Лабораторія моніторингу вод та грунтів

Лабораторія моніторингу вод та грунтів

Лабораторія моніторингу вод та грунтів виконуе лабораторні роботи з метою отримання кількісних і якісних характеристик водно-фізичних та фізико-хімічних властивостей ґрунтів, їх сольового складу, а також визначення хімічного складу і забруднення ґрунтових, дренажних і зрошувальних вод.

Лабораторія моніторингу вод та грунтів розташована в м.Авдіївка, вул.Чапаєева,2-Б, Донецької області.

Завідувач лабораторії моніторингу вод та грунтів – Рябініна І.Ю.

Донецькою ГГМЕ за період спостереження на підставі лабораторних досліджень було зроблено висновок про хімічний склад води з колодязів у с. Богатир Богатирської сільської Ради Великоновосілківського району.

Вода за мінералізацією (0,9 г/дм3, вул. Шкільна, №65) прісна та слабомінералізована (1,3-1,6 г/дм3, вул. Садова, №80, Західна, громадський колодязь, Гагаріна, №86, Миру, №2). За водневим показником вода нейтральна (рН – 7,1-7,7 одиниць рН). За хімізмом вода гідрокарбонатно-сульфатна та сульфатно-хлоридна за аніонами, магнієво-кальцієва, магнієво-натрієва та змішана за катіонами. Вода дуже жорстка, загальна жорсткість складає 9,25-20,00 мг-екв, у тому числі карбонатна – 5,90-9,20 мг-екв, некарбонатна –5,55-14,10 мг-екв.

Згідно ДСан ПіН 2.2.4-171-10 (для колодязів та каптажів джерел) вміст сульфатів (528-732 мг/дм3) перевищує ГДК у 1,1-1,5 рази, загальна жорсткість (14,0-20,0 мг-екв) - у 1,4-2,0 рази, мінералізація (1600 мг/дм3) - у 1,1 рази. Вода не відповідає вимогам державних санітарних правил і норм України (ДСан ПіН) і перед її застосуванням потребує поліпшення. Вода з колодязя по вул. Шкільна №65 відповідає вимогам санітарних правил і норм – придатна для застосування.

Концентрація токсичних іонів в еквівалентах хлору складає 5,2-11,3 мг-екв/дм3, загальна лужність – 5,9-9,2 мг-екв/дм3, токсична лужність – 3,9-7,2 мг-екв/дм3, лужність від нормальних карбонатів не виявлена, вміст іонів хлору – 2,8-9,4 мг-екв/дм3. Відношення катіонів натрію до суми всіх катіонів складає 18-49%.

За агрономічними критеріями оцінки якості вода характеризується як непридатна для зрошення без попереднього поліпшення її якості за небезпекою підлуження ґрунтів та обмежено придатна для зрошення за небезпекою підлуження та солонцювання грунтів (ДСТУ 2730-94 «Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії»).

Висновок

Вода з колодязів у с. Богатир Богатирської сільської Ради не відповідає вимогам державних санітарних правил і норм України (ДСан ПіН) і перед її застосуванням потребує поліпшення. Вода з колодязя по вул. Шкільна №65 відповідає вимогам санітарних правил і норм – придатна для застосування.

За агрономічними критеріями оцінки якості вода характеризується як непридатна для зрошення без попереднього поліпшення її якості за небезпекою підлуження ґрунтів та обмежено придатна для зрошення за небезпекою підлуження та солонцювання грунтів (вул. Миру та Шкільна).

 

Склав: начальник Комплексної партії С.О. Письмак

Державне агентство водних ресурсів

Донецька обласна державна адміністрація

Донецька гідрогеолого-меліоративна експедиція

Слов'янський навчально-консультаційний центр НУВГП