ММУВГ

ММУВГ

Маріупольське міжрайонне управління водного господарства

 

в.о. Начальника – Лапай Віталій Іванович

Заступник начальника – 

Головний бухгалтер – Жукова Людмила Федорівна

 

вул. Худолія1сІллічівське, Першотравневого району

Донецької області, 87440

(06297) 31-5-84

 

                                                                             

 

Зоною діяльності Маріупольського МУВГ являється Першотравневий, Володарський, Новоазовський, Тельмановський райони та м. Маріуполь Донецької області.

 

Наявність зрошувальних земель

Маріупольський міжрайводгосп обслуговує вісім міжгосподарських державних зрошувальних систем:

 

                 1.  Кіровська – I ЗС -1,9 тис.га,

                                                       

                 2.  Маріупрольська  - II ЗС -2,3 тис.га,

 

                 3.  Новоазовська ЗС – 2,4 тис.га,

 

                 4.  Приморська ЗС – 0,7 тис.га,

 

                 5.  Першотравнева ЗС – 10,1 тис.га,

 

                 6.  Стародубівська ЗС – 0,7 тис.га,

 

                 7.  Павлопільска ЗС – 2,7 тис.га,

 

                 8.  Миколаївська ЗС -0,5 тис.га.

 

Основними задачами Маріупольського МУВГ являються :

           -    виконання єдиної технічної  політики в питаннях організації і комплексного 

                використання і охорони водних ресурсів; 

           -   участь в створенні регіональних програм використання і охорони вод,

               відтворення водних ресурсів;

           -   утримання  і експлуатація державних зрошувальних систем;

           -   відродження  малих рік регіону, озер та інших водосховищ, впровадження плано-

               вого водокористування і забезпечення раціонального використання   водних

               ресурсів;

          -   забезпечення розвитку водного господарства, меліорації земель в регіоні;

          -   здійснення контролю за раціональним використанням водних ресурсів і

               фактичними об’ємами  використаної,  водоспоживачами  води;

          -   організація контролю за меліоративним  становищем зрошувальних земель,

               дотриманням заходів по запобіганню їх погіршення;

          -   упровадження в виробництво  передових технологій, нових форм виробничної 

               діяльності;

          -   цільове і раціональне використання бюджетних коштів на експлуатаційні заходи і

               капітальні вкладення, спрямованні на меліорацію земель, реконструкцію і техніч-

              не  обслуговання діючих систем, развиток виробничих баз, житла і об’єктів соці-

              альної інфраструктури;

          -   корегувати план подачі води водокористувачам у випадку зміни зрошувального режиму, погодних умов або інших причин;   

              -  інші задачі, спрямовані  на забезпечення виробничої діяльності управління.

Державне агентство водних ресурсів

Донецька обласна державна адміністрація

Донецька гідрогеолого-меліоративна експедиція

Слов'янський навчально-консультаційний центр НУВГП