорськ (Маячківське в-ще, р. Казенний Торець).

Умовне забруднення води залізом загальним (0,4 мг/дм3) виявлено в р. Вовча Великоновосілківського району.

Умовне забруднення води аміаковим азотом у межах 0,1-2,7 г/дм3 виявлено в більшості джерел зрошення: Артемівському (р. Сіверський Донець, в-ще Миронівське, ставки), Великоновосілківському (р. Мокрі Яли, р. Вовча), Волноваському (Миколаївське і Анадольське в-ща), Володарському (Павлопольське в-ще, ст. р. Калець), Добропільському (р. Казенний Торець), Костянтинівському (Клебан-Бикське в-ще, ст. б. Лозова), Красноармійському (Курахівське і Октябрське в-ще, ставки), Краснолиманському (Краснооскольське в-ще, р. Сіверський Донець, озеро Краснолиманського кар’єроуправління), Мар’їнському (Курахівське і Мар’їно-Осиківське в-ща, р. Сухі Яли), Новоазовському (Павлопольське в-ще, р. Кальміус), Слов’янському (р. Сіверський Донець), Тельманівському (р. Кальміус, Павлопольське і Анадольське в-ща), Ясинуватському (р. Кривий Торець, ставки) районах та містах Краматорськ (р. Сіверський Донець), Маріуполь (р.р. Кальміус, Кальчик) і Селидове (ставки).

Забруднена хлоридами (610,1-1506,6 мг/дм3) вода виявлена в таких джерелах:

в річках:

 - Мокрі Яли і Вовча Великоновосілківського району;

 - Сухі Яли Мар’їнського району.

ставках балок:

 - Суха Плотва Артемівського району;

- Комишуваха Першотравневого району.

водосховищах:

- Мар’їно-Осиківське б.р. Вовча (ст.р. Осикова) Мар’їнського району

- Клебан-Бикське Костянтинівського району.

Порівняльна характеристика зрошуваних площ за забрудненістю зрошувальної води у поточному році не доцільна, через малу кількість обстежених джерел зрошення.

З метою збереження високої родючості меліорованих земель і поліпшення гідрогеологічних умов на зрошуваних та прилеглих землях діє горизонтальний дренаж на площі 9,4 тис. га. За результатами спостережень за хімічним складом дренажних вод, що скидаються у гідрографічну мережу (річки, водоймища, балки) і Азовське море, дренажні води, переважно, сульфатні за аніонами, змішані за катіонами, з мінералізацією - 0,7 -8,3 г/дм3. Загальний обсяг дренажного стоку пообласті за 2015 рік становив 365,6 тис.м3. Розподіл за забрудненістю річних обсягів стоку наступний:

 - незабруднені води – 5,1 тис.м3 (1,4%);

 - умовно забруднені води – 325,5 тис.м3 (89,0%);

 - забруднені води – 35,0 тис.м3 (9,6%).

Оцінка забруднення виконувалась за вмістом хлоридів, нітратів, нітритів, амоній-іонів, поліфосфатів, заліза загального і фтору. За результатами лабораторних аналізів виявлено забруднення хлоридами, амоній-іонами і залізом загальним.

Лабораторні дослідження є невід’ємною частиною комплексу робіт з моніторингу меліорованих і прилеглих до них земель. Лабораторія моніторингу вод та ґрунтів Донецької ГГМЕ 30 січня 2013 року отримала свідоцтво про атестацію №209 на право проведення вимірювань37 показника фізико-хімічних властивостей ґрунтів, 39 показників якості води для виконання комплексу лабораторних досліджень, необхідних для визначення кількісних та якісниххарактеристик водно-фізичних та агрохімічних властивостей ґрунтів, їх сольового складу, а також хімічного складу ґрунтових, дренажних та поверхневих вод.

Донецька ГГМЕ щорічно виконує 23-25 тис. умовних аналізів води та грунту.

В поверхневих, підземних та зворотних (дренажних) водах проводяться вимірювання:

- температури, запаху, каламутності, водневого показника (рН);

- масової концентрації завислих речовин, амоній- іонів, нітрат-іонів, нітрит-іонів, фосфат-іонів;

- лужності загальної, кислотності, жорсткості загальної;

- масової концентрації двоокису вуглецю, гідрокарбонат-іонів, сухого залишку, сульфат-іонів, хлорид-іонів, фторид-іонів, кальцію, магнію, заліза загального, нікелю, хрому загального, хрому (VI), хрому (ІІІ), міді, кадмію, цинку, марганцю.

В зворотних (стічних) водах окрім вищезазначених проводяться вимірювання таких показників:

- масова концентрація завислих речовин, кобальту, молібдену;

Вимірювання наступних показників проводиться тільки в поверхневих водах:

- кольоровість;

- масова концентрація фосфору загального; сірководню та сульфід-іонів, перманганатної окислюваності, кремнію;

В пробах грунтуздійснюються вимірювання таких показників якості грунту:

- водневого показника (рН), масової частки щільного залишку водної витяжки;

- водневого показника (рН) сольової витяжки;

- масова концентрація кальцію, магнію, калію, натрію, сульфат-іонів, хлорид- іонів, карбонат-іонів, бікарбонат-іонів водної витяжки;

 - масова частка карбонатів, амонію обмінного; калію обмінного, марганцю обмінного;

- масова концентрація алюмінію обмінного, натрію обмінного, кальцію обмінного, магнію обмінного, кислотності гідролітичної, кислотності обмінної, ємності катіонного обміну, суми поглинутих основ;

- масова частка органічної речовини, рухомих сполук фосфору, рухомих сполук калію, рухомих сполук сірки, рухомих сполук заліза 2-валентного, заліза 3-валентного, нітратного азоту, амонійного азоту, сірководню;

- вологість, вологість гігроскопічна;

- масова частка сухої речовини;

Донецька ГГМЕ проводить спостереження за гідрогеологічною обстановкою в сільських населених пунктах області з метою встановлення наявності підтоплення та з’ясування його причин. Підтоплення відноситься до числа прогресуючих негативних явищ, які формуються під впливом природних і техногенних чинників та їх взаємодії.

Станом на 01.01.2016 року Донецькою ГГМЕ було обстежено 58 сільських населених пунктів, згальною площею 7,4 тис.га. За результатами обстеження підтоплення виявлено у 51 селі на площі 1,6 тис. га, у тому числі постійне – 0,7 тис. га, періодичне – 0,9 тис. га. У 22 селах виявлено підтоплення селітебної зони на площі 0,15 тис. га. Для захисту від підтоплення 10 сільських населених пунктів забезпечені колекторно-дренажною мережею загальною площею 0,3 тис.га.

 

Основними причинами підтоплення були:

 - високий РГВ у зниженні рельєфу місцевості;

 - підпір рівня ґрунтових вод ставками та водосховищами;

 - замулення річок та балок;

 - близьке залягання водотриву;

 - незадовільний технічний стан колекторно-дренажної і осушувальної мережі.

Донецька гідрогеолого-меліоративна експедиція здійснює контроль за еколого-меліоративним станом зрошуваних та осушуваних земель, хімічним складом грунтових вод, якістю поливних, дренажних вод, технічним станом дренажних систем, підтопленням сільських населених пунктів в зоні впливу меліоративних систем та за ії межами у 15 адміністративних районах та 3 містах області.

Під наглядом Донецької гідрогеолого-меліоративної експедиції знаходиться 82,3 тис. га зрошуваних земель, 10,1 тис. га прилеглих, 4,7 тис. га осушуваних земель, 9,4 тис. га земель, захищених колекторно-дренажною мережею. Контроль за підтопленням здійснюється в усіх сільських населених пунктах області.

Спостереження за рівнем ґрунтових вод здійснюється по 456 режимно-спостережним свердловинам (745 – на балансі) розташованих у підконтрольних районах і містах області.

 

Спостереження за змінами гідрохімічного стану та поживного режиму ґрунтів проводяться на 26 грунтово-сольових стаціонарах.


Інтерактивна мапа водних джерел Донецької області

Державне агентство водних ресурсів

Донецька обласна державна адміністрація

Донецька гідрогеолого-меліоративна експедиція

Слов'янський навчально-консультаційний центр НУВГП